2013-05-25

Kilbäcksgatan 24 1969

Den här bilden är tagen den 11 mars 1969. Då fanns som synes trähuset Kilbäcksgatan 26. Men vad fanns i huset? Någon som minns? Det revs och ersattes med ett nytt hus.

Det stora funkishuset i korsningen Kilbäcksgatan - Kålgårdsbergsgatan byggdes åt Werners möbelaffär. Möbeläffären öppnade på pingstafton 1932. Senare låg Telebutiken där och idag Harrys pub och bar.
Idag ser det ut så här.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar