2012-08-06

Uddevalla Energi erbjuder kommunen att köpa Gula huset

I en promemoria ställd till förvaltningschef Patrik Petré, tekniska kontoret och förvaltningschef Carina Johansson, miljö- och stadsbyggnadskontoret skriver Uddevalla Energis VD Roger Johansson idag:

Bevarande av gula huset, Strömberget 6

Fastigheten Strömberget 6 förvärvades av Uddevalla Energi i mars 2012. På fastigheten finns ett mindre bostadshus och en vedbod. Bostadshuset är förfallet och vedboden i det närmaste nedfallen. Vatten- och avloppsanslutning saknas. Tidigare ägare har försökt ansluta vatten och avlopp men fått besked från kommunen att detta inte är möjligt då fastigheten enligt gällande detaljplan inte får bebyggas.

Fastigheten har utnyttjats som bostad intill för ett par år sedan. Den har varit till salu under en längre tid. Enligt mäklaren har potentiella köpare dragit sig ur när de fått besked om att det inte är möjligt att dra in vatten och avlopp. Inte heller får byggnaden återuppföras, om den skulle förstöras av brand eller liknande.

I en situation med pågående förfall förvärvade Uddevalla Energi fastigheten för att riva byggnaderna och anlägga parkering. Före förvärvet inhämtades skriftligt förhandsbesked om rivningslov från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Parkeringssituationen vid Strömberget är besvärande både för Uddevalla Energi och kyrkan. I samråd med kyrkan har avsikten varit att förbättra både parkeringssituationen och tillgängligheten till församlingshemmet.

Då dessa planer blivit kända i massmedier framfördes protester mot rivningsplanerna. Huset bör bevaras enligt mångas mening. Bland bevarandeförespråkarna återfinns även Bohusläns museum. Ingen aktör har varit beredd att svara för kostnaderna för nödvändig upprustning, drift och underhåll. Sker inget fortgår förfallet i accelererande tempo.

Uddevalla Energi har erhållit rivningslov. Dock har miljö- och stadsbyggnadsnämnden noggrant påpekat att anläggande av parkeringsplatser erfordrar bygglov. Uddevalla Energi har ansökt om sådant bygglov.

Uddevalla Energi har dock inget primärt intresse av att riva huset. Åtgärder måste vidtas vad avser muren och tillfartsvägen till Uddevalla Energis kontor, men finns förutsättningar för att bevara huset motsätter sig Uddevalla Energi ingalunda detta.

Avgörande för husets framtid är möjligheten att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Likaså måste en detaljplaneändring ske så att fastigheten får bebyggas. Kommunen äger således frågan om att bevara huset.

Uddevalla Energi erbjuder kommunen att förvärva fastigheten till bokfört värde (det värde Uddevalla Energi köpt den för). Detaljplaneändring genomförs, va dras in och huset rustas upp. Därefter kan fastigheten avyttras för fortsatt bostadsändamål och bevaras för framtiden.  //

8 kommentarer:

 1. Jag hoppas kommunen INTE går på detta och lägger skattepengar på att köpa ett gammalt hus, däremot, om de nu är genuint intresserade av att bevara huset, kan de underlätta en normal försäljning till privatpersoner genom att ändra planen och tillåta indragning av vatten och avlopp.

  SvaraRadera
 2. Ständigt denne Roger Johansson.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anonym!! Nu har du kopierat min kommentar som jag brukar använda!! Ett förslag:, Vi betalar så mycket för nätavgiften så jag föreslår att Uddevalla Energi upprättar ett Museum Om Uddevallas elektrifiering som kan visas i detta hus!!?? Vad säger du Roger?? Det finns fortfarande gamla veteraner som kan berätta....

   Radera
 3. Tack Roger för ett bra jobb på Ua Energi. Vi vet att du älskar Uddevalla men förstår att huset måste rivas.

  SvaraRadera
 4. Ett mycket klokt upplägg av Direktör Johansson!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bertil på G2012-08-13 11:10

   Ja han försöker ju lägga alla gnällspikarna i knät på någon annan så det är ju smart/klokt. Jag skulle gjort som han också. Tror och hoppas inte kommunen åtar sig ett rivningsfärdigt hus.

   Radera
 5. Varför inte låta alla gnällspikar köpa andelar i huset och sedan rusta upp det? Bara vi skattebetalare slipper stå för kalaset.

  SvaraRadera
 6. Roger Johanssons förslag är vettigt o bra.Om nu bara tillr.många intresserade uddevallabor med kulturintresse vill satsa dessa andelar borde kommunen omgående köpa tillbaka fastigheten till stiftelsens disposition. Gnällare eller inte - det har tagits ut så mycket skattepengar redan att bidragsgivarna borde hålla käft.Bland alla höghus i nya staden behövs denna pärla i Hasselbacken. Om Gunnar i Hemb-fören.lägger första andelen a 1000;- kommer min del omgående.Allt för vår egen stuga på Liden. Hälsar Bertil Jansson

  SvaraRadera