2012-08-20

Kempenskölds karta över Uddevalla 1696

Insänt av Ivar Kristiansson:

"Hej Gunnar!

När Du visar kartor i Din blogg kan jag inte hålla mig. Jag letar genast reda på en karta som jag har i mina gömmor och som länge har fascinerat mig. Det är ett blad, kanske ur en kartbok, stort som ett A4-ark men tyvärr i dåligt skick. Man har klistrat upp det på ett styvare pappersunderlag varvid det skrynklat sig. Ojämnheterna gör det svårt att reproducera men här är resultatet, hjälpligt läsligt. Kartan, som är kolorerad, är en sentida reproduktion av ett handkolorerat original i större format. Man ser genast att det är Uddevalla före branden 1806.

Det är Kempenskölds karia av år 1696. (Denfinns reproducerad i Kristiansson; Uddevalla stads historia, del II: sid. 57. men där har alla detaljer gått förlorade.)

Kartans text är svenska men språket verkar ibland lite främmande. Det är ett slags ekonomisk karta med huvudvikten lagd på ägoförhållanden och upplysningar om vad ägorna kan användas till. Svensken Kempensköld var lantmätare i Älvsborgs län och har ritat kartor över flera städer i Vastsverige. Han anses mycket tillförlitlig och när man har gjort jämförelse mellan hans karta över Vänerborg och den samtida teckningen av Eric Dahlberg så framstår Dahlbergs verk som rena fantasifostret.

Men här finns mycket att fundera på: Varför finns det ingen bro över ån? Vad är det för egendomlig sort (alnar?) på längdskalan längst ned till vänster? Hade Byfjorden inte fått sitt namn på 1600-talet? Och mycket annat!

Studera ochbegrunda! 
Hälsningar
Ivar"

Ja kartor är intressanta det håller jag helt med om och det visar sig varje gång jag lägger ut utsnitt av kartor på bloggen. Jag har hittills inte lagt ut en hel karta beroende på att jag har köpt dem digitalt och känner att det är inte juste att konkurrera med Lantmäteriets försäljning av sina historiska kartor genom att lägga ut dem i sin helhet.

Här gör jag dock ett undantag beroende på att jag fått kartan av Ivar. Jag har den förstås själv men på min står det att det är Kempenskölds karta från 1697. Men jag kan inte se annat än att de är identiska.

Jag kanske också skall påpeka det som Sten Kristiansson (Ivars far) skriver i sin Uddevalla stad historia, del II, sid 57 som en kommentar till kartan.

"Skilj på stadskvarteren kring älvmynningen och de med mörkare skuggning betecknade hagarna. Observera den breda havsviken mellan Skansberget och lövåsberget".

Kartan blir lite större om du klickar på den.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar