2012-08-27

Minnesplattan över de Thorburnska skogsplanteringarna

(Texten är svårläst därför den här kameravinkeln)

På Sörvik, i närheten av Pininfarina, hittar man den här minnesplattan på en bergvägg knappt två meter över marknivån. Och det är bara något tiotal meter från gång- och cykelvägen längs Pininfarinas norra staket.

Texten lyder:

WILLIAM F THORBURN
 
PLANTERADE SKOG PÅ DESSA
 
FÖRUT KALA MARKER
 
SONEN WALTER VÅRDADE DEN
 
Minnesstenen är inte daterad men härör förstås från tiden då de stora skogsplanteringarna gjordes. Det jag har hört om Walter så skall det vara han som har planterat ädellövskogen på Kasen och som var väldigt noga med varje enskilt träd.
 
På kartan härunder är minnesstenens läge markerad med den gröna pilen.  //


1 kommentar:

  1. OK, har nog förväxlat namnen Walter och Willian Thorburn. Roligt att plattan finns kvar! Del av byggnaderna från Blåsopp (där Alf och Emma Börjesson var de sista användarna) finns numera vid hembygdsgården på Bången.

    SvaraRadera