2012-01-21


Insänt av Daniel Hansson:

"Hej Gunnar.

Jag är en av dem som arbetar med att syresätta Byfjorden tillsammans med Anders Stigebrandt, som du skrivit om tidigare på Uddevallabloggen. Kanske är det dags att skriva något om det igen, för vi har goda nyheter.

Ett stort inflöde av nytt vatten började strax innan jul. Det intressanta är att det faktiskt fortfarande pågår, en månad senare! Vi vet inte riktigt när det skall sluta. Vid varje tidvattensmaxima kommer nya skvättar in från Havstensfjorden till Byfjorden. HELA vattenmassan under tröskeldjup har bytts ut och syrenivåerna är betydligt högre än de någonsin varit.

Vi var senast ute i onsdags och tog vattenprover. Då var syrehalterna över definitionen på syrebrist, så fjorden lider alltså inte av någon syrebrist längre. All svavelväte var borta. Svavelväte är ett nervgift, som produceras naturligt i syrefria havsmiljöer. Det är lika giftigt som cyanid och innan vi började pumpa fanns det över 100 ton svavelväte i fjorden (högst uppmätta mängden är 300 ton). Man känner lätt lukten av svavelväte då det liknar ruttet ägg. Men detta är nu helt borta tack vare att syret vi tillfört oxiderat det.

Det är goda nyheter för hela ekosystemet. På ekolodet ser vi tydliga tecken på att biologin i den fria vattenmassan (alltså räkor - som det finns mycket av - och fisk) sakta börjar återvända. Inget liv har ännu återvänt till bottnarna dock. Efter att ha varit syrefria i tusentals år får vi räkna med att det tar några år innan maskar och skaldjur etablerar sig där. Det beror också på utgången av projektet. När vi avslutar forskningen senare i år kommer fjorden återgå till sitt gamla stadie inom ett år eller två, om ingen övertar syresättningen så klart. Fjorden är ju dessvärre "död" naturligt.

Trots att inflödet pågått i en månad finns det fortfarande mycket stor potential för fler inflöden. Salthalten i djupvattnet är nu 3 saltenheter (tidigare promille) lägre än vad den var sommaren 2010 när vi påbörjade pumpandet. Eftersom vi inte gjort något med vattnet i Havstensfjorden är det alltså rimligt att anta att Byfjorden kommer fortsätta få nytt vatten tills dess att salthalten återvänt till de gamla nivåerna igen.

Våra instrument, som sitter ute i fjorden dygnet runt året om, sänder data och plottar upp situationen i fjorden på en hemsida som hittas här:http://www.marsys.se/lang/se/byfjorden/temperature-salinity-and-oxygen-measurements/
I graferna är all syre över 2,8 mg/l bra (alltså ingen syrebrist). Normalt ligger också salthalten på lite drygt 30 i djupvattnet.

Det är intressant hur pumpningen påverkat fjorden. Byfjorden, som normalt bara får nytt vatten en gång vart tredje år, har sedan vi påbörjade pumpa fått nytt vatten fyra gånger på 1,5 år. Vi har sett en tendens till nyetablering av arter från Havstensfjorden strax under tröskeldjup. Vi har sett att vårt försök inte påverkar algblomningar eller att miljögifter släpps ut. Faktum är att Byfjordens vatten i många fall innehåller mindre miljögifter än Havstensfjorden eller Gullmarsfjorden, även om skillnaderna är utomordentligt små.

Även om det tog lång tid att komma igång med projektet, på grund av att det aldrig har gjorts något liknande förr och att teknik i havsmiljö är väldigt svårt, så kan vi bara konstatera slutresultatet varit lyckat.

Med vänligaste hälsningar,
Daniel Hansson"

Strax efter att jag fick detta mejlet fick jag ett nytt mejl i samma ämne från Peder Grahn:

"Hej Gunnar !
För ngt år se´n länkade Du på U-abloggen till denna sida
http://www.marsys.se/lang/se/byfjorden/temperature-salinity-and-oxygen-measurements/ som givetvis storligen intresserade en gammal "vattensork" som undertecknad !! Jag kollar den så gott som dagligen och just nu noteras ett större inflöde av ganska hyfsat syresatt vatten till Byfjorden !! Intressant/glädjande !! "Ny gälar.." kanske firrarna säger !!  !!
(Ett litet tips om Du själv inte kollat ovan länkade hemsida nyss !!)
Mvh
Peder Grahn"  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar