2011-04-30

Bygglovschefen gav tillstånd till grävning i Bäve gamla kyrkogård

Enligt Bohusläningen är det bygglovschef Mikael Wennergren, Uddevalla kommun, som gett tillstånd till de grävningsarbeten som inleddes i torsdags kväll i Bäve gamla kyrkogård (som är en fast fornlämning) vid Jörgens gränd.

För min del började det i torsdags eftermiddag med att jag fick signaler om att en grävmaskin kört fram och att man misstänkte att där skulle påbörjas grävarbeten i gräsmattan framför f.d. hemslöjdsföreningens hus. Jag åkte dit strax före kl 18 och då pågick inga arbeten, men en del hade redan skett (nedre bilden).

I går morse fick jag reda på att grävningar hade inletts vid 20-tiden samma kväll. Den enda ansökan som kommit in och godkänts av Länsstyrelsen var ett borrhål (till höger på nedre bilden) för bergvärme. Några ytterligare tillstånd hade alltså Länsstyrelsen inte givit.

Vid lunchtid gick jag dit igen för att se vad som hänt. På vägen blev jag stoppad av en Uddevallabo som upprört berättade om pågående grävningsarbeten i Jörgens gränd.

Väl på plats såg det ut som på övre bilden. Jag talade med hantverkare på plats och när jag berättade om upprördheten som spritts för de pågående markarbetena fick jag till svar: "Det är väldigt märkligt för Lasse (Lars Karlsson, Bohuslänska hus AB:s ägare) är väldigt noga med att allt vi gör skall vara godkänt och ursprungligt, exempelvis linoljefärg när vi målar om huset!"

Och nu visar det sig alltså att fastighetsägaren har frågat om han får utföra markarbetena och fått dessa godkända av Mikael Wennergren, Uddevalla kommuns bygglovschef. Han bekräftar i tidningen utan omsvep att han gett klartecken och att Lars Karlsson därför handlat i god tro. Men jag blir inte så lite bekymrad då Wennergren säger att han inte känner till "vad som gäller för en fast fornlämning som ligger dold grunt under jorden". Där finns väl de flesta fornlämningar?

Kvarteret Dyrhaven med Jörgens gränd utgör något av Uddevallas finrum och framhålls i alla sammanhang som stadsvandingar, publikationer, kulturmiljövårdsprogram etc som särskilt bevarandevärt och ömtåligt för omfattande förändringar.

Här låg Bäve kyrka redan på 1100-talet och runt kyrkan låg alltså kyrkogården. Kyrkan revs i början av 1600-talet men kyrkogården användes ända in på 1800-talets första hälft. Under 700 år användes kyrkogården och här ligger tusentals Bäve- och Uddevallabor begravda. Alla fastighetsägare i kvarteret känner till detta. Inte minst har man vid arbeten i sina trädgårdar då och då fått upp båda människoskallar och andra mänskliga kvarlevor. På många ställen ligger dessa mycket grunt. Jag har själv vid ett par tillfällen sett dylikt.

När Axel Bergmans villa (den svarta mitt i kvarteret) skulle byggas 1927 och man hade börjat gräva för husgrunden dök det upp mängder av skelett. Stämningen i staden blev mycket upprörd och tidningarna skrev mycket om detta. Kyrkan tvingades till slut att transportera alla mänskliga kvarlevor till Norra kyrkogården och där begrava dem på nytt. En begravningsgudstjänst hölls också vid tillfället.

Vad händer då nu? Lars Karlsson har självmant valt att stoppa fortsatt arbete och "invänta nödvändiga tillstånd". Frågan är då om sådana kan beviljas? Jag skulle inte bli helt förvånad om detta sker då "skadan ju redan är skedd". Det brukar i de allra flesta fallen bli resultatet.

Men en liten förhoppning på fastighetsägaren Lars Karlsson har jag. Jag fick uppfattningen att han är mycket seriös. Kanske, kanske skulle han kunna överraska genom att återställa marken till den gräsmatta den var? Han har bollen! //

9 kommentarer:

 1. Carl-Magnus Norrman2011-04-30 11:55

  Precis som du skriver Gunnar, så får vi väl lita till fastighetsägares goda omdöme. Så långt det är möjligt bör allt återställas till det skick som rådde före det nu gjorda arbetet.
  Om Bohusläningens citat av svaren från tjänstemannen som gav bygglov är riktiga, så kan ju hans kompetens verkligen ifrågasättas. Bygglov vid fornminnen: Bör ju sitta i benmärgen på den som handlägger dessa fall. Det finns ju annars Bohusläns museum och andra att konsultera.
  Uddevalla kommun får väl annars ta det ekonomiska ansvaret för okunskapen.

  SvaraRadera
 2. Vi måste bevara Uddevallas kulturhistoria! Rivningar av gamla vackra hus i centrum... Grävningar på en av Uddevallas mest betydelsefulla platser... Vad är det som händer?!
  Varför vårdar vi inte arvet från våra förfäder?
  Dagens ytlighet, girighet och historielöshet är skrämmande. Jag! Jag! Aldrig en tanke på Gud.
  Aldrig en tanke på vår plats i historien...

  SvaraRadera
 3. Hade kristendomen varit kvar i skolan hade denna vandalisering ej skett! /M.

  SvaraRadera
 4. Vad fastighetsägaren beträffar.
  Tror jag inte att han kommer att sluta här. Till mig personligen har han uttryckt att "det var jättebra att han slapp ta dit musèet när jag ska gräva för bergvärmen, för det skulle bara ta längre tid".
  Jag vet att han inte handlat i god tro. Han vet nämnligen att det är en gammal kyrkogård.
  Grävningsarbetet som har påbörjats är för att anlägga en berså och parkering för fler bilar. Det finns redan tre parkeringsplatser som hör till fastigheten. Det behövs fler Tycker fastighetsägaren.
  Det finns redan parkeringsplatser lediga På fastigheten bredvid. Den s.k Gröna villan har flera lediga platser som han kan hyra. Man måste väl inte stå med sin bil precis på farstubron. Man kan väl gå 25 meter, eller är man så bekväm att man måste förstöra historisk mark bara för att parkera sin bil.

  SvaraRadera
 5. Carl-Magnus Norrman2011-05-03 22:00

  Om uppgifterna i den senaste kommentaren stämmer, så är fastighetsägaren tydligen beredd att "gå över lik", bokstavligt talat. Skamligt !!
  Hoppas därför att ägaren själv kommer med en kommentar. Vi brukar ju bli förbannade när gravstenar förstörs och kyrkogårdar vandaliseras.
  Eller?

  SvaraRadera
 6. Jan Karlsson2011-05-04 00:44

  Hur resonerar några av författarna inkl Gunnar Klasson när de ventilerar sin frustration i sina inlägg på denna sida?

  "Skadan är ju redan skedd" Vilka fysiska skador har då uppstått? Ser området ut som det alltid gjort under de 700 år som det härbärgerat döda? Omkullvälta gravstenar?
  Gunnar Klasson har i sitt inledande inlägg klart och tydligt avgränsat de fysiska skadorna till en förstörd gräsmatta!
  Vari ligger där den kulturhistoriska vandalismen som upprör så? Beställaren har igångsatt schaktningsarbeten utan erforderligt tillstånd, vilker är klandervärt och ett klart lagbrott. Inga försök har gjorts att dölja detta. Arbetena stoppades när de faktiska omständigheterna påtalades.
  Att som C-M N överhuvudtaget kommentera ett anonymt inlägg där det mycket grumligt uppges att man medvetet kör över lagstiftningen för att snabbt kunna "gräva efter bergvärme" (tillstånd för borrhål finns redan enl. G K) och därigenom förstärka genomslaget för detta så typiska jantelagsinlägg andas bara en unken småstadsavundsjuka. Tvi!

  SvaraRadera
 7. Tröttnar så på en del tankesätt..

  Att religion och kristendomskunskap skulle ha med något av detta att göra är ju helt befängt!

  Det handlar inte om något annat än respekt för de döda och för historia. Det grundar sig inte i någon form av religiositet utan är allmänt folkvett och vetande.

  Själv är jag utan någon form av tro men vet ändå att man respekterar andra människor, döda, historia mm..

  Att moral skulle grunda sig på religion är den största myten sen gud /C

  SvaraRadera
 8. Carl-Magnus Norrman2011-05-04 14:32

  Min kommentar till uppgifterna från "Anonym" är gjorda under förutsättningen att de är korrekta, vilket framgår av inledningen på kommentaren, "om de stämmer". Det är inte omkullvälta gravstenar det gäller här, utan ytligt liggande skelettrester. Området är ju dessutom klassat som fast fornlämning. Jag är inte religiös, men tycker som "C", att man skall ha respekt för historia och de döda.
  Var i samanhanget som Jante-lagen passar in begriper jag inte. Någon "unken
  småstadsavundsjuka" känner jag inte heller.
  Däremot vill jag att man bevarar historiska platser och miljöer, så långt det går, även småskaligt. Det finns ju en Världsarvslista, vilket vållat stort besvär i Bohuslän, vid E6-utbyggnaden.
  Detta får bli min slutkommentar. Jag vill inte slåss mot "väderkvarnar".

  SvaraRadera
 9. Här på Jörgens gränd 8 bodde jag 1943-1944! Kommer givetvis
  inte ihåg ngt av detta!

  SvaraRadera