2011-04-26

Arbetsstugan på läroverkets gård

Insänt av Ivar Kristiansson:

"Hej Gunnar!

På läroverkets tomt, i nordvästra hörnet (Kungsgatan/Östergatan) låg i min barndom ett lågt sten(?)hus med fönster åt Kungsgatan. Jag passerade huset dagligen på väg från hemmet till folkskolan vid Margaretaparken. Inne i huset sågs människor, sysselsatta med arbete, möjligen sömnad.

Jag är nästan säker på att huset var borta, när jag började i Läroverket 1932. Långt senare har jag undrat över den mystiska verksamheten. Längst inne i mitt minne tycker jag mig höra benämningen ”Arbetsstugan” som namn på huset. Det skulle kunna knyta huset till något slags social verksamhet i stadens regi. (Fanns det inte senare något liknande i huset vid Hasselbacken?)

Har Du lösningen på mitt problem
undrar Ivar K."
 
Efter mycket letande bland alla mina bilder hittade jag den här i min dator. På bilden ligger det en eller två låga byggnader i just nordvästra hörnet av läroverkets skolgård. Som vi ser på bilden så har inte läroverkets stora flyglar byggts ännu (klara 1930). De låga husen måste väl har rivits i det sammanhanget?
 
Vid en sökning på arbetsstuga i det förträffliga Tidningsarkivet får jag en bekräftelse på att en arbetsstuga har legat exakt här, närmare bestämt på tomt nr 252:
 
1910-10-15 Arbetsstugan för barn öppnas på måndag i huset 252, Kungsgatan.
1910-10-18 Arbetsstugan för barn i Uddevalla invigd, Alban Thorburn, Herman Sanne, V Kullgren.
1914-05-07 Arbetsstugan för barn i Uddevalla öster. Undervisning 2 tim dagligen.

(Utsnitt av karta 1807. Läroverket är förstås ännu inte byggt, men tomt 252 finns.) //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar