2010-12-29

Soptippen vid Badö


I dagens Bohusläningen kan man läsa om de dåliga kajerna i hamnen. Minns att den gamla Kolkajen (kallas tydligen numera Bävekajen) rasade och att ingenting har gjorts åt den sedan dess. Det i sin tur beror väl på att man inte riktigt vet hur hamnverksamheten kommer att se ut i framtiden. Man hör ofta att hamnverksamheten skall flyttas till Fröland.

I artikeln läser jag om de olika verksamheter som har funnits i de, mest av muddringsmassor, utfyllda hamnområdena norr och öster om Badö. Vad som inte nämns i artikeln är att Uddevalla stads soptipp låg mellan Badö och Brattåsholmen, ungefär där som Badökajen ligger nu. Det området är särskilt utpekat för sin rasrisk.

Och undra på det. Soptippen anlades 1926 och var fortfarande i bruk på 1950-talet. Jag har egna minnen från promenader i soptippens närhet där råttor, stora som katter orädda sprang omkring och kalasade på soporna.  Det var en syn för gudar vill jag lova. Och vad som döljer sig under Badökajen idag i form av föroreningar kan man väl bara gissa.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar