2010-12-17

Visual Arkiv på nätet


Nu finns Visual Arkiv på nätet. Det betyder att vem som helst kan söka efter massor av arkivhandlingar.

Alla arkiv, som tex kommunarkiv, landstingsarkiv, föreningsarkiv mfl har förtecknat sina arkivbestånd. En arkivförteckning är ett systematiskt uppställt register över ett arkivs innehåll, dvs inbundna volymer, arkivboxar med lösa dokument, pärmar, fotografier etc. Ofta finns också text som närmare beskriver innehållet i arkivets olika volymer. Det finns olika IT-system för arkivförteckningar. Ett sådant system är Visual Arkiv som har drygt 200 kunder, främst kommuner, landsting och föreningsarkiv men även vissa statliga och enskilda arkivbildare använder Visual Arkiv.

Regionarkivet (arkiv för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad ) har nu utvecklat ett webbaserat söksystem för arkiv redovisade i Visual Arkiv. Systemet, som inte kräver någon särskild arkivkunskap för att användas, använder fritextsökning som ett sätt att hitta rätt arkivbildare och därefter rätt serie i arkivförteckningen. Bohusläns Föreningsarkiv använder sedan länge Visual Arkiv.

När man använder Visual Arkiv på nätet finner man information om arkivbildare och att det i en viss arkivbildare finns olika volymer (t ex protokoll eller räkenskaper) med visst innehåll. Man får inte fram själva de eftersökta dokumenten. Vill man gå vidare och studera dokumenten måste man besöka arkivet i fråga eller kontakta arkivet och eventuellt få kopior per post eller e-post.

Gå vidare till Visual Arkiv på nätet, klicka HÄR!!  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar