2023-03-22

Oljeslageriet på Badö

Insänt av Ove Kinander som fotograferat bilderna hos Svenska Foder.

Oljeslageriet eller linoljeslageriet på Badö. Det tillkom sedan den Thorburnska havreexporten konkurrerats ut at billigare havre från Baltikum. Thorburns gick då över till till att pressa linfrön till linolja. Man köpte upp lin av bönder runt omkring Uddevalla och det blev snabbt en stor näring. Restprodukterna såldes som foder till kreatur.

På Bohusläns Föreningsarkiv finns den vackraste fackföreningsfanan jag vet, Oljeslageriarbetarnas fackförening. 


En sökning på oljeslageri i Tidningsarkivet ger denna träfflista:

Datum         Innehåll
1898-07-21 Oljeslageri är påtänkt att anläggas vid Badö. Petroleum.
1900-05-01 Oljeslageriet å Badö i Uddevalla, som sedan sin tillkomst tillverkat 2.000 fat.
1911-05-03 Oljeslageriet vid Badön som ägs av Thorburns söner AB.
1911-05-04 Oljeslageriet i Uddevalla. Industri.
1917-02-10 Thorburns söner får tillstånd bygga till oljeslageriet samt stenhuggerifirman. Industri.
1921-07-25 Strejk vid oljeslageriet i Uddevalla. Strejk.
1927-03-16 Lockouten vid oljeslageriet hävd. Arbetet har återupptagits idag. 4 öre mer i timlön. Strejk.
1927-03-18 Arbetskonflikten vid oljeslageriet å Badö har nu bilagts efter att ha pågått sedan 22 februari. Strejk.
1931-10-08 Svår olycka i Uddevalla på onsdagen. Maskinist på oljeslageriet livsfarligt skadad. Olycka.
1932-03-03 Thorburns Söners AB:s oljeslageri på Badö. Industri. Bild.
1937-06-26 Imponerande silobyggnader uppföres på Badö. Thorburnska oljeslageriet utvidgar. Industri.
1937-09-04 Två nyanläggningar i hamnen. Thorburns Söners Oljeslageris silo och Sannes Söners stora krossverk. Bild.
1937-09-30 175, 000 man berörda av de nu gjorda avtalsuppsägningarna. I Uddevalla beröres slakteriet, byggeriet, oljeslageriet och tändsticksfabriken. Arbetsmarknad.
1937-10-29 Oljeslageriets nya silo på Badö snart färdig. Byggnad.   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar