2020-11-03

Vägen avstängd vid Gustafsberg

VA-arbetena vid Gustafsberg har nu nått fram till infartsvägen mot badorten. Det är alltså byggandet av den nya VA-ledningen mellan Bodelån vid Strandpromenaden och Hässleröd via Oxeskallebackarna. Om man skall till Gustafsberg - Lindesnäs har man gjort en provisorisk väg över den stora parkeringen vid Landbadet.

Ledningen upp emot Hässleröd går i stort sett mitt i vägbanan vid Oxeskallebackarna. 
Under tiden man arbetar i Oxeskallebackarna har man byggt en tillfällig väg som kommer ut på raksträckan där kommunens stenlager finns. Kommer man från stan så följ Göteborgsvägen förbi den vanliga infarten mot Gustafsberg och följ skyltning mot Hässleröd.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar