2020-11-01

Backamo Vänner invigde en ny permanent utställning om interneringslägret 1945

På lördagen kunde den nya permanenta utställningen om interneringslägret 1945 invigas. Permanent så till vida att man nu har fått tillgång till en lokal där man inte behöver ta bort utställningen mellan visningstillfällena.

Ordföranden för Bohusläns regementes kamratförening Per Norberg invigningstalade och klippte bandet.

Per Norberg var stand in för JO Rune Hasslöf som inte kunde närvara men hade skrivit invigningstalet som lästes upp av Norberg:

Invigning av Backamoutställning 31 okt 2020

Varmt välkomna till Backamo och denna kulturhistoriskt unika utställning som vi strax får veta mer om. Jag är ombedd av styrelsen för Föreningen Backamo vänner att så att säga ”klippa banden”, som just nu håller oss nyfikna. Men först några ord om både föreningen och utställningens tillkomst.

Föreningen Backamo vänner bildades våren 1994 efter ett initiativ av Roland Olsson politisk sekreterare i Göteborgs kommun. Tanken var att föreningen genom sitt arbete skulle stödja stiftelsen vars uppgift var och är att rusta upp och för framtiden bevara lägerplatsen och dess byggnader. En idé som fullföljs bland annat genom denna utställning.

Sedan stiftelsens grindar öppnats för allmänheten i maj 1995 kunde man i sjukhuset se en del dekorationer som utförts av interner som hölls i lägret från den 9 maj till den 30 november 1945. Ingenjör Ernst Helgesson, som var ledamot i stiftelsen, fann vid en av sina rundor en på stång hoprullad packe på vindsutrymmet i matsalsbaracken. Det var interiörmålningar och teckningar som använts som kulisser m.m. vid de varietéer som internerna arrangerade för att förströ sina kollegor. Kvarlevorna glömdes i allt det arbete som vi i stiftelsen hade att utföra. Men återfanns 2016 av Backamovännerna Eva Lena, Ingrid, Kerstin och Dennis med flera. De liksom jag fann att materialet var unikt i kultursammanhang och borde göras tillgängligt för flera.

Föreningen Backamo Vänner har nu tillsammans med Stiftelsen Backamo lägerplats låtit renovera och konservera en del av teaterkulisserna, samlat kvarlevor, andra föremål och hantverksalster som visar hur konstnärer och andra kulturpersonligheter bland internerna dels skaffade sig en meningsfull sysselsättning och dels gjorde tillvaron dräglig för sina medinterner. Livet inom lägret gjordes uthärdligt.

Fynd och övriga föremål är ett viktigt kulturarv som nu kan visas i denna utställning som jag härmed har äran att förklara öppnad.

Backamo 31 okt 2020
J O Rune Hasslöf
Hedersordf i Föreningen Backamo Vänner

Ordföranden för Backamo Vänner Ingrid Fuxvall till vänster och ordföranden för Bohusläns Hembygdsförbund Ingrid Kennborn var förstås på plats.
Tjugo personer åt gången slussades in i utställningen.
Det är inom kort exakt 75 år sedan interneringslägret tömdes. De tyska soldaterna som flydde till Sverige i andra världskrigets slutskede samlades ihop i läger, varav Backamolägret var Sveriges största. Man levde under sommaren 1945 i ett läger där man trodde att man snart skulle få återvända till sina hem. Man målade tavlor, spelade teater och gav musikkonserter. Den skenbara idyllen av i lägret avbröts hastigt när det stod klart att merparten av tyskarna skulle utlämnas till Sovjetunionen. Om dramatiken vid utvisningen kan man läsa om i utställningen.
En stor väggmålning som en av de tyska soldaterna målade.
Konservator Maria Lagerqvist berättade om arbetet med att bevara de stora målningarna som den här som utgjordes av en teaterkuliss.
Kamratföreningens sekreterare Ulf Andersson och dess ordförande Per Norberg.

Det dyker fortfarande upp minnessaker och foton som tidigare varit okända. Här ser man ett antal foton som togs av en svensk soldat när evakueringen av soldaterna hade påbörjats. Han var lastbilschaufför och smygtog dessa bilder.

Utställningen kommer att vara öppen för allmänheten vid olika tillfällen. Bondens dag är ett givet sådant tillfälle men även vid andra tillfällen. Närmast sker det söndagen den 29 november. Entré 20 kr.

Se vidare på Backamo Vänners hemsida http://backamovanner.se/  //

2 kommentarer:

  1. Fin utställning.Fina bilder.
    Mvh.Bill R

    SvaraRadera
  2. Jag skulle gärna vilja ha kontakt med fler anhöriga till de soldater, som var placerade där hösten 1945. Min pappa var en av dem.
    Mvh Eva J

    SvaraRadera