2020-11-30

Bäveån från olika tider


Två bilder men från olika tider. Den övre bilden är äldst. Vi ser här en nedfart mot ån. Där byggdes sedan den Hansonska bron som syns på den nedre bilden. Det var förstås länge sedan där låg några båtar.  //
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar