2020-11-09

Uddevalla teater 1862 - 15 juli 1958

 

Så vacker den var. Vår gamla Uddevalla teater som invigdes 1862 och förstördes vid branden den 15 juli 1958. 

En bra sammanfattning av Uddevalla teaterhistoria får man i Gustaf E. Karlssons minnesskrift.

Och det har skrivits mycket teaterhistoria i våra lokaltidningar. I Tidningsarkivet hittar jag många artiklar om teater i vår stad:

Datum          Innehåll

1826-09-13 Direktör Berggren från Uddevalla gav igår sista föreställningen med sin teater.

1827-11-22 Kuhnska sällskapet uppträder på härvarande teater i Uddevalla. Nöjen.

1831-12-21 Slutet teatersällskap ger romantiskt skådespel i fyra akter vid teatern i Uddevalla. Teater.

1861-02-04 Uddevalla skall få en teater? Nöjen.

1861-03-14 Teater i Rådhussalen, Uddevalla. Nöjen.

1861-07-18 Teaterstyrelse utsedd i Uddevalla. Skall försöka hitta lämplig tomt för nya teatern.

1862-06-02 Teatern ny färdigbyggd, Uddevalla.

1862-06-16 Fruntimmersföreningen sammanträder i Uddevalla. Dekorationer har kommit till teatern.

1863-09-08 Första föreställningen på nya teatern i Uddevalla är den 15:e. Kung Reenes dotter. Nöjen.

1863-09-25 Beskrivning över den nya teatern i Uddevalla. Byggnad.

1864-03-11 Teaterspektakel. Smittska sällskapet uteblev. Nöjen.

1879-01-23 Luckan i scengolvet på teatern gick sönder under föreställning. Teater.

1879-02-10 "Tryckfrihetsåtal mot tidningen Bohusläningen på grund av uttrycket ""teaterband""."

1879-04-17 Keyska teatersällskapet spelar fem olika pjäser på kort tid. Teater.

1879-05-26 Krönika om den originella Brita-Maja vid teatern i Uddevalla. Teater.

1879-05-29 Brita-Maja vid teatern, Uddevalla ger svar på tal. Teater.

1880-02-05 "Teater lördagen den 7 feb. 1880 kl. half 7 e.m. ""Jorden runt på 80 dagar"". Teater."

1880-04-26 Teater i Uddevalla onsd. 28 april. Bröllopet på Ulfåsa. Teater.

1881-05-02 Fullt hus på Musikföreningens soirée den 29 april å härwarande teater.

1881-07-25 Uddevallas Lotsarnas kålgård ligger vid Teaterhuset. Trädgård.

1881-10-05 Onsdag dn 7 dec. gifes teater till förmån för stadens fattiga.

1881-12-09 Nya teatern i Uddevalla. Byggnad.

1881-12-12 Teatern i Uddevalla, artikelserie. Teater.

1884-07-05 Affischörskan Britta-Maja Jonsson på Teatern hvid brand på Frankenberg. Brand.

1885-05-21 Uddevalla teater kommer att såwida inget hinder mellankommer att öppna sina portar omkring den 12 juni. Teater.

1885-06-11 Uddevalla teater inwigs söndag 14 juni kl. 7 e.m. Musikalisk & dramatisk Tournée. Teater.

1885-08-27 Teatern öppnar igen efter flera år. Nöjen.

1885-09-03 Dåligt publikunderlag för teatern. Nöjen.

1885-09-12 """Guldspindeln"", lustspel i 4 akter kan ses på Uddevalla teater söndag 13 sept. kl. ½ 8. Teater."

1885-09-15 """Ett dockhem"", kan ses på Uddevalla teater, skådespel i 3 akter. Teater."

1885-09-17 """En man som gråter"", komedi i en akt, samt ""Det skadar inte"", lustspel i 3 akter på Uddevalla teater."

1885-10-03 Uddevalla teater har af utredningsmännen i Rignérs dödsbo sålts till August Brinkman Köpenhamn. Teater.

1886-01-09 """Hattmakarens spel"", lustspel i fyra akter af Selfrid Kinmanson, kan ses på Uddevalla teater. Dir. Oscar Stiegler."

1886-01-23 "Uddevalla teater visar på söndag den 24 januari, ""Gräsänklingen"". Teater."

1886-09-09 Teatern restaureras.

1886-09-28 J. F. Smith tager farväl, efter 40 års verksamhet som teaterdirektör.  Avgår.

1887-01-11 Uddevallas teater före branden 1806. Teater.

1887-01-18 Funna brandförsäkringsintrument berättar om teatern i staden före branden 1806.

1887-06-02 "Sagospel i 5 akter på Uddevallas teater. ""Lycko-Pers Resa""."

1887-06-02 "Första teaterföreställningen af Engelbreckt-tournéen giwes i afton. ""En fifig spekulation"". Teater."

1887-10-15 För första gången i Uddevalla. Museum i det stora teatertältet vid gasverket. Museum.

1887-12-10 För första gången spelas Grefen af Monte-Christo i 3 akter på Uddevalla Teater.

1888-09-04 Uddevalla Teater och Frälsningsarmén.

1888-09-04 Frälsningsarmén vill köpa Uddevalla teater. Kyrka. Fastighetsaffär.

1888-10-06 "Torsdagen den 11 oktober kan man se ""Tiggarstudenten"" på Uddevalla teater."

1889-03-21 "Logen 210 ""kampenhof"" anordnar femårsfest i ordenslokalen teaterhuset. Förening."

1890-02-01 "På Uddevalla teater kan man se ""Så tuktas en argbigga"". Ett lustspel i 5 akter. Teater."

1890-11-01 "På Uddevalla teater kan man se ""Ett köpmanshus i skårgården"". En roman af Emelie Flygare- Carlén &  Frans Hedberg. Teater."

1891-02-17 Det eventuella inköpet av teaterhuset. Fastighetsaffär.

1891-02-20 Teaterns försäljning. Sammanträde om köp av denna för användning som föreningshus. Teater. Fastighetsaffär. Föreningar.

1891-02-21 2300 kronor äro redan tecknade till teaterköpet. Fastighetsaffär. Föreningar.

1891-03-13 Inköpet af teatern. Ture Malmgren till Göteborg för att avsluta köpet. Föreningar. Fastighetsaffär.

1891-03-20 Teaterköpet. Ännu ej klart. Föreningar. Fastighetsaffär.

1891-03-26 Teaterköpet är nu verklighet. Föreningar. Fastighetsaffär.

1891-05-15 Föreningsfest å Teatern. Annons. Föreningar.

1891-05-22 Invigningsfesten å teatern härstädes… Föreningar.

1891-10-20 Till underhåll av teaterhuset beviljades folkföreningarna bidrag. Teater. Föreningar.

1891-11-03 "Uddevalla teater ger bl.a föreställningen ""Köpmannen i Venedig"". Teater."

1891-11-03 SMS hade årsfest i teaterhuset, som är deras egen lokal. Föreningar.

1891-11-05 Recension av Uddevalla teaters föreställningar. Teater.

1891-11-10 Uddevalla teater ger föreställningar med Collinska sällskapet. Teater.

1891-12-08 Aftonunderhållning på Uddevalla teater.

1892-02-16 På Uddevalla teater kan man se, Lilla Helgonet, Tiggarstudenten och Stackars Jonatan. Teater.

1892-07-26 Teatern i Uddevalla är nu till yttre resturerad och företer ett prydligt utseende. Teater.

1893-03-09 Rapphöna tillvaratagen i teaterplantaget. Fåglar.

1893-05-09 "Lördag den 13 maj, kan man se de berömda ""Unga Wiener Genre-sångerskorna och O. J. Dotti på Cello Virtuos på Uddevalla teater."

1894-02-20 "Uddevalla teater ger för första och enda gången ""Charlies tant"". Nöje. Annons."

1894-02-24 "Skådespelset ""Charlies tant"" gavs på Uddevalla teater. Nöje."

1894-11-22 Dramataisk minnesfest af Gustaf Adolf och Ebba Brahe, festen afslutades med en Gustaf Adolfs-Tablå. Teater.

1897-02-27 Vice häradshöfdingen N. von Zweigbergk, talade på Uddevalla teater om den svenska hustruns rättsliga ställning.

1897-03-09 Uppskattad pjäs gavs på Uddevalla teater. Teater. Nöjen.

1897-12-04 Atonunderhållning på Uddevalla teater. Nöjen.

1898-03-26 Från gamla Bohuslän. Uddevalla teater. Berättelse.

1899-01-24 Svart rolighet på Uddevalla teater. Nöje.

1899-01-26 Jacksons negersällskap utför alltjämt musik å gatorna och drar talrik publik till Teatern. Musik o sång.

1899-04-04 "På Uddevalla teater kan man se ""Herrskap och tjenstefolk"" i tre akter."

1900-01-20 "Uddevalla Teater. Lombergska turnen här för att uppföra ""Värmläningarna""."

1900-03-10 Docenten Rudolf Kjelle'n föreläser om boerna i Sydafrika på teatern i Uddevalla.

1900-10-11 På Uddevalla teater  kan man se Stor-Klas och Lill-Klas, ett sagospel med sång och dans i 7 tablåer.

1900-10-30 Folkkonsert å Uddevalla teater gifves i morgon afton af dir. C. Th. Crona, som nu fått sitt kapell förstärkt. Musik o sång.

1900-12-08 Uddevalla teater. Deurellska sällskapet afslutar i afton sin sejour.

1900-12-11 Fru Anna Pettersson Norrie gifver Vis- och Romansafton å Uddevalla Teater. Annons.

1901-08-01 Från gamla Bohuslän. Ett teaterminne.

1901-10-17 Brasil Jack med sällskap gästar i morgon Uddevalla teater.

1902-04-29 På lördag den 3 maj kan man på Uddevalla teater se föreställningen, Anderson, Petterson och Lundström.

1903-09-29 Uddevalla Teater har vissa brister.

1903-11-03 Uddevalla Teater byggs om.

1904-01-09 Teaterns ombyggnad.

1905-03-21 Hjamar Selanders sällskap. Teater.

1906-02-24 "Lustspel i fyra akter å Uddevalla teater. ""Sodom & Gomorra""."

1908-12-24 Uddevalla Teater, bild o artikel.

1910-10-13 Vattentillgången ökas, undersökningen å Teaterplantagets område har sedan en tid pågått.

1910-11-19 Nya pumpverket i Teaterplantaget har sedan i tisdags börjat användas. Ledningar.

1910-12-23 Uddevalla teater, skådespel mm. Nöjen.

1910-12-30 Teaterstyrelsen i Uddevalla hade möte.

1911-01-13 Teater. Annons.

1912-08-14 Målaren Elias Fagerström död, 69 år. Han har målat dekorationerna i Uddevalla teatersalong med flera.

1912-10-25 Uddevalla teater får celebert besök på måndag. Teater.

1914-06-11 Pumpverket i teaterplantaget har på på grund av den långvariga torkan måst sättas igen.

1914-09-28 Harriet Bosse på Uddevalla teater. Teater. Nöjen.

1914-11-16 Uddevalla teater gästas om lördag af fröken Hilda Borgström. Teater.

1915-07-05 Friluftsteatern å Skansberget. Föreställning på torsdag. Teater. Bild.

1916-09-15 Viktoriateatern, den nya biografen i konserthuset invigs på fredag. Invigning. Bio.

1917-03-07 Uddevalla teater skall försäljas. Teater.

1919-10-24 Anders de Wahl till Uddevalla. Ett sällsynt tillfälle för alla konstvänner. Teater.

1922-03-04 Om morgondagens föreställning på Uddevalla teater.

1922-03-08 Fullsatt salong på Frideborg som besöktes av Skånska Lasse, Calle Johansson och pianisten Artur Lindstam. Teater.

1922-03-31 "Uddevalla Teater visar ""Den javanesiska dockan"" med Tora Teje och Gösta Ekman."

1922-04-03 Uddevalla Teater gästas av Ernst Rolf med ensemble. Musik o sång.

1922-04-06 Ernst Rolfs teaterafton i Uddevalla ikväll.

1922-04-25 Tankeläsningsseans med känd norrman på teatern.

1922-05-26 Friluftsteater på Skansberget. Nästa torsdag ger Halvar Falcks sällskap på Skansbeget sin första föreställning.

1922-09-07 Pauline Brunius och Gösta Ekman startar turne runt Sverige. Teater.

1922-09-20 "På Uddevalla teater ger Karin Swanströms-turnén lustspelet ""27:de augusti"" av Einar Fröberg."

1922-11-22 "John Lianders revyensemble gästar Uddevalla med Karl-Gerhards succés "" Ställ er i kön"". Teater."

1923-01-25 Lill-Anna blir drottning. Teater.

1923-02-02 Triangelturnéringen i brottning å Uddevalla teater. Trollhättan-Vänersborg och Uddevalla. Idrott. Bild.

1923-03-14 Uddevalla Teater spelar August Strindberg's Fadren med Margot och Allan Ryding. Teater.

1923-06-25 Friluftsteater å Skansberget.Spelar  Hans Kungl. Höghet i tre akter. Regi: Karin Svanström. Teater.

1923-09-24 Anders de Wahl och Astri Torsell-turnén gästar Uddevalla teater den 3 oktober. Teater.

1923-10-15 "Uddevalla Teater. Sigurd Walléns stora succes ""Pojkarna på Storholmen"" tisdag 16 oktober."

1923-11-14 Karl-Gerhards revy 1923 uppföres imorgon kl. 8 e.m. å Uddevalla teater. Musik o sång.

1924-02-29 Triangelmatch i brottning å Teatern, ett 30-tals brottare från Uddevall-Vänersborg-Trollhättan. Idrott. Annons.

1924-04-26 En mystisk afton giver trollkonstnären Abdul Hamid å teatern i Uddevalla.

1924-05-08 Teater och cabarét var det på tisdagskvällen å Frideborg. Publiken var fåtalig.

1924-09-04 Byrådirektören och före detta fiskeriintendenten K. A. Andersson har hållit ett politiskt föredrag på teatern. Politik.

1924-10-24 Karl-Gerhard och Lili Ziedner gästa vår teater den 28 oktober. Annons.

1924-11-01 Fru Agneta Pettersson har försålt huset å tomt nr 1 i kv Teater. Fastighetsaffär.

1925-02-13 "Världsattraktion "" De underbara glasögonen"" å Teatern i Uddevalla. Annons."

1925-04-20 Svenska mästerskapstävlingarna i fri brottning på Uddevalla teater. Idrott.

1925-07-28 50 år fyller maskinmästaren vid teatern Oscar Andersson. Bild.

1926-03-22 Uddevalla teater: Swedenhielms av H. Bergman.

1926-03-25 Bröderna Östermans Huskors på Uddevalla Teater.

1926-09-14 En intressant teaterafton bjöds Munkedalspubliken i Folkets hus.

1926-09-30 Revy på Uddevalla teater.

1926-10-05 Skådespelaren Åke Claeson. Teater.

1926-10-08 Uddevalla teater har nyrestaurerats ut- och invändigt, bild. se Bohusläningen 1926-10-11.

1926-10-08 Restaureringen av Uddevalla  teater har nu slutförts. Teater.

1926-10-29 Vår nyreparerade teater.

1926-11-08 Uddevalla Teater.

1926-11-10 Folkdansuppvisning å Uddevalla teater.

1927-01-03 Uddevalla teater. Skärgårdsflört.

1927-01-10 Uddevalla teater. Spökhotellet. Teater.

1927-01-10 Uddevalla teater. Styrman Karlsson bröllopsresa.

1927-01-14 """Styrman Karlssons bröllopsresa"" ges å Uddevalla teater tisdagen den 18 d:s av Allan Rydings sällskap. Teater."

1928-09-13 "Uddevalla Teater. Lustspel ""En piga bland pigor"". I Huvudrollen Viran Rydkvist. Annons."

1928-11-17 "Det glada lustspelet "" Sten Stensson Sten från Eslöf "" spelas spelas på söndag å Uddevalla teater med Elis Ellis. Annons"

1928-11-24 Oslo Brytekreds kommer till Uddevalla och möter Uddevalla IS på teatern i Uddevalla. Med fyra norska mästare i brottning. Idrott.

1929-02-05 Uddevalla rådhusrätt. Karl Gerhard har vid en teaterföreställning gjort sig skyldig till brott mot biografförordningen, 15 kr i böter.

1930-07-01 Uddevallaflickan som blev primadonna, Esther Roeck-Hansen. Teater. Bild.

1930-07-29 55 år fyller maskinmästaren vid teatern Oscar Andersson.

1930-12-10 Affischörskan vid teatern Brita-Maja. Bild.

1931-03-05 "Anders de Wahl på Uddevalla teater imorgon fredag. ""Anständighetens vällust""."

1931-11-02 Ernst Rolf anländer till Uddevalla med sin revy den 5 nov. Teater.

1931-12-08 Uddevalla Teater i motvind. Vad göras för att stimulera intresset.

1932-02-09 "Uddevalla teater. Gästspel av Ester Roeck Hansen. Premiär ""Kamrat Arina står brud"". Teater."

1932-04-22 "Uddevalla Teater. Alice Eklund i ""Det fattas en man"". Annons. Teater."

1932-10-27 """Blomman från Hawaii"" på Uddevalla Teater med Elsa Wallin. Nöje."

1933-01-30 """Guds Gröna Änglar"" på Uddevalla Teater."

1933-09-02 Teater i Uddevalla.

1933-10-20 Teaterförening i Uddevalla. Konstituerande möte på måndag. Föreningar.

1934-05-18 Folkets Park i Uddevalla. Operettsångerskan Karin Ygberg gästar parken. Teater. Bild.

1934-08-18 Uddevalla Folkets Park. På fältmanöver, teater och dans. Annons.

1934-10-05 """18 år"" på Uddevalla teater med Aino Taube. Teater. Bild."

1934-10-05 Edvard Persson är en humorist på scen. Teater. Bio. Bild.

1934-10-23 Operett på Uddevalla  teater. Eklöf Trobäckska operettsällskapet fira sitt 25 årsjubileum.

1935-01-15 Göteborgs stadsteater ger Gustav Vasa i Uddevalla teater.

1935-01-31 "Uddevallateater. ""För sant för att vara sant"". Teater."

1935-01-31 En förnämlig teaterafton. Teater.

1935-02-07 Karl-Gerhard i Uddevalla. Teater.

1935-03-21 Torsten Sandbergs drama till Uddevalla. Teater. Böcker. T. S-g.

1935-04-01 "Fästligt på teatern i lördags. ""Den store författaren""."

1935-04-09 Ökensängen, på Uddevalla teater.

1935-09-13 Det blir ett fint höstprogram på teatern i Uddevalla.

1935-09-21 Dramatiska teaterns höstsucces till Uddevalla. I ensemblen framträdde Olof Winnerstrand. Bild.

1935-10-24 "Inga Tidblad spelar Fay Hilary's roll i ""Ung kärlek"". Teater."

1936-01-04 "Uddevalla teater ""Glädjens blomster"". Under Trettondagshelgen."

1936-02-14 En piga bland pigor på Uddevalla teater.

1936-02-24 Hälsingborgs Stadsteater på turne´. Wienerlustspel på Uddevalla teater. Teater.

1936-02-27 Teater och musik. Gatumusikanter på teatern.

1936-03-10 Uddevallaoriginal i den gamla goda tiden, Brita-Maja på teatern, Kalle Wärme.

1936-03-17 Roligt amerikanskt lustspel på teatern.

1936-03-18 Bättre mans barn på Uddevallas teater.

1936-03-28 Folkpartimötet på Teatern igår blev stilfullt. Politik.

1936-04-04 """Naturpark"" i Skansen och kring tennisbanorna. Bilden visar planering i Teater."

1936-04-22 """I skälve verket"". Uddevalla teater."

1936-05-30 80 år fyller skomakaremästare Olof Törnblom Uddevalla. I 56 år var han vaktmästare vid Uddevalla teater.

1936-09-24 "Boxningsklubben ""Rimner"" har påbörjat inomhusträningen i lokal å teatern."

1936-10-31 UAK:s jubileumstävlan på Teatern med internationella brottningar. Annons. Idrott.

1936-12-15 Hur Uddevalla fick eget teaterhus - ett 75-årsminne. Bild. Julbilaga.

1937-03-08 Modernare teaterhus i Uddevalla. Salong och läktare skall repareras.

1937-07-16 Staden får satsa till teaterhuset. Bidrag med 8,000 och lån med 7,000 begäres. Teater.

1937-08-20 Uddevallaskådespelerskan Esther Roeck-Hansen skall gästspela på Uddevalla teater i sept.Teater. Nöjen.

1937-09-08 Mycken god teater i höst i Uddevalla. Inledes med soaré i Frideborg nästa onsdag. Nöjen. Bild.

1937-09-16 Esther Roeck-Hansen, Holger Löwenadler m.fl. skall gästspela i Uddevalla. Teater.

1937-09-21 Intervju med Uddevallabördiga skådespelerskan Esther Roeck-Hansen. Teater.

1937-10-06 "Anders de Wahl kommer till Uddevalla teater med Komedien ""Kunglighet"". Teater."

1937-10-13 "Anders de Wahl gästspelade i går på Uddevalla teater i komedien ""Kunglighet"". Teater."

1937-10-23 Uddevalla anordnar fyrstadsbrottning den 6 och 7 nov. på teatern. Idrott.

1937-11-03 Enormt intresse för söndagens brottningsevenemang på Uddevalla teater. Idrott. Bild.

1937-11-08 "Göteborgs stadsteater skall gästspela på Uddevalla teater med Irma Christensson i pjäsen ""En sån dag""!"

1938-01-27 Idrottshallen får sin tomt vid teatern? Byggnad.

1938-09-09 Folkpartiets ledare Gustaf Andersson i Rasjön håller politiskt föredrag i Uddevalla å teatern 11 sept. Politik.

1938-09-12 60 år fyller fru Anna Andersson, maka till Oscar Andersson på teatern.

1938-10-12 Tolvskillingsoperan skall gästspela på Uddevalla teater. Nöjen.

1938-10-15 Tolvskillingsoperan på Uddevalla teater blev en fascinerande föreställning. Nöjen.

1938-10-29 Mayerlingdramat. Riksteaterns föreställning på teatern med Rene Björling. Teater. Bild.

1938-11-01 Brottningsstart i kväll på Teatern. Stadsmatch Uddevalla - Trollhättan inleder brottningssäsongen. Idrott. Bild.

1939-01-13 Byggnader för rivning å tomten nummer 1 i kvarteret Teatern försäljes. Fastighetsaffär.

1939-01-20 "Riksteatern i Uddevalla. Victor Sjöström kommer i Kaj Munks Pjäs ""Han sitter vid smältdegeln"". Teater."

1939-01-20 Gedigen vårsäsong på teatern. Riksteaterns program i Uddevalla. Bild.

1939-01-30 Uddevalla Teater. Premiär: Uddevallarevyn 1939. Välkomna, här ska ni trivas! Annons.

1939-02-06 Succé för Einar Dahls nya uddevallarevy. Recension av Wilhelm Hansson. Nöjen. Teater.

1939-02-18 "Pjäsen ""Han sitter vid smältdegeln"" med Victor Sjöström och Karin Ekelund gick inför fullsatt teater."

1939-08-05 Ombyggnadsarbeten å Uddevallateater, Lisa Eriksson gårdsbyggnad i kvarteret Amin.

1939-10-06 Anders de wahl till Uddevalla. Teater. Bild.

1939-11-15 Teatern, Uddevalla 16 nov. Jazzkonsert med Arne Hülphers berömda orkester. Musik o sång.

1940-02-09 Opera-kväll på Uddevalla teater.Nöjen. Bild.

1940-07-27 65 år fyller Oskar Andersson på teatern. Han berättar teaterminnen.

1940-09-18 Teatern har restaurerats, värmeledningar har dragits in. Bild.

1940-10-12 "Riksteatern inleder höstsäsongen med pjäsen ""Duo"". Skådespelare är Ester Roeck Hansen."

1940-10-12 Flaggan vajar vid Uddevalla teater för invigningen av 80-åriga thaliatämpel.

1940-10-12 Uddevalla teater i nyrenoverat skick. Kostnaderna ha uppgått till 36.000 kronor. Bild.

1940-11-14 "Riksteaterns turné med ""Dollarprinsessan"" gästade igår Uddevalla. Teater."

1941-01-21 Czardasfurstinnan, Farmor och Vår Herre, Marknadsafton och På Solsidan, kommer till teatern i vår.

1941-04-03 "Swingkonsert till Uddevalla teater, med ""Alice Babs"". Musik o sång."

1941-07-01 "Karin Kavli och Holger Löwenadler gästar Uddevalla Folkets park med engelska lustspelet ""Vad varje kvinna vet"". Teater."

1941-10-18 "Uddevalla Teater årets publiksuccé med Sigurd Wallén spelar i Albert Engströms ""Rospiggen, saltstänk"". Bild."

1941-11-13 """Livets lek"" på Uddevalla teater med skådespelerskan Irma Christensson. Annons."

1941-12-30 "Uddevalla Teater premiär  nyårsafton med ""Årets Magasin"" som arrangör IF Kamraterna."

1942-03-14 "Uddevalla Teater, annons för pjäsen ""Jag älskar Dig markatta"" med bl a George Fant."

1942-11-11 Karl Gerhard's Revy till Uddevalla m.bl.a. Katie Rolfsen, Emmy Hagman, Calle Reinholdz. Teater.

1943-01-20 Vårsäsongens teater i Uddevalla. Nöjen.

1943-04-09 Större scenutrymmen på folkparksteatern. Även i år bjudas uddevallaborna på omväxlande program. Teater. Bild.

1943-09-14 "65 år fyller fru Anna Andersson, maka till ""Oscar på teatern""."

1944-06-05 Uddevalla är publikstaden nr 1 för Riksteaterns publikfrekvens.

1944-08-19 """Kameliadamen"" i Uddevalla. Inför fullsatt salong gavs Dumas odödliga pjäs med Karin Kavli. Teater."

1944-10-23 "Stor teaterkväll i Uddevalla på lördagen med ""Wienerblod"" med bl.a. Inga-Lill Söderman. Teater"

1944-10-28 "Till Uddevalla Teater på tisdag kommer Katie Rolfsen med sin revy ""Färg och former"". Bild."

1945-01-27 Stadsplanen för Uddevalla. Smärre ändringar vid Teaterplantaget och Strömstadsvägen.

1945-02-16 Einar Dahls jubileumsrevy gör succé på turné i bygderna. Teater.

1945-03-16 I17 får ny friluftsteater i regementsparken. Regemente.

1945-06-22 Bohusläns regemente invigde sin nya friluftsteater i ett strålande sommarväder. Teater.

1945-07-25 70 år fyller maskinmästare Oscar Andersson, idrottsförbunds ordf, samt anställd vid teatern.

1945-07-31 70 år fyller Oskar Andersson på teatern.

1945-09-17 Folkets Park i Uddevalla får en friluftsteater. Nöjen.

1946-01-18 Framgång för Ester Rock-Hansen på blanchteatern i Stockholm, bördig från Uddevalla. Teater.

1946-11-18 Fru Anna Andersson, 68 år maka till maskinmästare Oscar på teatern, mor till Ester Roeck-Hansen. Död.

1947-07-17 "Den förlorade sonen hemma från Canada hos fadern Oskar Andersson ""teatern""."

1947-12-13 Folkpartiet i Uddevalla annordnade luciafest på teatern. Föreningar. Politik.

1948-02-10 """Revyfest"", Karl-Gerhard kommer till teatern och spelar ""Alltid Ada""."

1948-09-03 Vaktmästare till teatern efter Oscar Andersson, blir sonen Bengt.

1949-11-01 "Kar de mumma, Nils Pernes och Sven Paddocks, ""Södrans revy"" på teatern."

1949-11-25 """Figaros bröllop"", med Giurgia Leppé, Dora Lindgren och Björn Forsell, kommer till teatern."

1950-01-30 "Claes Jakobsson är med och spelar, ""Annie get your gun"". Teater."

1950-03-13 Lapp-Lisa spelar och sjunger på teatern. Musik o sång.

1950-07-27 75 år fyller Oskar på teatern. Berättelse. Bild.

1950-07-31 Oskar på teatern fick en jättekram av dottern Ester Roeck-Hansen.

1950-10-04 "Uddevallas egen ""Annie"" Tullie Carlsson, sköt sig till ""Elefanten"". Teater."

1950-10-23 "Ester Roeck-Hansen gjorde succé på teatern med, ""En kvinnas gåta""."

1950-10-24 Som tack för visad uppskattning skänker Esther Roeck-Hansen en grundplåt till nya bekväma bänkar i Uddevalla Teater. Gåva.

1950-11-28 Gustav Vasa kommer till Udddevalla teater.

1951-01-05 Operettpremiär med Marianne Aminoff och Hasse Funck till Uddevalla. Teater.

1951-01-24 Succé för modern Maritza vid PRO-premiär i Uddevalla. Teater. Bild.

1951-03-05 "Riksteatern i Uddevalla med ""Arvtagerskan""."

1951-05-11 Britta-Maja, affischörska och teaterinventarium. Berättelse av A. Olsson.

1951-05-26 Aktiebrev i Uddevallas första teater-aktiebolag. Berättelse.

1951-06-08 En bild på Uddevalla teater från 1600-talet. Berättelse av A. Olsson.

1951-06-26 Berättelse om Uddevalla teater, av redaktör Alban Olsson. Seder o bruk.

1951-10-15 Oscar Anderssons griftefärd. Död. (Teatern).

1952-02-20 """Jeppe på berget"", kommer till teatern, med Bullen Berglund och Anna-Lisa Baude som spelar Nilla."

1952-03-08 "Fars på Uddevalla teater, med komedin ""Nina""."

1952-09-06 Riksteaterns spelplan förr hösten, Butterfly, Swedenhielms till Uddevalla. Teater.

1953-01-02 Siv Rudqvist på natt-skjortejakt efter Thore Uttman. Teater.

1953-01-08 Teaterföreställningar för våren, med uddevallafödda, Ester Roeck Hansen och Claes Jakobsson.

1953-01-15 Förslag till modernisering av uddevallas gamla teater. Bild.

1954-01-09 Teateruppsättningar till Uddevalla. Violen från Montmartre, Ordet, Hustruleken, och Familjehemligheten.

1954-08-21 Kasperteaterns poliskonstapel, lär barnen se upp i trafiken. Bild.

1955-03-14 Thore Erling lovordar Gittan Kjell. Teater.

1955-08-25 Löwenadler i Tartuffe på Uddevalla teater. Teater.

1956-01-21 8-timmars uppvaktning för Thalia. Teater.

1956-01-25 Can-Can på turné. Europapremiär i Uddevalla. Teater. Bild.

1956-03-14 Skådespelaren Gunnar Hellström på turné. Teater. Bild.

1956-04-10 Aktuell succékomedi till Uddevalla; Riksteaterns Topaze. Teater. Bild.

1956-04-14 50 år fyller montören Olle Andersson, son till Oscar Andersson vid teatern. Högtid. Bild.

1956-04-14 6 bröder sköter Uddevallas teaterscen. Teater. Bild.

1956-04-16 Bohuslän starkt framåt i amatörteatertävlingen. Teater. Bild.

1956-08-29 Trettondagsafton inleder höstens teater i Uddevalla. Teater.

1956-10-03 Operetten Glada Änkan till Uddevalla. Teater. Bild.

1956-11-29 Trevligt husmodersprogram i Uddevalla teater drog fullt hus för Ungern. Föreningar. Bild.

1956-12-31 Pensionärer på nyårsrevyn Uddevalla Lustgård. Teater. Bild.

1957-08-30 Riksteatern ökar antalet föreställningar i Uddevalla. Nöjen. Bild.

1957-11-27 För 50 år sedan; Teatern iordningsställes till filmföreställningar.

1958-04-19 Ett original på Uddevalla teater, affischörskan Britta-Maja.

1958-07-16 Uddevalla Teater ödelagd vid explosionsartad brand. Bild.

1958-09-06 Sista föreställningen, resterna av den brunna teatern rivs. Rivning. Brand.

1958-09-10 Uddevalla Teater. Teckning av Nils Asp. Bild.

1958-12-31 Brandåret 1958. Många stora bränder, bl a teatern.

1959-03-20 Ska Uddevalla få en ny teater?

1959-04-30 Uddevalla Teateraktiebolag vill bygga nytt. Fonderar pengar.

1959-04-30 Får ny teater istället för den nedbrunna. Brand.

1959-11-18 Uddevalla Teater, tomtarrende bör gå till teaterfonden.

1959-12-19 Söderområdet får teaterplats och utrymme för ny simhall. Byggnad. Bild.

1961-06-06 Brandstyrelsen köper amatörfilm om teaterbranden för 250 kr.

1961-09-23 Ny uddevallaskola kostar 9 miljoner. Teater i skolans samlingssal? Bild.

1962-01-17 Är Uddevalla kulturfattigt? Konst, teater och musik i stor Rotarydebatt.

1962-03-15 "Uddevalla som kulturmiljö ""Vi har bottenrekord för teater i Uddevalla"". Bild."

1962-07-21 Christina Schollin till Uddevallarevyn. Teater. Bild.

1962-11-10 Teaterladan i Uddevalla 1806-1862, berättelse av Georg Karlsson. Bild.

1962-12-13 Typgraf gav affischer till Uddevalla Museum. Teater.

1962-12-22 Spektakler och trollerier på Uddevalla teater. En minnesruna från 1881 av Georg Karlsson. Bild.

1963-11-28 Hönsebergshagen ger plats för Uddevallas nya teater. Bild.

1964-01-13 Hagge och Co drog fullt Lionshus. Teater. Bild.

1964-03-06 "Bäddat för skrattfest. Annalisa Eriksson och Karl-Arne Holmsten gästar Uddevalla i Riksteaterns ""Mary-Mary"" Nöjen. Bild."

1964-05-14 Teaterbolaget föredrar bygga på gamla tomten.

1964-05-15 Teaterbolaget föredrar bygga på gamla teatertomten. Bild.

1964-08-17 Ett teaterbröllop Claes Jakobsson och Suzanne Brenning. Musik o sång. Bild.

1965-01-02 "Hagge Geigerts 11:e revy ""Blågula Svea"" slog. Teater. Bild."

1965-03-23 """Blågula"" Gittan (Kjell) hemma igen efter 98 succéföreställningar. Teater. Bild."

1965-06-18 Nya Sommarhemsskolan får aula med teaterscen.

1967-01-11 Mager teatervår för Uddevalla-Tartuffepremiär i Vänersborg.

1967-02-13 Riksteatern, Svenska teatern, Call me madam!

1967-02-14 Ungdomen samlad kring musikteatern. Konst.

1967-04-15 Pjäsen som blev ettslagord, kommer till Uddevalla. Teater.

1968-09-04 Uddevallas Montmartre där Brita-Maja Jonsson, affischörska på teatern bodde.

1968-10-07 Uddevalla teater. En 200-årskrönika.

1969-01-22 Museum, ungdomslokaler, Kammar teater eller vad? Kungsgatan 32 som Uddevalla stad planerar att köpa.

1969-04-02 "Riksteaterns sommarturne´ ""Kiss me Kate"" görs den kvinliga rollen av uddevallaflickan Berit Carlberg. Teater."

1969-10-18 "Uddevalla Teater, Kongresshallen ""Plaza Svit"" med skådespelarna Anna-Lisa Eriksson och Lauritz Falk. Annons."

1969-10-24 "Riksteatern spelar ""Hemmet"" i Uddevalla och Lysekil med bl.a. Kent Andersson och Bengt Bratt. Annons."

1970-01-28 Uddevalla har fått en egen studio för amatörteater i gamla Kungsgatan 32, kallad Studio 32. Bild.

1970-03-05 Resande i norsk lyrik.Skådespelaren Finn Lange vid Nationalteatret i Oslo reser runt efter 37 år vid teatern.

1970-04-07 Östraboskolans aula ger staden en ny teater.

1970-04-14 Uddevallas tio teatergrupper allt bättre, spelar i TV men inte för hemmapubliken. Teater. Bild.

1970-04-29 Fler och mindre teatrar såsom Studio 32 behövs för att bredda utbudet av teater. Bild.

1970-10-01 Konst, musik och teater under stadens kulturvecka. Bild.

1970-10-01 Östrabo teater invigs, fin anläggning för 2,7 miljoner kr. Invigning. Bild.

1970-10-20 "1.000 uddevallabarn såg balett på Östraboteatern, ""Pelle Svanslös"" med Crame´rsbalett. Skola."

1970-10-23 "Ulla Sjöblom gästar Uddevalla. Med Brecht-pjäsen ""Mor Courage och hennes barn"". Teater. Bild."

1970-11-06 Visafton i Östrabo teater, gäster från nordiska länder. Musik o sång.

1970-11-14 "Folkan gästspelar i Uddevalla med  ""En handelsresandes död"" på Östraboteatern. Bild."

1971-01-28 Uddevallarevyns sångfågel Birgitta Eklund tycker om att se folk i ögonen. Teater.

1971-02-09 "Recitatrisen Ragna Ljungdell besöker just nu Uddevalla. ""Aniara"" blev det stora genombrottet. Teater."

1972-03-18 Hagge Geigerts revy gästspelar på Östraboteatern. Teater.

1972-09-01 Ett fint verksamhetsår för riksteaterföreningen i Uddevalla. Förening. Teater.

1972-09-14 """Vem är rädd för Virginia Wolf"" spelas i Vänersborg och Uddevalla. Huvudrollerna har Irma Christensson och Lauritz Falk. Teater. Bild."

1972-10-20 Studio 32 får egen salong på Kungsgatan 32. Teater. Bild.

1972-11-18 Bild på Uddevallas gamla teater. Teatern stod färdig år 1862 och brann ner 1958. Berättelse.

1973-01-10 "Till Östraboteatern kommer eliten inom skådespelarkonsten ""Allan Edwall"". Teater. Bild."

1973-01-11 Studio 32 får ny teaterscen som öppnas den 15 januari. Bild.

1973-03-19 Bild på guldmedaljörer vid musikjubileet på Östraboteater. Jubileium.

1973-03-28 Kulturnämnden föreslår Trestadsteater. Kommun och landsting blir kulturhuvudmän. Teater.

1973-04-04 """Hur man älskar"". Kan man se på Östrabo teater."

1973-04-05 Björn Littorin lämnar studio 32, som han byggt upp på 4 år. Teater. Berättelse. Bild.

1973-04-28 "Teatergrupp från Nordiska folkhögskolan i Kungälv gästar studio 32 med ""Job Klockmakares dotter"". Bild."

1973-05-09 Ett 60-tal flickor, pojkar från 5 till 20 år deltog i balettuppvisning i Folkets hus, ledning av Erika Maxvall. Teater. Bild.

1973-05-10 "Maria Bodensjö och 18 teaterelever 8-18 år spelade ""Väntrumsteater"" för sjuka barn. Bild."

1973-06-04 "Björn Littorin teaterchef studio 32 och Kustteatern, har fått en roll i V. Sjömans nya film ""En handfull Kärlek"". Bio."

1973-08-21 Lars Borringer, Pamela Kolmberg och Per-Olof Albrektsson skådespelare son förnyar studio 32. Teater.

1973-09-15 Riksteatern 40-årsjubilerar. Jubileum. Teater.

1974-11-18 Zigensk konsert med Hans Caldaras och hans Ziggidim på Östraboteatern i Uddevalla. Musik och sång. Bild.

1974-11-18 """Mina sånger skall leva"" med och av Mikis Theodorakis, spelas på Östraboteatern. Musik och sång. Bild."

1974-12-07 Pugh Rogefeldt gjorde succé på Östraboteatern. Musik o sång. Bild.

1975-01-04 Regionteater i Trestadsområdet.

1975-01-30 Studio 32 gör teater om invandrarproblem. Bild.

1975-03-17 Hagge Geigert ser tillbaka tillbaka till 1955 i jubileumsrevyn i Uddevalla. Teater. Bild.

1975-10-18 Kungliga Dramaten värvar sin publik på Uddevallas arbetsplatser. Teater. Bild.

1975-11-06 Strindberg och Siv Ericks på Studio 32:s spelprogram. Teater. Bild.

1975-11-08 "Skådesperskan Siv Ericks blev den första gästen hos ""Studio 32"" på Lungsgatan i Uddevalla. Teater. Bild."

1975-12-02 Bäva månde lokalpolitikerna inför Uddevallas nyårsrevy. Teater. Bild.

1976-02-03 Två orkesterverk på Östraboteatern. Musik och sång.

1976-03-17 "Hagge Geigert och Rolf ""Fleksnes"" Wesenlund tillsammans med vårystert revygäng på Östrabo. Teater. Bild."

1976-10-21 Sammanträdet den 9 dec.1926 på Vicktoria-teaterns foaje, bildades Uddevallas simförening. Idrott.

1977-01-03 "Uddevalla-revyns femte upplaga ""Uddevallagarvet"" en fullträff. Teater. Bild."

1977-02-05 Ambitiös teatersatsning av Studio 32 gav idel kritikerrosor. Bild.

1977-02-19 Entusiastisk Hagge Geigert: Att besöka Uddevalla är som att komma hem! Teater. Bild.

1977-09-14 Hantverkaren August Ringnér som blev teaterägare. Bild.

1977-12-05 "Nyårsrevyn snart klar, ""Det här blir roligt"". Teater. Bild."

1977-12-30 Det var en gång: Bild på nyårsrevy från gamla teatern.

1978-01-19 Kommunen erbjuds överta gamla teatertomten. Bild.

1978-02-22 Berit Carlberg på besök i sin födelsestad med Hagge Geigerts revy. Teater. Bild.

1978-05-18 Förslag att ställa iordning teatertomten till en oas för landkrabbor och sjöfolk. Parker.

1978-06-15 Det kärva ekonomiska läget stoppar förslaget om teater inom Fyrstad. Bild.

1978-06-28 Uddevalla kommun köper 259 teateraktier.

1978-07-28 Dockteater inte bara för barn. Konst. Bild.

1978-10-12 Studio 32 spelar för att rädda varvet. Teater. Bild.

1978-11-15 Uno Myggan Ericson kartlägger Karl Gerhards Uddevalla-liv. Teater. Bild.

1978-11-27 Klart för ny nyårsrevy. Teater. Bild.

1978-12-12 "Gittan Kjell: ""Ingenting kan ersätta den gamla teatern"". Bild."

1978-12-12 Uddevalla teater klar 1862. En gång i tiden var Uddevalla en fin teaterstad. Bild.

1979-02-07 Nej till Fyrstadsteater, P-tinget vill inte satsa pengar. Bild.

1979-02-22 Studio 32:s pjäs om Uddevallavarvet förklarar och analyserar. Teater. Bild.

1979-03-17 "Studio 32:s varvskabaré ""Den osynliga handen"" skapar varvsdebatt. Teater. Bild."

1979-03-29 "Studio 32:s pjäs ""Den osynliga handen"" ett försenat debattinlägg. Teater."

1979-06-28 Teater på hästkärra med Wästswänska teatern i sommar. Bild.

1979-07-21 "Wästswänska teatern ger ""Konrad-pojke på burk"". Annons."

1979-08-20 Har vi trollat har vi gjort det bra, säger Wästswänska teatern som vill ha mer uppmärksamhet.

1979-08-21 "Studio 32 gav omarbetad pjäs ""Huset som inte ville rivas"". Teater."

1979-08-25 Nej till bidrag för Studio 32. Teater.

1979-09-13 Magert år för Studio 32. Teater. Pengar. Bild.

1979-10-13 Wästswänska teatern behövs och de behöver pengar. Bild.

1979-11-01 ABF är arrangör för Bruksteaterns gästspel om sjubarnsmamman Kata Dalström som spelas i Folkets Hus.

1979-11-19 Stor efterfrågan på Studio 32:s barnpjäs. Teater. Bild.

1979-11-23 Studio 32:s varvspjäs blev en flopp. Teater.

1979-11-24 Teaterpengar till Wästswänska teatern s.k produktionsbidrag.

1979-11-24 Kulturskymningen har ännu inte blivit svart. Studio 32 har teaterpremiär.

1979-11-28 Wästswänska teatern får kommunalbidrag.

1979-12-20 Wästswänska teatern vädjar kommunen om hjälp med lokal. Bild.

1979-12-29 Berättelse av revypappan Dag Göransson. Teater. Bild.

1980-01-02 "Årets revy heter ""Krogdags"", med Lasse Kjell med flera. Teater."

1980-01-12 Revyartisten Georg Adelly berättar om sitt artistliv. Teater.

1980-02-13 24:e gången gillt för Hagge Geigert i Uddevalla, med utsålt hus. Teater.

1980-04-01 Studio 32:s kulturkafé är olagligt. Teater. Polis.

1980-05-08 Wästswänska teatern gycklar även i sommar.

1980-05-13 Studio 32 söker folk. Teater.

1980-06-12 Wästswänska teatern hemlös till hösten? Teater.

1980-06-18 "Wästswänska teatern får bidrag för ""Robin Hood"". Teater."

1980-06-23 Greger Lindquist på Wästswänska teatern, clown med obetalbar mimik. Teater. Bild.

1980-06-25 Wästswänska teaterns hyra efterskänkes. Teater. Bidrag.

1980-06-26 """Teaterplantaget"" i ny skepnad, har blivit en ny park i Uddevalla centrum. Parker."

1980-08-14 "Wilhelm ""Wille"" Holgers ny ledare för Studio 32. Teater. Bild."

1980-09-08 Höstens första lördagskafé bjöd på musik från Chile. Teater. Musik o sång. Bild.

1980-09-18 Wästswänska teatern har ännu inte fått lokal.

1980-10-18 Underskottet uteblev för Studio 32 i år. Teater.

1980-10-22 "Revyförfattaren Hagge Geigert firar 25-årsjubileum med revyn ""Bohuslän i våra hjärtan"". Teater. Bild."

1980-10-24 Pjäsens slut bestäms av publiken i Studio 32:s spel om utslagningen. Teater. Bild.

1980-10-25 Starkt om utslagning av Studio 32. Teater. Bild.

1980-10-30 Publiken styr slutet i Studio 32:s nya spel. Teater. Bild.

1980-11-08 Hagge Geigert, revyförfattare, tidningsskribent och TV-kändis. Teater. Bild.

1980-11-27 Nionde nyårsrevyn: Alla aktörer utom en kommer från Uddevalla. Teater. Bild.

1981-01-02 Proffsig Uddevallarevy. Teater. Nöje. Bild.

1981-01-05 Uddevallas senaste revyartist gläds åt varje ny föreställning. Teater. Musik o sång. Bild.

1981-01-09 Teatersäsongen erbjuder dramatik av hög klass i Uddevalla. Teater. Bild.

1981-01-10 Thore Uttman 70 årig revy och teaterkomiker, lördagsgäst. Nöjen. Bild.

1981-01-15 Gammal form tillbaka. Modellteater spelar klassisk sagorysare på Uddevalla stadsbibliotek. Teater. Böcker. Bild.

1981-01-22 Vettig teater om utslagning på Studio 32. Bild.

1981-01-29 Hagge-jubileum i Uddevalla. Traditionsenligt revy-gästspel. Teater. Bild.

1981-01-31 Uddevallarevyn går med vinst. Teater.

1981-02-25 Hagge Geigert åter där allt började en gång med revy. Teater. Bild.

1981-02-25 Wästswänska teatern repeterar två pjäser - en för högstadieelever och en för barn. Teater. Bild.

1981-02-28 Lokalfrågan löst för Wästswänska teatern. Teater.

1981-03-07 Wästswänska teaterns komikerpar i ny barnfars. Bild. Teater..

1981-03-21 Laila Westersund - revystjärnan som sliter och satsar allt på underhållning. Just nu med Hagge Geigerts revy i Uddevalla. Teater. Musik o sång. Bild.

1981-04-08 Svårt skriva pjäs för ungdomar, men bra spel av Wästswänska teatern. Bild.

1981-04-25 """Den röda staden"" visas, skildrar arbetarrörelsen i Mölndal. Teater. Politik."

1981-04-28 Fint engagemang i spel om det röda Mölndal. Teater. Politik.

1981-05-09 Teatern Studio 32 vill bredda jazzintresset. Musik o sång. Bild.

1981-06-18 "Wästswänska teatern ger ""Striden om åsnan"", ges i sommar igen. Bild."

1981-09-25 Inget bidrag till scen för Studio 32. Teater.

1981-10-06 Prinsessan i Bagarboden dammas av. Amatörsatsning i Uddevalla. Teater. Bild.

1981-11-26 Wästswänska teatern spelar fars. Teater.

1981-12-05 Studio 32 anordnar Uddevallas första teaterfestival. Kultur. Bild.

1981-12-08 Rikt varierad kompott på Studio 32:s temadag. Teater. Bild.

1981-12-12 Wästswänska teatern vill få oss att skratta med Dario Fo-pjäs. Kultur. Bild.

1982-02-13 Entusiaster i nybildat operettsällskap satsar på operett. Teater. Musik o sång. Bild.

1982-02-15 Samtal med skolbarn på Dalaberg väckte idéer till Studio 32:s pjäs Korv-Sara. Teater. Bild.

1982-02-15 "Wästswänska teatern repeterar Dario Fos ""Vi betalar inte, vi betalar inte"". Kultur. Teater. Bild."

1982-02-20 Studio 32:s pjäs Korv-Sara vill få barn att stå på sig. Teater. Bild.

1982-03-06 "Halsbrytande fars med Wästswänska teaterns ""Vi betalar inte, vi betalar inte"" av Dario Fo. Teater. Bild."

1982-03-09 Alla amatörkonstnärer får en chans att hänga på Studio 32. Utställning. Teater. Bild.

1982-03-10 Teater i Dresden förebild för Uddevalla teater. Kultur. Teater. Bild.

1982-04-24 Nya länsmuseét ska bli plats för utställningar, teater och café. Museum.

1982-05-07 Wästswänska teatern är etablerad och borde få bidrag m.m. Bild.

1982-05-27 Premiär för Studio 32 med pjäs av Ingmar Bergman. Teater. Bild.

1982-06-07 Pestens härjningar och kärnvapenhotet tas upp av Studio 32. Teater. Bild.

1982-09-22 "Bidrag går till Wästswänska teaterns ""Vi betalar inte, vi betalar inte"" av Dario Fo. Teater."

1982-09-27 Studio 32 ska få oss att ta fram opublicerade texter ur lådorna. Teater. Bild.

1982-09-30 "Wästswänska teaterns ""Vi betalar inte, vi betalar inte"" av Dario Fo, roligast i Uddevalla. Annons. Artikel."

1982-12-29 Thore Uttman berättar uddevallarevyernas historia. Teater. Bild.

1983-02-05 Ett lustspel som handlar om sill. Teater.

1983-03-05 200 fotografier visas på teatern Studio 32. Konst. Utställning. Bild.

1983-03-10 Wästswänska teatern söker bidrag.

1983-03-10 Studio 32 ansöker om bidrag. Teater.

1983-04-09 Teatersamarbete utreds på länsnivå. Teater.

1983-04-14 Wästswänska teatern vill bilda länsteater. Bild.

1983-04-19 Wästswänska teatern är glada att någonting händer när en utredning om länsteater satts igång.

1983-04-19 Avtal med fria grupper ska ge alla elever teater. Bild.

1983-05-26 Studio 32 hoppas utöka. Teater. Bild.

1983-06-04 Uddevallas gamla teater 25 år efter branden. Nu försvinner också teateraktiebolaget. Bild.

1983-06-08 Trots höjt bidrag hade Wästswänska teatern hoppats på mer. Bild.

1983-07-14 25 år sedan teaterbranden. Hagge Geigerts visa om teatern. Jubileum. Bild.

1983-08-31 Wästswänska teatern vill överleva genom att dra med publiken. Bild.

1983-09-10 Wästswänska teatern får bidrag men inte Studio 32.

1983-09-14 Studio 32 accepterar inte avslag om bidrag. Teater. Bild.

1983-10-13 Gammal revytradition bryts ned. Teater. Bild.

1983-11-12 Så gör man teater, Wästswänska teatern har öppet hus. Bild.

1983-11-12 Inga bidrag till Studio 32. Teater.

1983-11-17 Wästswänska teatern återupptar sommarspel. Bild.

1983-12-06 Erik Östh hängiven amatörteaterskådespelare. Tidning.

1984-01-13 Dubbelt så många föreställningar men Wästswänska teatern är kritisk.

1984-03-03 Teatrarna Studio 32 och Wästswänska teatern delar på 310 000 kr i bidrag.

1984-03-15 Wästswänska teatern fick höjt bidrag.

1984-03-26 Lättsamt och roligt på Studio 32. Teater.

1984-04-10 Bidrag till professionell teater som Wästswänska teatern men inte till amatörerna Studio 32. Bild.

1984-04-14 Studio 32 får inga bidragspengar av kulturnämnden. Teater. Bild.

1984-04-18 Studio 32 inte spolad men kvalitetsspärr avgör stöd. Teater. Bild.

1984-05-02 Siv Silfver vid Studio 32 offrar sol och helg för sina ansiktsmasker. Teater. Bild.

1984-05-11 Teatern Studio 32 bygger om sin bakgård. Bild.

1984-05-14 Agnebergselever invigde Studio 32:s utomhusscen. Teater. Bild.

1984-05-24 Eldslukare på Studio 32:s bakgård. Teater. Bild.

1984-05-30 "Wästswänska teatern sommarsatsar på Moliéres ""Den adelstokige borgaren"". Bild."

1984-06-13 Studio 32 har premiär på Don Quijote. Teater. Annons.

1984-06-15 Spektakel på Studio 32-vis. Teater.

1984-06-15 50 år fyller Gunnar Lindqvist. Intendent på Sparbanken. Teater.

1984-06-15 "Wästswänska teatern 5-årsjubilerar med ""Den adelstokige borgaren"". Jubileum. Bild."

1984-06-16 Landstinget chockhöjde anslag till Wästswänska teatern. Bidrag.

1984-06-16 Wästswänska teatern en början till regionteater i Bohuslän?

1984-09-21 Studio 32 får 5 250 i bidrag. Teater.

1984-10-16 Studio 32 laddar upp för en spännande höst. Teater. Bild.

1984-10-16 Wästswänska teatern slår ett slag för folklig kultur. Jubileum.

1984-10-17 Wästswänska teatern firar 5-årsjubileum. Annons.

1984-11-01 Wästwänska Teatern firar sitt femårsjubileum med en stor galaföreställning på Östraboteatern.

1984-11-02 Backa teater gästspelar på Bohusläns Museum. Bild.

1984-11-14 Alltför lite om Wästswänska teaterns gala i tidningen.

1984-11-16 Wästswänska teaterns teatergala gick back. Pengar.

1984-12-03 """Svår"" kabaré på Studio 32. Narcissus-myt behandlas. Teater. Bild."

1984-12-13 """Industrispelet"" av Studio 32 lär eleverna hur det går till i verkliga livet. Teater. Bild."

1984-12-14 Våldsamt utspel i Cabaré 32 på Studio 32. Teater. Bild.

1985-01-19 Wästswänska teatern satsar allt på en varvskabaré. Bild.

1985-02-06 "Wästswänska teatern ger varvskabarén ""Alle man på däck"". Annons."

1985-02-07 Wästswänska teaterns varvskabaré blir lika galen som vekligheten. Bild.

1985-02-07 Wästswänska teaterns varvskabaré med olika kändisar. Bild.

1985-02-09 Bitsk satir om varvet av Wästswänska teatern. Bild.

1985-02-10 "Wästswänska teaterns ""Alle man på däck"", en kabaré för varvet. Bild."

1985-04-03 Bror Tommy Borgström på Wästswänska teatern får publiken att skratta och gråta. Bild.

1985-04-17 "Rolig, provokativ satir av Wästswänska teaterns Bror Tommy Borgström i ""Slutstycket"". Bild."

1985-04-18 Vill skydda teater.

1985-04-23 Staten stöder Wästswänska teatern. Bidrag.

1985-05-02 Holbergfigur vårens budbärare vid Studio 32. Teater. Bild.

1985-05-02 "Gyckel och fest när Studio 32 spelar ""Den rastlöse"". Teater. Bild."

1985-05-17 Regissörens triumf på Studio 32. Teater. Bild.

1985-05-23 "Fin framgång med ""Den rastlöse"" för Studio 32. Teater."

1985-06-04 Uddevalla Teateraktiebolag upphör. Nedläggning.

1985-08-13 Uddevallaflickan och teaterdrottningen Ester Roeck-Hansen, född Andersson.

1985-08-21 Wästswänska teatern spelar Brecht i cirkustält. Bild.

1985-08-29 Teatern Studio 32 fick inga bidrag.

1985-09-07 "Premiär hos Wästswänska teatern med Brechts ""Puntila och hans dräng Matti""."

1985-09-18 Studio 32 satsar dubbelt på skolor och amatörer. Skola. Teater. Bild.

1985-10-24 Annorlunda teaterpjäser på Bohusläns museum.

1985-10-29 "Besvikelse hos scensällskapet ""Skalbankarna"" som bara fick 10 000 i bidrag. Teater."

1985-10-30 Bohuslän på väg missa länsteater. Wästswänska teatern driver frågan om det. Bild.

1985-11-04 Film och teater om samlevnad på Bohusläns museum.

1985-11-14 Teatertext av Karl Gerhard hittad på rivningsvind i Uddevalla. Sven Lidman.

1985-11-21 På berättarafton-Teatern brann igen.

1985-12-05 Nya tag på Studio 32. Teater. Bild.

1986-01-30 Studio 32 vill ha mer drama i undervisningen. Gör skolarbetet roligare. Teater. Bild.

1986-02-01 Wästswänska teatern vill ha garantier för att fortsätta. Nedläggning. Bild.

1986-02-03 O-tingets kulturbas vill inte ge bidrag till Wästswänska teatern. De hotar med nedläggning.

1986-02-06 Wästswänska teatern slåss för att överleva. Bild.

1986-02-08 Kulturrådet kan inte ersätta Wästswänska teaterns bidragsbortfall.

1986-02-18 Nu rivs kulturen med anledning av Wästswänska teaterns ekonomiska situation. Bild.

1986-02-24 Teaterdebatt om Wästswänska teatern på Bohusläns Museum. Annons.

1986-02-26 Wästswänska teatern får inte bli länsteater. Bild.

1986-02-27 Ge Wästswänska teatern en inarbetningschans. Ledare.

1986-02-27 Politiker saknades i teaterdebatten om bland annat Wästswänska teatern på Bohusläns Museum.

1986-03-06 Studio 32 ute i skolorna. Se oss som en resurs. Teater. Bild.

1986-03-13 Överläggningar om Wästswänska teaterns framtid. Bidrag. Bild.

1986-04-17 Ur det gamla albumet:Einar Dahls ensemble i lokalrevyn 1938.Teater. Musik o sång.

1986-05-02 Inget nytt stöd för Wästswänska teatern. Bidrag.

1986-05-03 Wästswänska teaterns eventuella nedläggning kan innebära att resurserna flyttas. Bild.

1986-05-23 Teaterföreningen Studio 32 behöver 212 700 kr.

1986-05-23 Hur ska Wästswänska teatern egentligen ha det med verksamheten i år. Nedläggning.

1986-05-26 Håll ut Wästswänska teatern, en länsteater måste till. Bild.

1986-05-27 En kulturpolitisk plan behövs och vår kulturidentitet behöver egen teater såsom Wästswänska teatern. Bild.

1986-05-29 Wästswänska teaterns styrka halveras efter sommarturnén. Bild.

1986-06-12 Studio 32:s kulturhus i centrum. Teater. Bild.

1986-06-18 Insändare om att Studio 32 stöder Wästswänska teatern.

1986-07-25 Wästswänska teaterns jakt på teateranslag fortsätter. Bidrag. Bild.

1986-08-29 Wästswänska teatern vill ha allt av landstingets kulturpengar. Bidrag.

1986-09-11 Studio 32 får låna 212 000 kr. Teater.

1986-09-23 Studio 32 får bättre lokaler, ser fram emot inflyttningen. Teater. Bild.

1986-10-17 Wästswänska teatern kanske offras för Skogslyckans bibliotek.

1986-10-22 Beklämmande ställa bibliotek mot Wästswänska teatern. Bild.

1986-10-23 Inget beslut om Wästswänska teaterns fortsatta öde.

1986-10-24 "Uddevallaborna får veta sanningen om ""Lasse i gatan"". Teater."

1986-11-05 Wästswänska teatern uppvaktade kulturminister Bengt Göransson för stöd. Politik.

1986-11-06 Wästswänska teatern fick inget stöd av kulturminister Bengt Göransson.

1986-11-13 Insändare från bildkonstnärer om att Wästswänska teatern är en nödvändig krydda. Bild.

1986-11-16 Teaterförbundet vill att landsting och kommun ska ta ansvar för utvidgning av Wästswänska teatern.

1986-11-21 Wästswänska teatern lämnade namnlistor till stöd för teatern. Bild.

1986-11-25 Planerna på regionteater i Fyrstad dammas av. Bild.

1986-11-28 Wästswänska teatern flyttar. Ingen ny teater i sikte före 1990. Nedläggning. Bild.

1986-12-06 Wästswänska teatern har loppmarknad. Annons.

1986-12-06 Wästsvenska teatern slår igen, lokalerna töms. En epok går i graven. Nedläggning.

1986-12-08 "Försmådda ""fästmön"" Wästswänska teatern tog avsked med loppmarknad. Bild."

1986-12-09 Wästswänska teaterns bidragspengar räddade bl.a Skogslyckans bibliotek.

1986-12-18 "Gittan Kjell: ""Rampfebern bara stiger för varje revy som går"". Teater."

1986-12-19 Amsagor sprids om Wästswänska teatern vid nedläggningen.

1987-01-14 Premiärfeber på Studio 32. Teater. Bild.

1987-01-15 Studio 32 startar igen i nygamla lokaler, vill fungera som kulturcentrum. Teater. Bild.

1987-01-22 "Wästswänska teatern anmäler TV-programmet ""Svar direkt"". Bild."

1987-01-28 Wästswänska teatern anmäler inte Siewert Öholm. TV. Bild.

1987-01-28 Wästswänska teatern ett stort fiasko enligt insändare av Björn Littorin. Bild.

1987-02-02 Studio 32:s invigning blev en kärleksförklaring. Teater. Bild.

1987-02-06 Wästswänska teatern kräver kommunen på 69 000 kr i bidrag.

1987-02-11 Slutet gott i dubbel bemärkelse för Studio 32. Teater. Bild.

1987-02-11 Wästswänska teatern missar kvarts miljon i bidrag. Bild.

1987-02-20 Inga mer pengar till Wästswänska teatern.

1987-05-02 Universitetsteater till Studio 32 med Flocken. Teater. Bild.

1987-05-05 Radionämnden fällde inslaget om Wästswänska teatern.

1987-05-05 Vill skaffa egen länsteater i Bohuslän.

1987-06-16 Massivt program ska öka teaterintresset. Bild.

1987-09-08 Kulturnämnden ger inget löfte om pengar till Wästswänska teatern. Bidrag.

1987-09-10 Siv Silfver verksamhetsledare på Studio 32. Teater.

1987-09-15 Alla smaker ska tillfredsställas i teatersalongen. Bild.

1987-10-14 Wästswänska teatern inför rätta. Åklagaren yrkar på böter. Juridik.

1987-10-16 Uddevalla teaterförening vill säkra teaterpengar. Föreningar.

1987-10-22 Studio 32 tvingas avskeda två dramapedagoger. Teater. Bild.

1987-11-09 Wästswänska teatern stämmer TV.

1987-11-20 Siv Silfvers kulturpris en uppmuntran till hela Studio 32. Teater. Bild.

1987-12-14 Pojkarna saknas på Studio 32. Teater. Bild.

1987-12-17 Teatern på Studio 32 svetsar dem samman. Bild.

1987-12-17 Chans till subventioner för teaterföreställningar. Kulturen får 12 miljoner. Bild.

1988-02-18 Unikt Kortedala, modellteaterprojekt i Bohuslän.

1988-03-10 Musiken får inte plats hos trångbodda Studio 32. Teater. Bild.

1988-03-17 Alla djuren i Hackebackeskogen.Teater med operettsällskapet Skalbankarna.

1988-03-17 Hopp om länsteater.

1988-03-17 """Våra pengar kan användas bättre än till en teater"". Landtingsråd Bertil Olsson intervjuas. Politik. Bild."

1988-04-05 Bohusläns teater kan eventuellt starta 1 juli 1990.

1988-04-09 Wästswänska teatern får skadestånd när TV medger förtal. Lag och rätt. Pengar.

1988-04-12 Teaterfolket i kommunen träffas.

1988-04-18 Skadestånd till den nedlagda Västsvenska teatern.

1988-04-20 Teaterintresserade efterlyser samarbete. Bild.

1988-07-01 Länsteater får stöd av Kulturnämnden.

1988-08-27 Studio 32 får börja bygga musik- och teaterhus. Musik o sång.

1988-09-08 Orust kulturnämnd vill ha länsteater.

1988-09-13 Teater- och julmat hos Kapten Elin, nätverk för kvinnor. Föreningar.

1988-09-15 Fullmäktige godtar länsteater.

1988-09-20 Nytt samarbete mellan musikföreningen Adrian och Studio 32. Teater. Musik o sång.

1988-10-01 Skalbankarnas lilla Helgonet. Teater.

1988-11-03 Variationsrik kväll med visor och rock på Studio 32:s musikkafé. Teater. Musik o sång. Bild.

1988-11-07 Omtumlande på Studio 32:s musikkafé. Teater. Musik o sång. Bild.

1988-11-26 Länsteaterutredaren till kommunerna: gå med eller missa allt. Teater.

1988-11-30 Politiker oense om tolkningen av teaterutredningen om en länsteater. Bild.

1988-12-01 Studio 32 en bit på väg mot nytt musik- och teaterhus. Bild.

1989-02-20 Nöjesdepartementet från Studio 32 satsar brett med fars och därefter på fest. Teater. Bild.

1989-03-06 Välspelad Spanska flugan av föreningen Nöjesdepartementet från Studio 32. Teater.

1989-04-28 Teater för mellersta och norra Bohuslän. Bild.

1989-05-23 Karneval som Studio 32 står bakom. Teater.

1989-05-29 Karneval av Studio 32 roade och oroade. Teater. Bild.

1989-09-21 Jakt efter lyckan i ren desperation på Studio 32. Teater. Bild.

1989-09-28 Eventuellt en länsteater i Uddevalla.

1989-10-03 Vill vi ha länsteater i Bohuslän?

1989-10-06 Länsteater tar tillvara berättandet i trakten. Bild.

1989-10-12 20-årsjubileum för Studio 32. Teater. Bild.

1989-10-26 Kommunalrådet Leif Molander är positiv till teater.

1989-10-28 Gränslöst kulturutbyte mellan Bohuslän och norska Östfold. Teater. Bild.

1989-11-01 Landstinget ger klartecken för länsteater.

1989-11-18 Länsteater väcker hopp hos kulturarbetare. Bild.

1989-11-30 Studio 32 bjuder på teatersport. Bild.

1989-12-04 Bygge av länsteater firades på Studio 32.

1989-12-04 Teatersport på Studio 32. Bild.

1989-12-07 Blir Scan Väst-området ett kulturcentrum med bl.a. nya länsteatern. Slakteri. Bild.

1989-12-07 Livet i Uddevalla i december 1900. Livsmedelspriser, tågtrafik, teater med mera. Hembygd.

1989-12-12 Kommitté ska leda länsteatern.

1989-12-22 Diskussion om länsteaterns läge.

1990-01-20 Ida Ivarsson räknar med en länsteater. Bild.

1990-02-13 Bohusläns amatörteaterfestival drar in i stan. Bild.

1990-03-15 Socialdemokraterna vacklar. Uddevalla kanske hoppar av idén om länsteater. Bild.

1990-03-16 S gick till val på kulturlöften. Orolig för länsteatern. Bild.

1990-03-19 Ta ert ansvar och säg ja till länsteatern.

1990-03-20 Ännu inget S-beslut om länsteaterpengar. Bild.

1990-03-21 Jack Borlinger besviken på sina partikamrater. 500 000 kr till länsteatern. Bild.

1990-03-27 Klart för länsteater sedan miljöpartiet sagt ja.

1990-03-28 Oenighet om länsteatern, oppositionen slår sig ihop.

1990-03-29 Oppositionen oenig om länsteatern. Bild.

1990-03-31 Oenighet om finansiering kan stoppa länsteater. Pengar.

1990-04-02 Teater hela helgen under amatörteaterfestivalen. Bild.

1990-04-10 Idag tas beslut om länsteater. Bild.

1990-04-11 Allt talar för en länsteater. Bild.

1990-04-12 Länsteater, klartecken från alla utom socialdemokraterna.

1990-04-12 Dåliga proportioner i bedömning om länsteater. Bild.

1990-04-12 Kommunalrådet hårt ut för att stoppa länsteatern. Bild.

1990-06-02 Bohuslän har fått ny teaterchef Georg Fant. Teater. Bild.

1990-08-24 Studio 32 och Siv Silfver lockar med Lysistrate. Teater. Bild.

1990-09-27 Läkaren Sylvia Wide. Intervju. Teater.

1990-10-09 Teaterchef George Fant avslöjar, länsteatern ger pjäsen Nalle Puh. Bild.

1990-10-15 Hyfsad resa till Mallorca, Östraboteatern.

1990-10-18 "Skallbankarnas 100-årsjubileumsföreställning ""Mallorca"", en tunn historia. Teater. Bild."

1990-10-29 "Artikel ur Lysekilsposten; Bohusläns teater tar form med premiär på ""En skådespelares liv"" på Härnäset. Bild."

1990-11-01 "Lasse ""den andre"" har många roller. Adjunkt Lars Pettersson intervjuas. Teater. Bild."

1990-12-06 Brister i hyreskontrakt ger dyrare teater. Bild.

1990-12-13 Lucia. Östraboteatern endast en föreställning. Annons.

1990-12-19 Bohusläns teater förbereder premiär på Nalle Puh.

1990-12-20 Gemensam lösning för länsteaterns lokaler.

1991-01-08 Wästswänska teatern ger upp tvist om bidragspengar.

1991-02-28 Smygpremiär för Bohusläns teater med Nalle Puh-historier. Bild.

1991-04-18 Premiärdags för musikalen West Side Story av Agnebergsskolans musikelever. Teater. Musik o sång. Bild.

1991-04-25 Bohuslän runt med Nalle Puh med Karin Fermann-Schei. Teater. Bild.

1991-05-15 Lysistrate alltid aktuell, Uddevallakvinnor kärleksstrejkar, teater på Skansberget.

1991-05-27 Brokig skara bjöd på fest, studio 32:s teaterkarnevaltåg. Bild.

1991-05-29 100 amatörer medverkar i teaterspektaklet Lysistrate, Premiär på Skansberget.

1991-05-31 Bohusläns länsteater blir plantskola för unga dramatiker.

1991-06-03 Buskis och allvar i salig blandning i Lysistrate på Skansberget. Teater.

1991-07-11 Ekonomiskt dråpslag för teaterföreningen och Studio 32. Blir sponsring räddningen? Bild.

1991-07-24 Nya Bohusläns teater drar igång. Bild.

1991-08-29 Kulturminister Bengt Göransson inviger Bohusläns teater.

1991-09-03 Ridån går upp för Nalle Puh. Kulturminister Bengt Göransson inviger Bohusläns teater.

1991-09-05 Alla var på premiären av  Nalle Puh. Teater.

1991-09-05 Puh, vilken invigning. Nalle öppnade Bohusläns Teater inför barn och byråkrater.

1991-09-10 Premiär på en skådespelares liv, Utsträckt hand från Georg Fant. Teater. Bild.

1991-12-03 Akut lokalbrist i Uddevalla Länsteatern övar i garage.

1992-02-15 Bohusläns teaters nya lokaler ska påbörjas till hösten. Bild.

1992-02-15 Georg Fant avgår i förtid som chef för  Bohusläns teater. Bild.

1992-02-15 Tidigt byte på teaterchefsstolen. Georg Fant avgår i förtid.

1992-04-06 Kulturen i Uddevalla under ett paraply. Teater. Dans och film.

1992-06-16 Frideborg. Teater, dan- och konserter i stället?

1992-10-29 I väntan på nybygget - teater och soppa i bilhallen, Göteborgsvägen.

1992-11-05 Bohusläns teater breddar sitt utbud i nya lokaler.

1992-11-10 Häxorna är här, magi och starka kvinnor i Studio 32. Teater. Kultur.

1992-11-13 Kulturpris för träget teaterarbete, Gunnar Lindqvist. Bild.

1993-01-29 Birgitta Bergström, ny chef för Bohusläns teater.

1993-04-07 Gunnar Lindqvist död. Kulturpristagare 1992, teaterentusiast- och Sparbankens man.

1993-09-30 Studio 32. Teater på rockkaféet.

1994-03-17 Bohusläns teater färdigbyggt. Ägs av Ingvar Lindsta. Ritat av Arkitektlaget.

1994-03-17 Teaterbygget, kakelugn  flyttad från kulturhus vid Margretegärde.

1994-07-01 "Ett frieri i skärgården"" uruppfördes på Bohusläns Museum. Teater."

1994-12-08 Musikskolans julkonsert på Östraboteatern.

1995-10-06 "George Fant talar ut om tiden vid Bohusläns Teater. ""Jag blev motarbetad""."

1996-10-26 Bohusläns Teater begär extrapengar.

1997-01-04 Uddevallafödda Vibeke Nielsen nykter alkoholist- och skådespelare. Teater. Bild.

1997-02-27 Bohusläns teater åker till Bosnien. Skall framföra bl.a. pastor Simson på Käringön. Teater.

1997-03-18 Operettmusik får helkväll på Östraboteatern.

1997-04-12 Byggnadsnämnden hotar kommunen med böter för transformator i Teaterplantaget.

1997-09-03 Stormtydan, en musikberättelse som bygger på verkliga liv och händelser efter kusten, har premiär på Bohusläns Teater. Teater.

1997-11-04 Teater kritiseras pengar och bannor till länsteatern. Teater. Pengar.

1998-02-18 Skalbankarna klättrar vidare. Teater. Bild.

1998-02-19 Teateräventyr i storformat. Nils Holgersson blir ett av 1998 års största teateräventyr. Kultur. Bild.

1998-06-19 "Riksteatern stora tältuppsättning ""Nils Holgersson"" blev en publiksuccé i Uddevalla. Teater."

1998-09-09 Premiär på torsdag för Uddevalla krönikespel. En berättelse om stadens historia. Teater. Hembygd.

1998-10-28 Bråk på Bohusläns teater, anställda kräver att Birgitta Bergström avgår.

1998-11-03 Teaterstrid trappas upp, personalen kräver att Birgitta Bergström avgår.

1998-11-10 Musikfest på Östraboteatern. Musik o sång.

1998-11-11 Bråket vid Bohusläns teater ännu olöst.

1998-11-26 Ulf Grahm tar över Studio 32 efter Siv Silfer som avgår. Teater.

1998-12-12 Skolan tar över Östraboteatern. Teater.

1998-12-15 Revyteatern lovar högt tempo och nya grepp. Teater.

1999-02-10 Ny chef för Bohusläns Teater.

1999-02-11 Älvsborgsteaterns chef Ronnie Hallgren vill ej kallas chef för Bohusläns Teater.

1999-02-23 Bohusläns teater stängs tills vidare. 18 fast anställda sägs upp. Arbetsmarknad.

1999-02-24 Personalen på Bohusläns teater chockad efter stängningsbeslutet. Arbetsmarknad.

1999-02-25 Stängningen av Bohusläns teater hävs av nya styrelsen.

1999-03-04 Bohusläns Teater räddad. Ronnie Hallgren tillträder som ledare. Utnämning.

1999-03-22 Studio 32 värd för Västra Götlands amatörteaterfersival i maj.

1999-04-08 "Stockholms operettensamble gästar Östraboteatern med Straus´  ""En valsdröm"". Musik o sång."

1999-04-27 Bråket på Bohusläns teater i Uddevalla kostar nu skattebetalarna minst 7 miljoner kronor.

1999-04-28 Dyra teaterlokaler för Bohusläns teater. Kommunens 21-årskontrakt kostar nära 80 miljoner kronor.

1999-04-29 Klausul räddar kommunens hyresavtal på 21 år för Bohusläns teater.

1999-06-11 Psykologer skall rädda arbetsklimatet på Bohusläns teater. Social.

1999-09-04 Teatersportens guru till Studio 32. Teater. Bild.

1999-10-04 Lunch med Lars Forsell på Bohusläns Teater.

1999-10-14 Folkdans och färgprakt. Chile's folkloristiska balett till Östraboteatern. Dans. Bild.

1999-10-29 Reportage om Emma Brattgård, 15 år, som spelar huvudrollen i Skalbankarnas pjäs, Pelle Svanslös. Teater.

1999-11-12 Förra chefen vid Bohusläns teater, Birgitta Bergström, får ej mer ersättning för att hon fråntogs jobbet.

1999-11-13 Extrapengar 100 000 tusen till Bohusläns teater.

1999-11-18 Framtiden sedd med unga ögon. Teater. Skola. Bild.

1999-11-24 Seklets bilder. Strömstadsvägen 1936, Doglas Holmstedts orkester 1954, Skolan på teatern 1956 m.m. Hembygd.

1999-11-25 Hoppas på många skratt. Full fart på repetitionen inför Uddevallarevyn. Teater. Bild.

1999-12-07 Seklets bilder: Bland annat av Uddevalla Teater- och Stadshotellet. Hembygd.

1999-12-31 Kärleken fanns på teatern Tyra Dagmar Andersson 96 år levde sitt ungdomsliv efter första världskriget. Bild.

2000-01-03 Svårt förnya revyformen. Senaste Uddevallarevyn, Millenniemums, håller sig kvar på buskisnivå. Teater.

2000-01-26 Teatern laddar för skrattfest med Kerstin Tidelius, Varl Oscar Törnros och Bo Lyckman. Teater. Bild.

2000-02-04 21 söker chefspost på Bohusläns Teater.

2000-02-28 "Kafe Hvittfeldt var fyllt av teatersugna barn när Pygméteatern spelade upp drömspelet, ""Mitt i Natten"". Teater."

2000-03-03 Fyra raggare från Uddevalla med muskler gör premiär som statister på Bohusläns teater.

2000-03-29 Den 1 april har Carmen premiär på Östraboteatern. Spelas av sistaårseleverna på musikgymnasiet. Skola

2000-03-31 Länsteatrar kan bli aktiebolag. Förslag om sammanslagning av Bohusläns och Älvsborgs teatrar. Teater. Bild.

2000-04-07 Östraboteatern har intagits av Agnebergsgymnasiets musikteater som spelar Carmen år 2222. Musik o sång.

2000-05-31 Studio 32 bjuder publiken på en modern tappning av Tristan och Isolde. Teater.

2000-07-01 "Kusliga saker händer på stadshuset ""Blåkulla"". En produktion i Riksteatern's  regi. Bild."

2000-09-08 Teaterchefen Ronnie Hallgren vid Bohuläns Teater känner vind i seglen. Kultur, teater. Bild.

2000-09-12 Bohusläns Teater presenterade utbudet för den kommande säsongen. Det blir en diger teaterhöst.

2000-09-25 Två teatrar i ett bolag. Från årsskiftet får Bohusläns teater och Älvsborgs-teatern gemensam ledning och budget.

2000-10-11 "15 teaterelever på Agnebergsgymnasiet repeterar ""Tokfursten"". Skola. Bild."

2000-10-18 "Scensällskapet Skalbankarna i konkurs. En viktig orsak var publikfiaskot ""Teaterbåten""."

2000-10-23 Skådespelaren Mats Grahn har tilldelats Wästsvenska teaterns stipendium på 10 000 kr. Intervju. Utmärkelse.

2000-11-18 """Nattvakten"" (på Blåkulla) öppnade dörrar. Snarare installation än teater. Konst. Bild."

2000-11-20 Musikal om hur små blir stora. Musikalen vänder sig till 4-6 åringar. Teater.

2000-12-04 Musikaliskt samspel och dialog. Vid flygeln i Östraboteatern satt pianomästaren Hans Leygraf spelade W A Mozart.

2000-12-29 "En stjärna född: Mathias Kjell debuterar i nyårsrevyn. ""Det var som sjutton"". Teater. Bild."

2001-01-02 "Uddevallarevyn får halvdant betyg: ""Godmodigt men brist på lokala poänger."" Teater. Bild."

2001-01-17 Så skrev B-n 1951-01-17; På Uddevalla teater visar en färgfilm från de svartas världsdel.

2001-02-01 Teatergruppen Fröna består av sju utvecklingstörda personer, mister sitt teaterstöd på grund av pengar.

2001-02-12 Länge leve Studio 32! Snart är det inflyttningsklart på unika Frideborg. Teater. Kultur. Bild.

2001-02-19 Fullsatt salong i Folkets hus, när Glada Änkan spelades upp. Teater.

2001-02-28 "Bohusläns teater bolagiseras. ""Nya Västsvenska Teater och Dans AB"". Länsteatrar blir aktiebolag. Bild."

2001-04-12 Så skrev B-n 1901-04-11; Den person som å Uddevalla amfiteater tog orätt hatt torde vara god att göra ombyte. Annons.

2001-04-18 Studio 32 hoppas på gårdshus. Teater.

2001-04-21 Psykiskt sjuka med i arbete kring pjäs. Teater.

2001-04-27 Dansad Per Gynt gjorde stort intryck på Bohusläns Teater. Ett gästspel från Norrdans.

2001-05-05 "Ung teatergrupp i Uddevalla. Nio tjejer spelar pjäsen ""Flugornas herre"". Bild."

2001-05-11 Svängiga låtar fyllde Östraboteatern. 120 musikelever kompades av Bohusläns Big Band. Musik o sång. Bild.

2001-05-18 Studio 32 inviger idag sin nya lokal i fastigheten Frideborg. Teater.

2001-05-21 "Så skrev B-n 1901-05-21; ""Damen från nattkafeét"" hade lockat fullt hus på Uddevalla teater."

2001-07-24 Så skrev B-n 1991-07-24; Första arbetsdagen på Bohusläns teater avnjöts igår vid Scan Väst-området.

2001-09-03 Så skrev B-n 1991-09-03; Storbandskonsert 19 ept. Uddevalla Teater, Östrabo. Med bl.a. Ray Adams, Lasse Kjell, Eva Möller.

2001-09-07 Uddevalla teaterförening i ekonomisk kris. Publiken sviker  seriös teater.

2001-09-27 Bohusläns Teater, repetitionen på pjäsen Rabarbers en komisk drama på hög nivå. Teater.

2001-10-18 Så skrev B-n 1901-10-17; Brazil Jack med sällskap gästar Uddevalla teater.

2001-11-02 """Ainbusk"" fyllde Östraboteatern. Musik o sång. Bild."

2001-11-08 Musikalgala ställs in på Östraboteatern. Musik o sång.

2001-11-19 "300 provfilmade för TV-serie på Östraboteatern. För TV-serien ""En Ö i havet"". Bild."

2001-11-28 Uddevalla gästas av Folkteatern Besöker och Gearge Taboris pjäs Min Modiga Mor på Frideborg. Teater.

2001-12-27 Resande i lokalhistoriska spel. Dag Norgård skriver musikteater om Uddevallavarvet. Bild.

2002-01-14 Från Paris till Uddevalla Strømgren gästkoreograferar på Bohusläns Teater. Bild.

2002-03-04 Sommarmusikal sätter prägel på staden. Teater. Bild.

2002-04-02 """Totta"" Näslund och Big Band Blues gav konsert på Östraboteatern. Musik o sång. Bild."

2002-05-23 Östraboteaterns höjdpunkt är musikskolans vårkonsert.

2002-08-20 "Den 24 augusti gör ""Särlingen"" entré hos studio 32:s bakgård. Handling Uddevallavarvet och de höga herrarna. Teater."

2002-08-26 "En lyckad sjösättning av teaterprojektet ""Särlingen"" på Studio 32:s bakgård i Uddevalla."

2002-09-13 Så vill vi ha det! Mycket Shakespeare på Bohusläns teater i höst. Bild.

2002-09-14 Riggaren Olle Jacobsson återsåg Ingvar Trogen på teatern. Bild.

2002-11-19 "Lasse Kjell har hållit på med revymakande i 30 år och skrattet är mycket viktigt. Årets revy heter ""Kjells änglar"". Teater."

2002-12-09 Medlemmar i Studio 32 visar stolta och glada upp den senaste utmärkelsen till Wästsvenska Teaterns kulturstipendium.

2002-12-30 Mycket välförtjänt belönades Studio 32 med årets kulturpris. Teater. Utmärkelse. Bild.

2002-12-31 "Framgång ledde till kris. Studio 32 gick med miljonförlust efter ""Särlingen"". Teater. Pengar. Bild."

2003-01-02 "Nyårsrevy på klassiskt vis. Lasse Kjells ""Kjells Änglar"" är inte en bland de bästa han gjort. Teater. Bild."

2003-01-17 Studio 32 hotas av konkurs. Teater. Bild.

2003-01-24 Svårt läge för Studio 32. En vecka från konkurs. Teater. Bild.

2003-02-12 Studio 32 vägrar att ge upp så till helgen arrangeras en stor stödgala på Fridhem. Teater.

2003-02-17 Jesper Odelberg och Viktor Friberg gav järnet när studio 32 hade sin stödgala på Frideborg i helgen. Teater.

2003-02-19 "Det var fullsatt på Bohusläns teater, när det var premiär av  ""Guds lilla jänta"". Bild."

2003-03-04 "Uddevalla har bråda teaterdagar, i helgen var det Göteborgsoperan med musikalen ""Fame""."

2003-03-08 Studio 32 erbjuder ett 70-procentigt ackord för att åter hamna på grön kvist. Teater.

2003-03-25 """Guds lilla jänta"" poeten Majken Johansson, är tillbaka på Bohusläns teater."

2003-04-02 "Premiär den 27 maj med sommarrevy i Rådhuset. ""Spridda skurar"". Teater."

2003-04-02 "Klartecken för Studio 32. Ordförande Eva Annerås: ""Vi klarade konkursen"". Teater."

2003-04-25 """Pjäsen vi alltid själva velat se"". Ung grupp på Studio 32 bakom teaterstycket ""Typ livet""."

2003-06-04 Bygger konstverk av skräp i Teaterplantaget. Konst. Bild.

2003-06-05 "Åke Cato gästade revyn ""Spridda skurar"". ""Det är faktiskt första gången jag är i Uddevalla"". Teater. Bild."

2003-08-13 En bussig teater. Teaterbussen roade gamla och unga på Rosenhäll. Nöjen. Bild.

2003-09-19 "Det stilla antydda gör ""Loveplay"". Teater. Bild."

2003-10-06 Det var inte bättre förr. Räddningstjänsten 100-årsjubilerade med eldfängd teater. Jubileum. Bild.

2003-10-27 Dansk dramaturg på Bohusläns teater - Trine Holm Thomsen från Aarhus. Teater. Bild.

2003-11-18 Teatervåg över Uddevalla. Tre teatergrupper som visar barnteater är på besök. Nöjen. Bild.

2003-12-17 Sista föreställningen! Nu är det tomt i Lasse Kjells skalle. Revyveteran lägger av efter 20 år. Teater. Bild.

2004-01-27 "Satir riktad mot överheten. Hans Dahlman och Andreas T Olsson i nytt scenprojekt, ""Vådligt verserat"". Teater. Bild."

2004-02-14 Amatörteatern får stöd. Ulf Michal ansvarar för regionalt samarbetsprojekt. Teater. Bild.

2004-07-08 I huvudet på  Uddevallas  teaterdirektör Andreas T Olsson. Teater. Bild.

2004-08-10 Satirisk radiomonolog på Bohusläns Museum. Teater. Bild.

2004-09-13 Tommy Körberg turnerar i landet. Han kommer till Uddevalla och Östraboteatern den 23 december. Sång o musik. Bild.

2004-10-30 Bohusläns Teater firar 10 år sen flytten till lokalerna på Strömstadsvägen. Teater. Jubileum. Bild.

2004-11-20 En imponerande uppvisning av det ryska landslaget i rytmisk gymnastik på Östraboteatern. Idrott. Bild.

2004-11-25 "Lysande varieté. Samarbete som slår. Föreställningen ""In i dimman"" på Frideborg i Uddevalla. Teater. Bild."

2004-11-30 Otillräcklig anläggning. Hörselskadade kritiska mot Bohusläns teater. Teater. Bild.

2005-01-24 Stödkonsert för flodvågens offer fyllde Östraboteatern. Musik o sång. Pengar. Bild.

2005-01-31 Nostalgisk föreställning av Svante Thuresson på Östraboteatern. Musik o sång. Bild.

2005-03-17 Nu kan alla höra vad som sägs på Bohusläns teater efter installation av hörselslingor. Teater. Bild.

2005-03-19 Tredje året kyrkorna förenas i passionsspelet på Kungstorget under påskhelgen. Teater. Kyrka. Bild.

2005-03-31 "På lördag är det 200 år sedan H C Andersen föddes, då visas föreställningen ""Sagolika Hans Christian"" på Frideborg. Teater. Bild."

2005-04-12 Teater på arbetstid. Kommunala topptjänstemän får kritik för politisk pjäs. Politik. Bild.

2005-04-22 Teaterfestival på Sinclair. Avgångseleverna på drama visar upp sin färdigheter. Skola. Bild.

2005-04-23 Unga teaterentusiaster från gymnasiet i Uddevalla prisade av Riksteatern. Utmärkelse. Kultur. Bild.

2005-05-23 Studio 32 bjöd på gatuteater i Kochska gränden. Teater. Bild.

1 kommentar:

  1. På den tiden beslöt dom o göra saker snabbt😀 från beslut till färdig produkt inom ett år! Var finns dom politikerna idag?... 1861-07-18 Teaterstyrelse utsedd i Uddevalla. Skall försöka hitta lämplig tomt för nya teatern.

    1862-06-02 Teatern ny färdigbyggd, Uddevalla

    Mvh Daniel S

    SvaraRadera