2020-11-19

Jan-Erik Lindqvist död


Jan-Erik Lindqvist har avlidit. Han föddes i Jönköping (Sofia) den 19 januari 1939.

Han började sin militära karriär som officersaspirant vid Norra Smålands regemente 1961. Studentexamen vid Försvarets Läroverk 1964. Officersexamen 1965.

Fänrik vid Norra Smålands regemente 1965. Löjtnant 1967. Kapten 1972, vid Bohusläns regemente 1973, Major 1976, vid Norra Smålands regemente 1992. FN 26.

Han var ordförande för Bohusläns Försvarsmuseum under några år.

Jag hade honom som chef stabskompaniet en tid. Han var en mycket ödmjuk person som ingav stort förtroende både bland kolleger och värnpliktiga.

Sedan han kom till Bohusläns regemente var han bosatt i Bro, Lysekils kommun, där hustrun Bodil är född.

Han sörjes närmast av Bodil och barnen med familjer.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar