2020-11-27

Musikpaviljongen i Margretegärde i nygammal skrud

 

Nu har musikpaviljongen i Margretegärdeparken genomgått en omfattande ansiktslyftning. I stället för att riva den och bygga nytt har man kostat på den rejält. Och nu är den snart 50-åriga paviljongen nästan klar.
Se så vacker den blivit.

Förhoppningsvis kommer Uddevallaborna att vara rädda om den så att vi får ha kvar den i många år.

Men vet du hur den kom till? Det skrev jag om på Uddevallabloggen 2008. Redan då var den drygt 30 år.
Jag frågade den gången konstruktören själv, Sten G Persson, och bad honom berätta om tillkomsten. Så här skrev han: 

"Inför valet 1973 observerade dåvarande kommunalrådet Harry Torneskog att ett vallöfte om en musikpaviljong inte uppfyllts varför kommunen i maj-juni månad uppdrog åt Arkitekt SAR Hansson på Bohuskommunernas Byggnadskontor att rita en dylik.

Antingen var det så att Bohuskommunernas Byggnadskontor inte hade tid (det var ju semestertider) eller ville ha för mycket betalt, men i vilket fall blev mitt dåvarande företag Sten G Persson Byggkonsult AB av Ing. Rune Johansson, U-a Fastighetskontor tillfrågade om vi för ett visst begränsat belopp kunde åta oss att konstruera den utifrån skissritningar med förutsättningen att den skulle kunna vara helt färdigbyggd under augusti månad.

Den uttalade tanken var att den skulle kunna användas för valtalen. Eftersom det var semestertider, även för oss, blev det ett jobb där min anställde Kenneth Hammarstedt beräknade själva fundamentet medan jag själv fick ta hand om överbyggnaden.

Min anställde Erland Högberg studerade grundförutsättningarna. Hansson hade skissat utifrån att den skulle byggas med limträkonsoler. Trots att vi valde aluminium som takmaterial blev det mycket stora momentkrafter, som skulle tas upp av ett fundament. Jag minns inte dimensionerna men det rör sig om en betongklump med några meters bredd och höjd längs hela paviljongens längd - ett par hundra m3 betong.

Den korta leveranstiden medförde att själva konsolerna byttes ut till stålkonsoler, vilka tillverkades av ett lokalt företag. Jag tycker mig minnas att Gustav Stenberg Byggnads AB (senare STENAB) var entreprenör.

För drygt 10 år sedan talade vi om detta i samband med att kommunen ville riva p.g.a. att ingen hade ansvaret och att underhållet därför blev eftersatt. Det löste sig den gången genom att Bohusläningen och STENAB + ev. något till sponsrade en upprustning.

Jag var den perioden ledamot av Tekniska nämnden. Eftersom man redovisade en mycket låg rivningskostnad frågade jag om detta. Det visade sig att man då inte kände till fundamentets storlek men att man tänkte låta det ligga kvar. Emellertid tror jag att det ligger högre än ursprungliga marknivån så jag tror att det kanske måste sprängas-bilas bort.

Såg i Uddevalla-Posten att det nu finns förslag på att flytta paviljongen till Museiparken. Det är inte tänkbart att flytta – materialet går inte att använda efter en flytt. Ett nybygge kostar förmodligen 1,5 -2,5 MKr.

En liten brasklapp eftersom paviljongens akustiska förhållanden inte är särskilt bra. Vårt uppdrag var begränsat till statiska konstruktionerna. Trots att det skulle bli en ”musik”paviljong gjordes ingen akustikutredning.

Det fanns det inga pengar till!

Mvh

Sten"

Sten Persson avled 2013.  //

1 kommentar: