2020-01-18

Skolhuset på Gustafsberg som badhotell

Skolhuset byggdes 1897 efter att det gamla av trä på samma plats brann ner 1894. Nu skulle man bygga ett hus som inte kunde brinna. Det blev byggt av skrombergategel. Skolan avvecklades 1924 och så här såg det ut fram till 1948-49 då det byggdes om till skolhem. Den vackra balkongen försvann när huset byggdes om för att inrymma skolhemmet 1949 - 1976.

Vissa år användes således Skolhuset som badhotell.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar