2020-01-13

250-årsminnet av freden i Roskilde

I februari 1908 firades 250-årsminnet av freden i Roskilde. Huvudpunkten var invigningen av Roskildestenen i Hasselbacken. Det var en kall och regnig dag och möjligen snöade det lite också. Skolbarnen var kommenderade att delta i invigningen.

Tidningarna skrev mycket om detta firande som en del tyckte inte var något alls att fira.

Ur Tidningsarkivet saxar jag dessa rubriker:

1894-02-27 Flaggning egde rum å Kålgårdsberget och allmäna läroverket, det var 236 år sedan Bohuslän blef svensk provins gtenom freden i Roskilde.
1908-01-29 Roskildedagen: En i Stockholm bosatt bohusläning.
1908-02-12 250 årsminne av Roskildefreden. Tåget över Lilla Bält försiggick 30 januari. Bild.
1908-02-15 Roskildefredens firande i Uddevalla.
1908-02-16 Roskildefredens firande i Uddevalla: Invigning av minnessten, flaggtåg.
1908-02-22 Freden i Roskilde, program för firande av 250 årsdagen. Annons.
1908-02-22 Hvad vi vunno i Roskilde: En smula statistik.
1908-02-25 Roskildefredens firande, butikerna i Uddealla stängda mellan 13-15. Grand.
1908-02-26 Roskildefästen: Affärerna hade anordningar i blått o gult i skyltfönstren.
1908-02-26 Roskildeminnet: Debatt i andra kammaren, protester från socialdemokratiskt håll.
1908-02-27 250-årsjubileum av freden i Roskilde. Avtäckning av minnessten i Hasselbacken.
1908-08-15 Roskildestenen i Hasselbacken.
1908-12-24 Roskildedagen som Bohusläns nationaldag. Bilaga.
1908-12-24 Roskildedagen som bohuslänsk nationaldag. Grosshandl A F Cavalli-Björkman.
1909-01-07 Roskildedagen firande.
1925-02-26 """Likt & olikt"". Freden i Roskilde 26 febr 1658. ."
1947-03-12 """Roskildestenen"" får maka på sig, uteservering & lekplats ordnas i Hasselbacken."
1957-11-13 Bohuslän- och Roskildefreden. Historia. Böcker.
1958-02-08 Roskildeminnet 1908 firades över hela landet. Högtidlig stenavtäckning i Uddevalla.
1963-08-27 Skall Roskildestenen i Hasselbacken flyttas till Skansberget? Bild.
1975-09-03 """Det var en gång"". Roskildestenen avtäckes i Hasselbacken år 1908. Bild."
1988-10-22 Bohusläningar ansågs opålitliga i det nya svenska försvaret i Bohuslän efter Roskildefreden. Regemente.
1992-11-14 250-årsminnet av freden i Roskilde.  //

2 kommentarer:

  1. Hej Gunnar! 1908 skall det stå väl? Med vänlig hälsning Roland

    SvaraRadera
  2. Ja så klart! Tack! Ändrar.

    SvaraRadera