2020-01-30

Dags att snygga till Norra Drottninggatan

Norra Drottninggatan idag

Från kommunens hemsida:

I dagarna startar ombyggnationen av Norra Drottninggatan i centrala Uddevalla. Arbetet beräknas pågå från Norra Hamngatan till Lagerbergsgatan fram till december 2020.

- Estetiskt kommer resultatet att påminna om nya Kungsgatan men vi bevarar lindallén mellan Lagerbergsgatan och Kungsgatan, säger Stefan Björling som är centrumsamordnare.

Under ombyggnationen kommer samtliga entréer till butiker, lokaler och bostäder vara tillgängliga. Transporter via Norra Drottninggatan kommer att vara mycket begränsade, leveranser kommer istället att ske vid intilliggande gator.

Arbete som ska utföras:
Markprover för att hitta eventuell förorenade massor
Byte av vattenledningar, mindre åtgärder av fjärrvärmesystemet och fiberdragning.
Ny markbeläggning i bohuslänsk granit
Förbättrad tillgängligheten, ledstråk för synnedsatta och ökad framkomlighet för personer med rörelsenedsättning.
Ny belysning och ny möblering.Bohusläns museum kommer att följa arbetet med Norra Drottninggatan för eventuella arkeologiska undersökningar.

Norra Drottninggatan är ett av kommunfullmäktiges stora satsning på Uddevalla centrum. Entreprenör är Markbygg. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar