2020-01-28

Eskilstunaboden 1987

Många minns förstås Eskilstunaboden. På slutet kom den att ingå i JÄRNIA-kedjan. Bilden är från 1987. Året därpå rivs huset tillsammans med de två närmaste husen.

I Tidningsarkivet söker jag på Eskilstunaboden och får följande träfflista:

1905-08-01 Eskilstunaboden öppnar på Drottninggatan. Affär.
1920-09-21 Upphört Eskilstunabodens, Bosättningsmagasinets- och Ed. Schlaugs Partiaf.  Annons.
1944-07-18 75 år fyller järnhandlaren Albert Hansson, innehavaren av firma Eskilstunaboden sedan 1919.
1969-10-30 50 år fyller järnhandlare Curt A.N.Hansson på fredag. Innehavare av AB Eskilstunaboden i Uddevalla.
1985-03-09 Tre anställda utan arbete. Eskilstunaboden läggs ner, affären blev 82 år gammal.
1988-09-29 Nu rivs Eskilstunabodens hus och C. J. Erikssons bageri på Kungsgatan 33. Rivning.
1988-09-29 Kungsgatan 31 och 33. Eskilstunaboden rivs, artikel av Gunnar Klasson. Rivning  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar