2017-03-09

Joachim Lindroth ny ordförande för Destination Uddevalla

Joachim Lindroth (till höger) valdes idag till ny ordförande för Destination Uddevalla, här tillsammans med verksamhetsledaren Roger Salomonsson.

1 kommentar: