2017-03-04

Göran Nordin död

Göran Nordin har avlidit. Han föddes 1938-07-05 i Stockholm (Oscars församling). Han blev furir vid Göta Livgarde 1958, vid Bohusläns regemente 1968. Överfurir 1969. Sergeant 1972. Löjtnant 1983, vid Göta ingenjörregemente 1991. Avsked 1998.

Han tillhörde Bohusläns regemente 1968-1991. FN 7. FNM.

Underbefäl 1958. Plutonsofficer 1972. Yrkesofficer 1983. Under ett par år på 80- och 90-talen körde han också taxibuss för Uddevalla Taxi.

Han avled den 24 februari och var vid sin död bosatt i Färgelanda.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar