2017-03-12

Här rivs Träbron

Efter 118 år hade den gamla Träbron tjänat ut. Vi skriver 1957 och den skall ersättas av en ny träbro, visserligen av betong men den fick behålla namnet Träbron.
Träbron byggdes 1839 och ersatte då en tidigare träbro som togs av isen 1838.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar