2017-03-16

Betongarbete under Gustafsbergsladan

Arbetet med att säkra Gustafsbergsladans "undergrund" gick idag vidare med betonggjutning av fyra strängar som sedan skall fungera som grund för uppmurning av väggar. Det är fascinerande att se vilka tekniska hjälpmedel det finns för att komma åt på svårtillgängliga ställen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar