2017-03-29

Här vill man bygga hotell, restaurang, konferensanläggning mm

Länge har det talats om ett nytt kulturhus i Uddevalla. Ursprungligen var det Folkets Hus idé men den verkar har försvunnit med tiden. Sedan en ny tilltänkt sponsor dykt upp har konceptet ändrat inriktning. I Kommunstyrelsen idag behandlades ärendet och jag utgår ifrån att beslut togs om att inleda en förstudie.

Platsen är redan bestämd. Utredningen har i uppdrag att utreda en enda plats, gräsmattan i Museiparken. I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen idag står det:

Projektdirektiv kulturhus Sammanfattning Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2017-03-15 

Kommunstyrelsen har 2016-08-31 beslutat att en förstudie av nytt kulturhus i Uddevalla ska genomföras i samarbete med Granen Fastighetsutveckling AB. Förstudien beräknas ta 3-4 månader och är beräknad till en budgetnivå om l miljon kronor.

Förstudien påbörjas under mars 20l7 och ska ligga till grund för kommande samarbets- och investeringsbeslut Kostnaden för förstudien belastar Granen Fastighetsutveckling AB om byggnation fullföljs. I det fall inget investeringsbeslut tagits inom två år tillfaller kostnaden och förstudien Uddevalla kommun.

En kommersiell förförstudie har genomförts av Granen fastighetsutveckling och den behandlar möjligheterna för en kongress- och hotellverksamhet i anslutning till kulturhuset. För att definiera kommunens önskemål och avgränsningar förförstudien har projektengagemang, på uppdrag av Granen fastighetsutveckling, hållit en workshop med politiker och tjänstemän från Uddevalla kommun samt representant från Västra Götalandsregionen. Syftet med workshopen var att definiera kommunens önskemål och avgränsningar för förstudien. Resultatet från workshopen är en utgångspunkt för förstudien och de viktigaste delarna sammanfattas i projektdirektivet.

Bohusläns museums styrelse har inte fått någon information om projektet vilket förefaller mycket märkligt.  //

9 kommentarer:

 1. Fy, att ta bort denna öppna yta.

  SvaraRadera
 2. Riversideängen är mycket bättre isåfall?

  SvaraRadera
 3. Ska turistbyrån rivas då och hur går det med rasrisken på kajen?

  SvaraRadera
 4. Känns som bortkastade pengar och på fel plats dessutom, den gräsmattan är skön att ha och mötas på!

  SvaraRadera
 5. Översvämningar och rasrisk. Hur kan man överhuvudtaget komma på iden? Inte 1 April ännu!

  SvaraRadera
 6. April April..... några dar för tidgt... eller?

  SvaraRadera
 7. Rör inte vår gröna oas i centrum!

  SvaraRadera
 8. Kulturhus...Tramshus! Blåkulla har gjort det igen.

  SvaraRadera
 9. Kulturhus är absolut en bra sak. Möjlighet att samla en större mängd människor behövs i vår stad. Platsen tycker jag är mindre lämplig med hänsyn till erfarenheter genom åren. Varför inte placera kulturhuset i vår stads norra delar! Tror att det skulle fungera bra som ett led i interkulturellt arbete och integration.

  Lars Barkman

  SvaraRadera