2017-03-02

Halmförrådet i Samneröds lador

Javisst var det Samneröds lador som var svaret på bildgåtan. I den här ladan förvarades halmen och när jag var barn lekte vi mycket i halmförrådet. Men vad användes halmen till?

 Jo den användes för soldaterna till att sova på. Sådana här syner såg jag många i min ungdom och den allra första tiden (1964) på I 17. Madrassvaren fylldes med halm som hämtades i ladan på Samneröd. Men först marscherade man till bränngropen och eldade upp den gamla halmen. Man bytte alltså halmen i madrassen under lumpartiden. Bränngropen låg strax nordväst om nuvarande Blomsterlandet. Alltså först marsch till bränngropen och på tillbakavägen fick soldaterna fylla på halm i sina madrassvar vid Samneröds lador.
Det gällde att vara noga när man fyllde på ny halm så att man slapp ligga på halmmadrasser som var hårda och otympliga. Det kunde ta lång tid att hitta en lämplig sovställning på sin madrass. Den här bilden är från finska inbördeskriget 1918.
Och så här kunde det se ut på logementet med halmmadrasserna. Tack och lov köpte försvaret in riktiga madrasser i början av 1960-talet för det här var ju en hantering som var allt annat än bekväm.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar