2015-10-01

Kynningsrud Prefab samarbetar med Pay It Forward

Marielle Petersson och Joachim Lindroth

Pressmeddelande:

"Pay It Forward är en ideell organisation som grundades i  Uddevalla hösten 2013 av Marielle Peterson. PIF´s huvudambition är att kunna hjälpa behövande med diverse artiklar såsom kläder och skor, leksaker, möbler etc. Antingen på lokalt plan där behövande finns eller till riktade insatser utanför Sverige dit man skickar insamlingarna. Just nu råder stort fokus med hjälpinsatser till Syrien och hjälpa de människor som är på flykt därifrån med förnödenheter i form av varma kläder, filtar och skor.

Allt hänger på medmänniskors engagemang och vilja till att göra nytta och framförallt göra skillnad för de drabbade- säger Marielle Peterson.

Kynningsrud tvekade inte en sekund att upplåta en lokal på fabriksområdet på ca 200m² för att underlätta arbetet för PIF.


 - I dessa lägen stänger man inte dörren, säger Joachim Lindroth, VD Kynningsrud Prefab. -Vi har gått ut med informationen till alla våra anställda att ta med det som man anser sig kunna undvara, kravet är att det är helt och rent.

Kynningsruds viktigaste ledord: - Glädjen att vara till nytta” kan inte vara mer passande. Vi avsätter resurs i personal för att föra vidare det material som våra anställda skänker till lokalen. På sätt underlättar vi för både personal och Pay It Forward, säger Joachim vidare.”  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar