2015-10-13

Gustafsbergsstiftelsens kartarkiv är en guldgruva för Skredsviksborna

(Klicka på kartan så blir den större)

Ikväll hade jag nöjet att vara i Bygdens hus i Skredsvik och berätta om Gustafsbergsstiftelsens verksamhet. Då hade jag bl a med mig bilder på våra digitaliserade kartor som denna.

Att Gustafsbergsstiftelsen har kartor över Skredsvik har sin förklaring i att donatorn Anders Knape, som bildade Gustafsbergsstiftelsen, köpte Gullmarsbergs säteri med 23 underliggande gårdar 1782. Det gjorde han för att stärka ekonomin för sitt skötebarn, barnhuset på Gustafsberg. Och det visade sig vara en riktig satsning och fortfarande än idag har stiftelsen stor nytta av sin mark i Skredsvik.

Stiftelsen ägde Gullmarsberg och alla gårdarna fram till 1940-talet. Då fick man kungligt tillstånd att sälja säteriet och gårdarna för att kunna starta Gustafsbergs skolhem (1949-1976). Men man sålde inte allt. Man behöll drygt 300 hektar i huvudsak skog.

Att Gustafsbergsstiftelsen ägde säteriet och gårdarna i drygt 160 år avspeglar sig förstås i vårt fina arkiv. Massor med kartor, som samtliga är digitaliserade av Harri Kantola, och andra handlingar finns i arkivet.

Är du intresserad att ta del av kartmaterialet eller andra handlingar så är det bara att höra av sig till mig.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar