2015-10-22

Fossums kvarn från norr

Fossums kvarn medan den fortfarande var i funktion som kvarn. Mjölnarens hus ser vi till vänster i bakgrunden. 1930-tal?  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar