2015-04-09

Sex rivningsärenden på Samhällsbyggnadsnämndens (Samhällsrivningsnämndens?) bord vid nästa möte

Den nya Samhällsbyggnadsnämnden tycks få en svettig början för på dess bord vid sitt sammanträde den 16 april finns inte mindre än sex rivningsärenden. Som om det inte rivits nog i Uddevalla på ett tag!

Det Mattsonska huset ovan är ett av tre föreslagna rivningsobjekt på Bodele. I besiktningsprotokollet från 2012 står det följande:
Enligt kontraktet skall hyresgästerna underhålla husen själva med ett viktigt undantag: Kommunen skall tillhandahålla material som virke, färg etc för underhållet. Det ligger väldigt nära till hands att misstänka att kommunens tjänstemän inte gärna ville lägga pengar på renoveringar och därför har funnit att: "Huset i mycket gott skick". Sedan har besiktningsmannen från Tekniska kontoret lagt till den onödiga kommentaren: "Hyresgästen har ett mycket fördelaktigt kontrakt!" Som om det har med besiktningsprotokollet att göra! Det tyder ju snarast på en missunnsamhet från besiktningsmannens sida. Men man skall komma ihåg att hur ett hyresavtal än ser ut så är det ett avtal!

Men så har man kallat in en extern besiktningsman från Vänersborg som i princip säger att husen är i så dåligt skick att det bästa vore att riva dem. Och det är också vad tjänstemännen på Tekniska kontoret vill.
Huset Ingarö är också ett rivningsobjekt enligt fastighetsförvaltarna på Tekniska kontoret. Om detta huset har Uddevallabloggen skrivit tidigare. Läs här http://uddevallare.blogspot.se/2014/11/kommunen-sager-upp-lisbeths.html
Det tredje huset på Bodele som tjänstemännen vill riva är det Janzonska huset. Här har dåvarande Tekniska nämnden för flera år sedan fattat beslut om rivning men inte fullföljt det.
För ett år sedan revs Lilla Bodele. Ett resultat av att fastighetsägarens grava misskötsel.

För att ytterligare späda på rivningsivern så föreslås:

Rivning av Gula ladan vid gästhemmet på Bassholmen.

Rivning av Bergs förskola, Skredsviks-Berg 1:11

Rivning av mangårdsbyggnaden Bäve-Bratteröd 3:3

Frågan är alltså: Skall vi ha en Samhällsbyggnadsnämd eller en Samhällsrivningsnämnd? Vad tycker du?  //

44 kommentarer:

 1. När skall alla kommuninnevånare som tycker detta är bedrövligt börja protestera på allvar?! Tycker det framkommit så många kommentarer både på bloggen och på FB, men det har hittills varit helt tyst ifrån politiker och Bohusläningen som fått detta tillsänt sig flera gånger. En sak man kan göra är att bombardera Samhällsnämnden med protester! Det brådskar om vi skall hinna rädda något undan grävskopornas käftar.

  SvaraRadera
 2. Jisses,sa Bill. Galet sa Bull. Det har ju gått att stycka av hus förr (som grannfastigheten) så varför inte igen, eller gör i alla fall arrendetomt, och sälj till marknadspris. Riva vore ju vansinne och inte skulle det hindra att kommunen utveckla området för rekreation eller vad det nu kan vara planlagt som. Det är ju inte så att kommunen sliter ihjäl sig för att ta hand om och utveckla området idag... Titta bara på bassängerna, med liten insats skulle de kunna erbjuda än mer till t ex barn och ungdomar i Uva.

  SvaraRadera
 3. Terje Carlin2015-04-09 23:24

  Vore det inte lämpligt att Gustavsbergsstiftelsen tog över husen på Bodele eftersom kommunen inte verkar kunna sköta fastigheter. Det borde bli medel över eftersom kommunen och deras tjänstemän spar tid och kostnader för rivning. Detta överskott kan ju följa med överlåtelsen.
  (Fast man bör fråga sig vem som tjänar på rivninge. Det finns alltid en dold agenda).

  SvaraRadera
 4. Är Riksantikvarieämbetet underrättat i frågan, eller ligger dessa rivningsärenden inte inom deras intresseområden? Husen kanske helt saknar kulturhistoriskt värde enligt Uddevalla kommun?

  Mvh // Tobias

  SvaraRadera
 5. Det bästa sättet att få fram sina åsikter till politikerna som har sitt förberedande möte på tisdag är att mejla till: tekniskakontoret@uddevalla.se alla mejl kommer att delas ut till ledamöterna i nämnden och blir det många får vi hoppas att någon hänsyn tas till kommuninnevånarnas åsikt! men det brådskar! mötet på torsdag 16 april är öppet för allmänheten men där får man inte yttra sig..

  SvaraRadera
 6. Hemskt att se hur vår stad förstörs. Tänk på det vid nästa val.

  SvaraRadera
 7. Vi måste rädda vårt älskade Uddevalla från rivningshysterin.

  SvaraRadera
 8. Varför riva fina hus som borde kunna bevaras? Av ekonomiska skäl eller pga. avundsjuka personer som kontaktade Bohusläningen för några år sedan? Husen hindrar knappast friluftslivet som vissa hävdar. Snarare berikar de helheten istället. Ska det då komma att se ut som på tomten där huset Lilla Bodele (ett hus) stått sedan länge och som vanvårdats av Kommunens tjänstemän och till slut revs till en kostnad av ca 400.000 kr !!! istället för att ha kunnat ha renoverats och bevarats till motsvarande kostnad. Ska den "ökade tillgängligheten för allmänheten" bestå av förslyade ödetomter och ett misskött igenväxt naturvårdsområde som tidigare regelbundet röjdes från sly och som en gång varit betesmark med rikt och balanserat inslag av ek, en och den sällsynta bohuslinden? Ur trygghetsaspekt är det väl också en fördel att det finns boende i området? Vad är de egentliga planerna för Bodele? Det verkar i sammanhanget motsägelsefullt att det inte är några större problem att få bygga nya dyra strandnära hus och bostadsrätter runt Uddevalla för de med pengar. Hur väl smälter dessa in i natur- och kulturlandskapet?

  Vilka direktiv har tjänstemännen på Tekniska Kontoret egentligen fått? Att förvalta och bevara vad jag tidigare förstått!? Är det inte lämpligt att invänta detalj- och översiktsplaner innan man ens kommer på den drastiska tanken att riva de fina sommarstugorna på Bodele som det inte återstår så många av i nästan orginalskick. Det finns en skrift på Bohusläns Museum om gamla fritidshus kulturvärde som ansvariga borde ta del av. Dessutom är hela Gustafsberg inklusive Bodele av Länsstyrelsen, sedan över 30 år, förklarat som unikt natur- och kulturvårdsområde som är viktigt att bevara.


  SvaraRadera
 9. Hoppas att "alla" som bor i Uddevalla får reda på det här och kan reagera. Sprid så mycket som möjligt.
  f. d. Uddevallabo

  SvaraRadera
 10. Det finns nästan inga politiker som är intresserade av några åsikter eller bryr sig om några protester.
  Den blå lathunds-silon borde rivas i stället och dom som sitter där borde fotas ut i verkligheten.
  Sunt-förnuft-delen i hjärnan förtvinar när du handskas med någon annans pengar för länge.

  SvaraRadera
 11. Det finns ju en och annan politiker som är här och kikar. Till er vill jag säga: BÖRJA ARBETA MED ÄRENDEN SOM GÄLLER BEVARANDE AV GAMLA HUS ISTÄLLET FÖR ATT HELA TIDEN TA UPP RIVNINGSÄRENDEN. När ni har era möten så börja fundera på hur det kommer sig att hus som ligger bara några hundra meter längre bort kan bevaras???? Ställ er frågan vad har ni gjort för fel. Börja tänk i andra banor innan ni förstört hela Uddevalla. Låt oss få behålla idyllen vid Bodele/strandpromenaden. Hit går man stolt och visar upp vår stad om man får besökare som inte är uddevallabo.

  SvaraRadera
 12. Stoppa nu det destruktiva förslaget och tänk konstruktivt istället och försök se möjligheter! Det är väl viktigt att Uddevalla inte framstår som en "rivningskommun" utan istället en kommun känd för god balans mellan bevarande och utveckling!
  Att kommunen inte följt gällande kontrakt för underhåll av husen kan väl rimligtvis inte få till följd att brutalt riva och förstöra det som vi som hyresgäster själva bekostat, byggt upp och vårdat under 20 - 30 år trots kommunens underlåtenhet att vidta åtgärder för normalt underhåll.
  Att riva kommer dessutom att kosta betydligt mer än att bevara/renovera på ett för alla vinnande koncept! Dessutom har kommunen gjort en vinst på uthyrningen särskilt de senaste 10 åren eftersom knappast någon ersättning för underhåll betalats ut. Den största kostnaden har ironiskt nog varit för rivning istället för bevarande.
  Det är märkligt att en besiktning plötsligt påtalar stora brister när årliga besiktningar dessförinnan inte funnit några allvarliga fel.
  Med vänlig hälsning Lisbeth

  SvaraRadera
 13. Mitt svar på din fråga ovan är att jag hoppas innerligt att vi har en Samhällsbyggnadsnämd för annars skall dom inte sitta där dom sitter. Men av texten ovan får man sig en riktig funderare på vad är demokrati?? skall inte politiker ta någon som helst hänsyn till vad vi invånare har för åsikter

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skeppsviken blev ju förstört.Gud SKE lov blev de väl stoppade av länstyrelsen,annars
   annars hade väl nagon av av de högre pamparna fatt ett fürmämligt boende. Nu är det
   strandpromenadens tur och Gustavsbergsomradet som för skattebetalarnas pengar skall
   plattas till marken .Rivningskostnad för Lilla Bodele kostade enl. uppgifter 400000 tusen
   Tänk om nagon av de ansvariga i Blakullesilon hade tänkt pa gustavsbergsomradet som
   ett Kulturarv.Hoppas att de styrande politikern har lite mer sinne för bevarande.

   Radera
 14. Uddevalla har en förfärande rivningshistorik. Sitter det i ryggmärgen på alla politiker? Oavsett parti/partier vid makten så tycks dilemmat fortleva. Hela centrum är en katastrof, inkl vissa nybyggnationer ('Domusklossen' m fl). Att man ger sig på enskilda mindre byggnader i periferin kanske logiskt, i den destruktionsmani som verkar permanentad.

  SvaraRadera
 15. Varför gräver inte Bohuslänningen i detta och gärna tar fram vilka personer som är ansvariga för denna hantering. Det har ju inte varit en enda rad i tidningen ang. alla dessa rivningar. De borde ju agera omgående innan rivningarna blir klubbade.

  SvaraRadera
 16. Hur många måste protestera mot detta innan politikerna börjar bry sig om det? Att endast lyssna på några tjänstemän som lägger fram förslag på förslag att riva byggnader som finns i kommunens ägo bara för att man bestämt sig för att inte syssla med uthyrning - är oförsvarligt och odemokratiskt!
  Det verkar ju dessutom som man inte ens kollar upp vad man skulle kunna göra för att behålla husen - utan är glada för varje hus som rivs! Vill allmänheten ha en massa ödetomter som förfular strandpromenaden istället för en levande miljö med välskötta trädgårdar ?

  SvaraRadera
 17. För sjutton gubbar och damer ni som sitter med beslutande rätt. Är det inte på tiden att ni lyssnar på oss som valt att sätta er i den positionen ni är i. Renovera och rusta upp husen som är i behov av renovering och låt hyresgästerna stå för underhållsarbetet så att husen blir ordentligt skötta. Hela Bodele/Gustafsberg är Uddevallas finaste område med alla dessa gamla hus. Står husen kvar slipper kommunen sköta dessa grönområden och vår kulturhistoria finns kvar. Att Lilla Bodele redan gått till slakt är ju rent bedrövligt, för inte är det fint där i svängen längre som huset stod. Hur kan de som förvaltar husen få skött sina uppdrag på ett sådant här sätt. Är det inte till dem ni bör kavla upp ärmarna och i fråga sätta lite mer – hur har husen kunnat få bli så dåliga. Läser man tidigare blogg så vekar det vara misskötsel ifrån förvaltarens sida. Att några tjänstemän vill riva skall inte få styra dessa fina husens öde. Finns viljan - vilket jag verkligen hoppas på, så kan man bevara detta fina område som är längsmed strandpromenaden.

  SvaraRadera
 18. Hur tänks det?????????????
  Uddevalla har hela tiden sedan strandpromenaden kom till haft denna som en riktig skrytpromenad och det med all rätt. Skall det bli Uddevallas skogspromenad nu istället? Utan några hus där kommer det ju inte alls att vara lika trevligt med en promenad och det kommer att bli smått kusligt att gå i skogen kvällstid. BEVARA BODELE som det är idag.

  SvaraRadera
 19. Tänk om någon kunde fixa så att detta kunde uppmärksammas i t.ex. SVT Västnytt eller Landet Runt på söndagar.
  DÅ kanske de styrande kunde få lite mer av varan 'sunt förnuft' att ta med sig inför nästa sammanträde!

  Mvh // Tobias

  SvaraRadera
 20. De röda vill riva hela Gustafsberg...

  SvaraRadera
 21. Gick strandpromenaden och såg hur viktiga husen är för hela Gustafsbergsområdet som besöksmål. Bevara Sveriges äldsta badort! Uddevallas pärla.

  SvaraRadera
 22. Grymt sa grisen. Låt detta område vara sa Uddevallabon.

  SvaraRadera
 23. Att så många har lämnat sina kommentarer både på Bloggen och FB:s sida "du vet att du är från Uddevalla" är glädjande och visar att Uddevallaborna bryr sig om husen och vill att de bevaras. Om inte politikerna tar hänsyn till detta utan bara kör över Uddevallabornas åsikt är det både skrämmande och odemokratiskt!
  Ett hyreskontrakt är ett hyreskontrakt och skall följas. Så har inte skett av Uddevalla kommun som är ägare till husen, erforderligt utvändigt material har nekats under flera år - det är därför bara att stå sitt kast och börja planera för renovering istället för rivning och dyra konsulter. Att bevara den unika miljön på Gustavsberg får kosta!
  Med vänlig hälsning Carina

  SvaraRadera
 24. De flesta kommuner skulle ge bra mycket för att ha ett område som Bodele-Gustafsberg-Lindesnäs inpå knutarna av stadskärnan. Man missar helt att husen i tex Bodele är en tillgång och berikar upplevelsen av området. För att inte tala om hur man skulle kunna, på ett varsamt sätt, utveckla och utnyttja området Bodele-Gustafsberg-Lindesnäs än mer...både för Uddevallabor och turism. Dock verkar Uddevalla lida av någon slag brist på förmåga att se vilka fina resurser som ligger outnyttjade alldeles framför fötterna, både vad gäller centrum och t ex nyss nämnda område.

  SvaraRadera
 25. Att tjänstemän vill få husen rivna får vi hålla alla tummar vi har att våra politiker sätter stopp för. Området är ju unikt som många ovan har påtalat. Bevara Bodele-Gustafsberg det kommer ingen att få ångra i framtiden.

  SvaraRadera
 26. Miljön vid Gustavsberg/Bodele är något helt unikt som inte finns på andra orter. Ångerrätten slutar upphöra så fort grävskopan rullar över området. Så sätt stopp för detta i tid. Bevara alla byggnader och låt oss få njuta av idyllen som finns där. Något annat beslut är rent av skamligt.
  Det har renoverats sämre hus än dessa, så renoveringsuppdraget är inte hopplöst. Tjänstemännen på Tekniska kontoret borde ge sig ut i byggsvängen så får det se vad som går att göra åt gamla hus. Då kanske det klarnar för dom att det finns andra alternativ än att bara riva hus som blivit lite dåliga. Hela området är ansiktet utåt för Uddevalla, det tror jag vi är överens om alla som varit där.

  SvaraRadera
 27. Vi fortsätter att protestera till det huvudlösa förslaget att riva ner husen längs strandpromenaden! Om samhällsbyggnadsnämnden accepterar detta förslag och inte tittar på alternativa lösningar för husens bevarande undrar man hur fortsättningen skall bli ?! En stad utan kulturvärden är en död stad...........

  SvaraRadera
 28. Det är skattepengar som används oavsett hur politikerna resonerar i ärendet. River man husen så genererar inte detta i några mer intäkter, skulle man däremot renovera för samma summa som rivningarna kostar får man in hyresintäckter garanterat i många år framöver och samtidigt bevaras området vid strandpromenaden. Så valet borde vara väldigt enkelt. De bristande underhåll/mygel som helt uppenbart har varit får kommunen snällt ta på sig själva.

  SvaraRadera
 29. Vi protesterar mot förslaget att riva ner husen längs strandpromenaden! Lyssna på oss som älskar Gustavsberg och vill att det bevaras som det är idag!

  SvaraRadera
 30. Har politikerna förstått nu att Uddevallaborna vill ha ett bevarande av Gustavsberg och vägrar ge sitt godtycke till den fortsatta rivningshysterin!! Sveriges äldsta badort vår stolthet!

  SvaraRadera
 31. I Bohusläningen står att även Lindgrenska huset skall rivas. Är det sommarvillan i nationalromantisk stil närmast badplatsen (Bodele)?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej det är fel i Bohusläningen. Mattssons, Janzons och Ingarö är det som hotas av rivning. Inte Lindgrens.

   Radera
  2. Inget förvånar längre, men det känns ändå bra att detta hus inte hotas av rivning (just nu får man väl tillägga).

   Radera
 32. Undertecknad är bosatt i Malmö men har varje år under mer än 30 års tid besökt området minst en gång - ofta två eller tre gånger per år. Naturen här är underbar och husen ligger fint invid den vackra strandpromenaden från Uddevallas centrum ut till Gustafsberg och Lindesnäs. De är fina hus, som smälter mycket väl in i miljön. De, som hyr husen, har väl gjort så under många år och trivs vad jag har kunnat förstå utomordentligt väl där. För en storstadsbo som undertecknad har det varit balsam för själen att få gästa en god vän, som har hyrt ett av husen ända sedan 1983. Och nu vill kommunen riva husen - hänsyn till hyresgästerna tas uppenbarligen inte. Vad vill kommunen med området? Vill politikerna och tjänstemännen exploatera det? Man undrar? Vad gynnar det kommunen om dess styresmän förstör miljön i Bodele alldeles invid Gustafsberg? Bortsett från vad hyresgästerna tycker förstör man miljön där om husen rivs. Det är det sämsta kommunen kan göra ur turistsynpunkt sett! Varje år kommer det tiotusentals turister till Uddevalla och Bohuslän för rekreation och semester. Många väljer att tillbringa åtminstone en natt
  i det fina vandrarhemmet i Gustafsberg nära Bodele. ---- Redan har ett hus i Bodele rivits och det ser så tråkigt ut just där det lilla röda huset en gång låg. Istället kunde kommunen ha hyrt ut det och på så sätt hjälpt till att levandegöra området. Här växer ek, tall och en och man märker hela tiden närheten till Byfjorden, som man kan se mellan lövverket. Jag hoppas verkligen kommunens styresmän - politiker och tjänstemän - besinnar sig och avskriver alla planer på att riva husen i Bodele invid strandpromenaden! Jag tycker att politikerna och tjänstemännen i samlad trupp skall åka ut till Bodele och se hur fint husen ligger och att de i alla fall är hyggligt underhållna - såvitt jag kan bedöma - och ta sig en noggrann titt på platsen där det rivna huset låg så borde de inse hur illa det skulle se ut i området om alla hus man har talat om skall rivas också revs! Hur illa skulle det då inte komma att se ut i området och längs med strandpromenaden? Jag uppmanar än en gång kommunens politiker och tjänstemän att besinna sig och istället verka för att den underbara miljö bibehålls intakt och att nödvändiga upprustningar sker med omsorg och med målsättningen att bevara området som det ser ut i dag!

  SvaraRadera
 33. Thomas Krantz, Göteborg2015-05-04 20:03

  Jag instämmer till fullo med föregående skribent från Malmö!

  SvaraRadera
 34. Thomas Krantz, Göteborg2015-05-04 20:07

  Jag instämmer i sak helt med föregående skribent från Malmö!

  SvaraRadera
 35. Thomas Krantz, Göteborg2015-05-04 20:13

  Jag instämmer helt med föregående skribent från Malmö!

  SvaraRadera
 36. Vi kanske blir tvungna att acceptera det faktum att mammon styr även i Uddevalla. Allt skall klassas enbart efter lönsamhet. Hela gamla Uddevalla är ju snart ett minne blott. Detta beror då på att det är billigare med några timmar för en grävmaskin än att restaurera. Sen går man ut och kräver precis motsatsen av sina medborgare i kommunen. Vi skall nu lägga över 100.000:- på nya avlopp som vi skulle kunna göra för 10.000:- med samma resultat. Men kommunens tjänstemän vet inte de sysslar med och då blir resultatet en ekonomisk katastrof för villaägarna istället. Man borde skratta, men jag gråter.

  SvaraRadera
 37. Det är så för att Frimurarna bestämmer över politikerna.
  Frimurarna samt bankeliten.
  tror de det är en slump Sverige är i kaos sedan EU?
  det är deras skapelse de planerade EU redan på 50 talet. EU=kontrollstat

  Allt skall privatiseras etc det ingår i
  New world order - en ny världsordning där folket inte skall ha tillgång till saker utan
  ett klassystem likt George Orwells 1984 samhälle.

  bort med kontanter o sedan RFID-CHIPPA människor i huden detta måste man såklart sälja in som en trendig grej ett mode för folket så att de gör detta frivilligt.

  SvaraRadera
 38. RÄDDA BODELE/GUSTAFSBERG. Vi kommuninvånare måste protestera högljutt om vad politiker/kommunen håller på med när det gäller detta område som är ett kulturarv. Dom kan bara inte få lov att göra hur f-n de vill.

  SvaraRadera
 39. Avsätt rivningsnämnden och tillsätt samhällsbevarandenämnd.

  SvaraRadera
 40. Det började redan i slutet på 50talet när dom ville ha väck Gustav Thorden och fick det ochså,tyvärr sen har det bara gått utför med staden Uddevalla,Det är ju hemskt att se stan nu ,Det är som en loppisstad Hur kunde det gå så snett,Jo dom satsade det mesta på Torp och Uddevalla bron ,Uddevalla har blivit en sovstad till Torp Centrum.

  SvaraRadera