2015-04-16

Förslag till ombyggnad av Göteborgsvägen

Skiss på förslag till ombyggnad av Göteborgsvägen.

PRESSMEDDELANDE

Skiss på förslag till ombyggnad av Göteborgsvägen.
Förstudien om hur Göteborgsvägen kan göras trafiksäker, tillgänglig och vacker är klar. Torsdag 16 april presenteras förslaget till ombyggnad för samhällsbyggnadsnämnden.
Samma kväll hålls också ett informationsmöte för allmänhet, fastighetsägare och andra intressenter som deltagit i förstudien.
Skiss på förslag till ombyggnad av Göteborgsvägen.
(Klicka på bilden för att göra den större)
Den övergripande idén i förslaget är att gata, alléplantering tillsammans med andra växter, belysning och utrustning kan skapa ett brett och prunkande stråk med god plats för gång- och cykeltrafik.
Åtgärderna fokuserar på att:
 • Förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
 • Förbättra bostadsmiljön utmed gatan
 • Försköna infarten
 • Fördröja dagvattnet
 • Skapa en tillgänglig miljö för alla
Vid nämndsammanträdet 16 april kommer förslaget endast att presenteras. Ärendet går sedan upp för beslut i ett nytt nämndmöte, troligtvis i maj.
- Om våra politiker tar ett positivt beslut till förslaget så påbörjar vi projekterings- och planeringsskedet för att sedan starta själva ombyggnationen först under 2016, säger Salwan Zaynal som är projektledare.


För mer information kontakta gärna:
Kundtjänst
Tekniska kontoret
Telefon 0522-69 64 00  //

3 kommentarer:

 1. Kanske man skulle tänka sig att avlasta trafiken vid Västerlånggatan-Göteborgsvägen genom en bro över Bäveån i höjd med Junoverken. Det skulle även avlasta Strömstadsvägen och Bastionsgatan. Sedan funderar jag på om man inte skulle förskjuta Uddevalla centrum till den södra sidan av Bäveån. Ett nytt torg runt badhusen-bion-Gamla Idrottshallen(Konserthus?). och en gångbro till museet. Man bör kanske ta ett större grepp med ett nytt badhus och inkludera lite mer aktiviteter där,när man ändå håller på ? Detta är bara funderingar. // BG

  SvaraRadera
 2. Tycks som Göteborgsvägen blir enkelfilig i båda riktningarna. Är det välbetänkt, för att prioritera lite träd och gräsmattor?

  SvaraRadera
 3. Behåll björkarna i mittsträngen! Det tar lång tid att få fram så stora vackra träd.

  SvaraRadera