2015-04-10

Definitivt klart att Bohusläns museum lämnar Västra Götalandsregionens förvaltning Västarvet

I dag blev det definitivt klart. Styrelsen för Bohusläns museum återtar driften av museet i egen regi och lämnar således Västarvet.

Bakgrunden är att Länsstyrelsen förklarat att styrelsen för museet inte följer stiftelselagen och lagt ett föreläggande som innebär styrelsen måste bedriva museiverksamheten i egen regi och inte överlåta det åt Västra Götalandsregionen genom Västarvet.

Sedan 2006 har all personal varit anställda av Västra Götalandsregionen och jag som var med när museet gick över till regionen minns hur mycket jobb det var med det. Administrativa funktioner, IT-verksamheten, telefonväxel etc avlövades Bohusläns museum och överfördes till regionen. Flera ur personalen fick därmed byta arbetsplats till Vänersborg och museets personalstyrka har genom åren minskat till att idag vara ca 63 anställda mot 116 på min tid.

Länsstyrelsens föreläggande kom i februari 2014 och under resten av fjolåret försökte man omförhandla avtalen för att få det till att styrelsen för museet hade full kontroll över verksamheten.

Det godkände inte Länsstyrelsen varför den lade ett nytt föreläggande i januari detta året. Den 2 februari beslutade en enig styrelse att lyda Länsstyrelsens föreläggande att lämna Västarvet och i mars beslutade samma styrelse att säga upp avtalen med regionen. Efter det mötet hoppade två ordinarie ledamöter och en suppleant (samtliga Socialdemokrater) av sina uppdrag i styrelsen och deras platser är än så länge vakanta.

Under tiden har stiftarna, dvs Västra Götalandsregionen (tidigare Bohuslandstinget), Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund haft tre s.k. stiftarsamråd. Det tredje hade vi idag.

Och efter dagens möte stod det klart att stiftarna är överens och finner sig i Länsstyrelsens beslut och kommer inte att överklaga det. Bohusläns museum kommer således att vara självstyrande fr o m 2016-01-01.

Vid dagens möte fastställdes en arbetsordning för återgång i egen regi och det säger sig självt att det är ett styvt jobb som återstår innan årsskiftet. För ändamålet har en oberoende konsult anlitats men mycket arbete måste göras av av såväl tjänstemän som förtroendevalda inom både Bohusläns museum och Västarvet.

En preliminär tidplan fastställdes också med olika deadlines för olika tjänstegrenar. Inte minst kommer ekonomin både i det "nya" Bohusläns museum och det kvarvarande Västarvet att kräva en hel del arbete. En styrgrupp för verksamhetsövergången tillsattes också.

Styrelsen för Bohusläns museum består av fem ledamöter och fem ersättare som är utsedda av Västra Götalandsregionen, två ledamöter och två ersättare som är utsedda av Uddevalla kommun samt två ledamöter och två ersättare utsedda av Bohusläns Hembygdsförbund.

Undertecknad sitter i styrelsen för hembygdsförbundet.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar