2015-04-23

Kändisgrav på Norra Kyrkogården

TH.O.B.N. KROK 1834-1921 står det på den här enkla graven på Norra Kyrkogården. Bokstäverna står för Thorgny Ossian Bolivar Napoleon Krok. På andra sidan av graven, som är en tumba, står det J.P. KROK som Thorgnys fader. Och han var verkligen en speciell fader. Bara att ge sonen ett sådant namn!

Graven är en riktig kändisgrav i all sin enkelhet och inrymmer alltså far och son Krok. Det är således Blomsterkroken eller om man så vill Blomsterkrokarna som ligger begravda här. Blomsterkroken är egentligen Johan Petter Krok som på sin tid var mycket omtalad i Uddevalla. Hans trädgård först på Söder men senare på Nora Drottninggatan var vida berömd.

Men det är sonen som eftervärlden kommer ihåg mest."Krok-Almqvist SVENSK FLORA
1. Fanerogamer och ormbunkväxter" lär fortfarande vara den mest utgivna svenska lärobokenoch Thorgny var den ene författaren.


I Nordisk Familjebok/Uggleupplagan står det om de båda Blomsterkrokarna:

Krok. 1. Johan Peter K., satirisk skriftställare, f. 25 mars 1791 i Bohuslän, d. 9 nov. 1868 i Uddevalla, först grosshandlare i Stockholm, därefter litteratör och slutligen anlitad sakförare på västkusten, utgaf 1827-28 tidningen "Skämt och allvar på vers och prosa", hvilken indrogs 1828, ett Komiskt lexikon (2 bd, 1830-34), Maxel (1830; parodi på Tegnérs "Axel"), Poetisk mosaik (s. å.) m. m.

2. Torgny OssianBolivar Napoleon K., den föregåendes son, botanist, floraförfattare, f. 30 mars 1834 i Uddevalla, blef student i Uppsala 1852 och var adjunkt vid Maria skola och dess fortsättning Högre allmänna läroverket å Södermalm i Stockholm1863-98, tillika lärare i botanik och zoologi vid Högre lärarinneseminarium 1866-74. K. var led. af matcmatisk-naturveten-skapliga kommissionen 1869. K. har utarbetat 12 :e uppl. af Hartmans handbok i Skandinaviens flora (h. l, 1889, ej fortsatt) och tills, med S. Almquist (se Almquist 6) Svensk flora för skolor I. Fanerogamer (1883; 12 e uppl. 1910),
II. Kryptogamer (3:e uppl. 1907) och under en lång följd af år sammanställt den svenska botaniska litteraturen ("Botaniska notiser" 1859-1906), Af hans öfriga skrifter märkas Anteckningar till en monografi öfver växtfam. Valerianece. I. Valerianella (1864), Bidrag till kännedomen om algfloran i inre Östersjön och Bottniska viken (1869) och Tvänne i Finnmarken återfunna fanerogamer (1899), m. fl. K. har ock för Nordisk familjebok reviderat och författat biografier öfver botanister. 1910 öfverlämnade K. som gåfvor till Vet. akad. dels sitt stora herbarium, dels sitt värdefulla botaniska bibliotek.  //

1 kommentar:

  1. Jag länkade denna blog från Wikipedia Thorgny_O.B.N._Krok https://sv.wikipedia.org/wiki/Thorgny_O.B.N._Krok

    SvaraRadera