2014-05-02

Uddevalla 1899 enligt Nordisk Familjebok

Det är ganska spännande att läsa i gamla uppslagsböcker hur man beskrev Uddevalla på den tiden. Detta är Nordisk Familjebok från 1899. Om bilden är från det året kan jag inte svära på men jag har försökt att hitta en bild där den ursprungliga sträckningen av Herrljungabanan ut ur staden är med. Här gick järnvägen 1864- 1903. I bildens högra kant ser på Kampenhofsfabriken och huset som ligger mellan fabriken och järnvägen är Bracka som flyttade från andra anden av fabriken för att UVHJ-banans järnvägsstation skulle byggas där (i nuvarande Museiparken).

Så här beskriver Nordisk Familjebok Uddevalla 1899:

"Uddevalla hade 8,509 innevånare 1897. Taxeringsvärdet var samma år 7,840,900 kr., deraf 731,600 kr. för jordbruksfastighet. Hamnen besöktes 1897 af 1,541 ankommande och afgående fartyg, om tills. 140,157 tons, deraf 252, om 60,934 tons, i utrikes fart. Hamnafgifterna för fartyg och last utgjorde 29,273 kr.

Stadens egen handelsflotta bestod af 10 segelfartyg, om 2.183 tons, och 11 ångfartyg, om 2,158 tons och 755 hästkrafter. Samma år funnos 97 handlande (med 161 biträden), och (1896) 78 handtverkare (med 167 arbetare) och 31 fabriker (med 966 arbetare och 2,350,000 kr. tillverkningsvärde).

Stadens tillgångar voro 1896 bokförda till 1,895,479 kr., skulderna till 1,032,329 kr. Per bevillningskrona utdebiterades för kommunala behof 7,50 kr.

»Bohusläns annonsblad» har upphört, men »Skärgården» (2 ggr i veckan) har tillkommit. 1895 öppnades en enskild jernväg till Bengtsfors vid Lelången, och under anläggning är nu (1899) en statsbanelinie Göteborg-U.-Skee med fortsättning af en enskild linie till Strömstad". //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar