2014-05-30

Christer Hasslebäck lämnar Moderaterna och blir politisk vilde

Bild från Facebook.

Enligt uppgift har Christer Hasslebäck i ett pressmeddelande kungjort att han lämnar Moderaterna och blir politisk vilde. Han sitter bl a som ordförande i Uddevalla Energi AB. Hans politiska uppdrag enligt nedan.
PRESSRELEASEN:

P R E S S R E L E A S E
Jag har beslutat att stryka mig på Moderaterna ( M ) nomineringslista till kommunalvalet 2014
Vidare avgår jag med omedelbar verkan som;
Vice Gruppledare i Kommunfullmäktigegruppen
Styrelseledamot i Kretsstyrelsen (M) samt
Vice Ordförande i Uddevallaföreningen (M)
Motivering;
Jag har från flera oberoende källor i länsförbundet (M) fått höra att det är bråkigt och turbulent i den
Moderata fullmäktigegruppen i Uddevalla. ”Bråkstaken” skulle vara undertecknad och det är
beklämmande att få insikt i hur denna ryktesspridning går till.
I EU valet, som nyligen hölls, valde endast 10,2 % av de röstberättigade det Moderata alternativet i
Uddevalla. En dramatisk nedgång. Jag befarar att utfallet kommer att få följdverkningar i det
kommunala valet i mycket högre omfattning än partiet är medveten om. Vem hade man tänkt lägga
skulden på om utfallet blir svagt?
Gruppledarens roll är att tillvarata, ena och hitta samhörighet mellan samtliga medlemmar i
partigruppen. Jag är skarpt kritisk till hur partiet har petat bort kompetenta medlemmar med hög
integritet, bara för att de haft egen åsikt. Andra medlemmar initierar, driver och verkställer egna
beslut som i hög grad gynnar den egna ekonomin. Lagligt kanske men moraliskt förkastligt i
invånarnas ögon.
I moderaternas interna försäkran för kandidat och förtroendevald står bland annat; Kandidaten skall
avsäga sig sina uppdrag om Kandidaten förbrukat sitt förtroende genom att nyttja
förtroendemannarollen för att tillskansa sig privata förmåner. Nolltolerans hävdas. Hur skapar man
förtroende hos medborgarna i denna process? Partiet har en svår resa framför sig.
En förtroendevald person är vald att företräda våra invånare och inte i första hand att skaffa sig egna
ekonomiska ersättningar och förmåner.
En grupp utser en ledare. Beslutet måste man ha respekt för. Men en ledare har alltid att bedöma
om han/hon också vill leda en grupp. Ett beslut jag har haft att ta som vice Gruppledare.
Valframgång bygger alltid på förtroende från de vi företräder. Jag, moderat i själ och hjärta, har också
på valdagen att bedöma vilket parti och företrädare jag vill skall representera mig själv i det
kommunala valet.
Uddevalla den 30 maj 2014
Christer Hasslebäck  //

1 kommentar:

  1. Är det en slump att du enbart lämnar obetalda uppdrag?

    SvaraRadera