2014-05-18

Nu byggs scenen för Gustafsbergsspelet 1814

Nu har scenbygget för Gustafsbergsspelet 1814 kommit igång. En ställningsfirma har byggt upp det vi ser på bilden och scenen skall kompletteras av Gustafsbergsstiftelsens egen personal. Som synes är scenen placerad väster om Societetshuset.

Här skall nu skådespelarna från bl a Kulturskolan repetera pjäsen som kommer att uppföras den 7 - 10 augusti under Gustafsbergsdagarna. Varje dag kl 15.

Publiken kommer under första akten att förflytta sig inom Gustafsbergsområdet och i andra akten att sitta på en läktare som byggs upp på den gamla tennisbanan.

Vi kommer snart att inleda biljettförsäljningen men det återkommer vi till.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar