2014-05-30

Strandpromenadbro riven

Den gamla bron mellan Fossum och Fossumsberg där Strandpromenaden passerar har nu rivits. Det är fastighetsägaren Hemsö som rivit den då man menar att den var farlig och riskerade att rasa.
Så här såg den ut för ett år sedan då den just hade stängts av.
Fossumsbergsvägen är emellertid nyasfalterad ända fram till stupkanten. Enligt Gatu- och parkchefen Martin Hollertz har Tekniska kontoret ett uppdrag att utreda om det går att bygga en enklare gångbro så att Strandpromenaden kan fortsätta att gå här.  //

1 kommentar:

  1. Bra att de tänker på säkerhet. Men var verkligen bron så dålig att det inte gick att förstärka den? Hoppas de bygger den nya bron så fort som möjligt eftersom en allmän och utannonserad promenadled går här. Kanske ett projekt för Östraboskolan?
    Maj-Britt Jonasson

    SvaraRadera