2014-05-27

Svenska Klarinettsextetten kommer till Gustafsbergsdagarna

Nu är det klart att Svenska Klarinettsextetten kommer till Gustafsbergsdagarna. Sextetten (slagverkaren räknas inte in i sextetten) har nyligen spelat in en CD-skiva "Badortsmusik från Bohuslän anno 1923" och det är stycken ur den som vi kommer att få höra från musikpaviljongen under Gustafsbergsdagarna.

Det är Uddevallabördige Christer Torgé, i mitten på bilden, som samlat ensemblen för denna inspelning. Under åren 1923-1935 spelade militärmusikerna vid Kungl Bohusläns regemente sådan musik som ett extraknäck på bl a Gustafsberg.

Musikfanjunkaren Julius Åkerberg, trumpetare vid musikkåren 1898-1926, gjorde arrangemangen och ledde badortssextetten de åren.

Åkerbergs arrangemang försvann 1957 då militärmusiken organiserades om från svensk till engelsk stämbesättning och instrumenten försvann. Repertoarböckerna räddades emellertid kvar av framlidne klarinettisten Ralph "Knarren" Holmström och tubaisten Åke Carlander och för sju-åtta år sedan överlämnades dessa till Christer Torgé som lyckades samla ihop musiker till inspelningarna som ägde rum i Par Bricoles riddarsal i Stockholm.

Svenska Klarinettsextetten består av: Åke Hedbom (tuba), Leif Fors (B-kornett), Hans Bergman (klarinett), Christer Torgé (tenorhorn), Sölve Klingstedt (klarinett), Roland Johansson (slagverk) samt Gunnar Wennberg (althorn).  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar