2014-05-10

Konsumaffärer "all over the place"

Mitt förra inlägg om den första Konsumaffären väckte en del diskussion. Frank Berghänel påpekade mycket riktigt att den första kooperativa affären låg på Kilbäcksgatan 26. Lite oklart dock om föreningen ägde huset.

Hur som helst så följdes den första affären av flera. De fanns snart sagt i varje kvarter. Kooperationens historia är spännande. Jag har därför sökt i Tidningsarkivet och hittat följande träfflista:

1906-10-27 På Norra Hamngatan har Kooperativa Handelsföreningen Framtiden börjat. Affär.
1916-04-10 "Kooperativa konsumtionsföreningen ""Framtiden"" i Uddevalla hade på söndagen årsmöte i Folkets hus. Föreningar."
1916-06-23 Kooperativa handelsföreningen köper hus. Föreningar. Fastighetsaffär.
1916-10-27 Kooperativa föreningen Framtiden firade i lördags sin tioårsfest i Folkets hus i Uddevalla. Jubileum. Föreningar.
1920-05-18 Folkets Hus kafe i Uddevalla utarrenderas från 1 okt till Kooperativa föreningen Framtiden.
1920-09-22 Folkets hus café har fr.o.m. 1 okt. öfvertagits af koop.föreningen Framtiden. Kafé.
1921-01-08 Ny affär öppnar Koop Konsumtionsföreningen, Södra Drottninggatan 25.
1923-04-09 Fastighetsförsäljning. Koop Konsumtionsföreningen Framtiden har inköpt fastigheten n:r 186 Norra Drottninggatan.
1923-04-24 Kooperativa föreningen Framtiden köper fastighet nr 8 och 9 i kv. Thorild. Fastighetsaffär.
1923-04-24 Koop. föreningens fastighetsfråga. Fastighetsaffär.
1924-05-08 Kooperativ byggnadsförening i Uddevalla. Föreningar.
1924-10-09 Koop. Byggnadsförening i Uddevalla. Föreningar.
1925-01-03 Mjölkaffär öppnas den 2 jan 1925 i Koop Konsumtionsföreningen Framtidens fastighet.
1926-10-16 Kooperationen i Bohuslän. Föreningar.
1927-02-26 Kooperativ affär på Ramneröd.
1930-06-07 Onsdagen den 11 juni öppna vi vår nyinredda manufakturaffär. Kooperativa. Affär.
1930-06-11 """Kooperativa"" ombyggt och renoverat. Affär. Bild."
1930-06-11 Kooperativa fastigheten vid N Drottninggatan har renoverats, bild på huset. Affär.
1931-03-12 Kooperativas Demonstrationskurs, på Frideborg.
1931-08-21 """Kooperativa"" 25-årsjubilerar. Jubileum. Bild."
1931-08-22 Kooperativa föreningen 25-årsjubilerar.
1931-08-22 Kooperativt jubileum i Uddevalla. K-F generalen till Uddevalla. Bild.
1931-08-22 Kooperativt jubileum. Framtiden har verkat i 25 år. Jubileum. Bild.
1931-08-24 Kooperativas jubileum. Firades i Folkets Park på söndagen. Jubileum.
1931-11-17 Kooperativa i Uddevalla utvidgar. Nybyggnad vid Stor-Elsebergsgatorna. Byggnad. Bild.
1935-01-16 Kooperativa får ny affär på Södra Drottninggatan 43.
1935-01-16 Ny kooperativ butik på söder. Affär. Bild.
1936-06-17 70 år fyller handlande Johan Svensson. Innehavaren av Uddevalla Pianomagasin och förste föreståndare av Kooperativa föreningen Framtiden. Familjenytt.
1936-11-09 Kooperativ framstegs fest i Frideborg. Nöjen.
1938-01-20 Bygglov, Koop föreningen Framtiden för ändringsarbete i kv Klotet nr 4.
1938-03-24 Rekordår för kooperativa. Nya fastigheter har förvärvats på Ramneröd och Karlsberg.
1938-05-17 Eldsvåda på Karlsberg i går kväll. Kooperativas hus hemsökt. Brand.
1938-06-14 Kooperativa tvättstugor på landsbygden. Demonstration i Uddevalla av den idealiska maskintvättstugan. Social.
1938-10-12 Dynamitinbrott i Kooperativa i Uddevalla, cheftens kassaskåp sprängdes. Polis.
1938-10-12 Dynamitinbrott i Uddevallaaffär. Nattlig påhälsning i Kooperativas huvudaffär. Polis.
1938-10-28 Inbrottet i Kooperativa uppklaras. Gammal känd dynamitard erkänner. Polis.
1938-11-05 Kooperativas nya affärsbyggnad vid lelångenbanan å Ramneröd, i funkisstil, snart färdig.
1942-01-15 1941 års kassakvitton borde lämnas in. Konsum-Kooperativa. Annons.
1944-10-27 Kooperationens 100-års jubileum firat i Uddevalla. Fem veteraner fingo medaljer.
1956-11-12 Uddevalla Kooperativa firade 50-årsjubileum i tre omgångar. Affär. Bild.
1958-02-03 Den kooperativa lagercentralen i Uddevalla invigd- och i bruk. Invigning. Bild.
1976-10-19 Uddevalla och Heestrand var först med kooperativa. Nu firar man 70-årsjubileum. Första affären på  Kilbäcksgatan.
1980-10-16 "Om Kooperativa föreningen, ""Koppra"". Konsum"
1980-10-23 Om Kooperativa föreningen. Konsum. Forts från 19801016.
1985-12-20 """Kooperativt jättebygge"". Jättevaruhuset kan stå klart år 1990 vid torpkrysset. Affär."
1991-10-03 Obs borde hjälpa kooperationens butiker. Affär. Nedläggning.
1996-12-10 KF (Kooperativa förbundet) lägger ned sin lagercentral i Uddevalla. Arbetsmarknad.
1999-06-12 Kooperativa handeln i Sverige firar i dag 100-årsjubileum. Framtidstro finnes. Affären på Ramneröd byggs ut.
1999-06-18 Ett personalkooperativt dagis är på gång i Uddevalla. Blir i så fall första privata daghemmet. Social.
1999-09-21 Driver dagis i Kooperativ regi. Skola.
2001-08-16 Femton barn på Kurveröd blir kvar på sin förskola. Personalen övertog och bildade ett personalkooperativ. Skola. Bild.
2001-11-10 Det kooperativa dagiset på Kurveröd invigt av Birgitte Oest-Larsen, områdeschef i Herrestad. Social.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar