2012-03-03

Vaktavlösning i Destination Uddevalla

(Benny Nyberg)

Nils Carlsson lämnar Destination Uddevalla men stannar kvar i styrelsen. Valberedningens förslag till ny ordförande är Benny Nyberg, Kinna. Läs om Benny här http://www.bennynyberg.se/

Nils Carlsson aviserade för styrelsen redan förra året att han ville få mer tid för familjen och valberedningen har således haft lång tid på sig att hitta hans efterträdare.

Den enda övriga förändringen vid årsmötet nästa vecka är att undertecknad lämnar sin plats i styrelsen. Det var min egen idé om någon undrar. Jag gav helt enkelt valberedningen möjligheten att bereda Nils Carlsson en ordinarie styrelseplats genom att avgå.

De övriga styrelseledamöterna representerar olika organisationer medan jag väl antagligen valdes in för mitt Uddevallakunnande. Bästa lösningen för Destination Uddevalla är att Nils blir kvar och kan föra över sitt kunnande till Benny Nyberg.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar