2012-03-27

Systerfartyg möttes på var sin sida Korstensholmen

I dag, ungefär kl 16.45, möttes de båda systerfartygen Baltic Stream och Baltic Strait på var sin sida om Korstensholmen. Baltic Stream har legat i Uddevalla sedan 22 mars och kastade loss kl 16 medan Baltic Strait var anmäld ankomma kl 16.30.

Nedanstående bild på Baltic Stream togs av Jan Johansson vid ankomsten till Uddevalla.
Och samme fotograf fångade även Baltic Strait då hon anlöpte Uddevalla i dag.  //


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar