2012-02-02

Wallenstam bygger åtta vindkraftverk i Skredsvik

(Foto Jan Johansson)

Samtidigt som fartyget Hunzedijk stävade in i Byfjorden igår nåddes Uddevallabloggen av ett pressmeddelande om förestående byggnation av en vindkraftpark i Gunnarby, Skredsvik. Om just vindkraftverken på Hunzedijk är avsedda för den nya vindkraftparken har jag inte hunnit kolla, men nog såg det ut som en tanke med att fartyget och pressmeddelandet kom samma dag?

PRESSMEDDELANDE

Wallenstam startar nu byggnationen av en vindkraftpark med åtta verk vid Gunnarby i Uddevalla kommun. Avtal har tecknats med Siemens som ska leverera verken av modell SWT-2.3-113. Den totala installerade effekten kommer att uppgå till 18,4 MW och beräknad driftstart för de åtta verken är första kvartalet 2013.

– Vi arbetar medvetet mot vårt mål att 2013 ha en energiproduktion från förnybar energi som täcker eget och kunders behov räknat på kWh månadsbehov. Vi närmar oss målet och har hittills fattat investeringsbeslut motsvarande 96 % av den installerade effekt vi behöver för att vara självförsörjande, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Nu påbörjas markarbeten för vindkraftparken i Gunnarby som är belägen cirka 15 kilometer nordväst om Uddevalla. En första turbinleverans kommer att ske i oktober 2012.

Wallenstam har idag 25 vindkraftverk i drift i 11 parker samt tre vattenkraftverk med en total installerad effekt på 45,7 MW. Övriga vindkraftsparker som är under byggnation är Middagsberget i Bergs kommun, Jämtland och Vettåsen i Sandvikens kommun i Gästrikland. Dessa parker omfattar totalt 13 verk med en installerad effekt på 32 MW.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2012 klockan 08.00.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00, 0705-17 11 38
www.wallenstam.se


Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 25 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och cirka 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar