2012-02-10

Tore Wedenmark död

Överstelöjtnant Tore Wedenmark har avlidit 88 år gammal. Han var född i Maria Magdalena församling i Stockholm den 28 oktober 1923.

Han tog studentexamen 1945 och blev officersaspirant vid Bohusläns regemente 1948. Efter officersexamen vid Krigshögskolan blev han fänrik 1949.

Löjtnant 1951. Kapten 1962, vid III mililitärbefälsstaben 1962, vid Bohusläns regemente 1965. Major 1969. Vid Försvarsstaben 1969. Överstelöjtnant 1972.

Han tillhörde Bohusläns regemente 1949-1984 och de två sista åren var han stabschef.

Så sent som den 9 december 2011 deltog han vid Officersklubbens traditionsenliga Lillejul på mässen.  //

2 kommentarer:

  1. Leif Andersson2012-02-10 18:48

    Vila i frid. Sverige tackar dig.

    SvaraRadera
  2. Tänk vilken Stil det var på I17-officerarna på den tiden. Och en av dem hade en dotter som en av de skönaste flickorna i Uddevalla. Hon var Narkossköterska på Sahlgr.i Gbg på 50-talet bl.a.hos docent Moberg på handkir.Hon var en underbar kamrat för oss yngre beundrare och ett smycke när vi "gick-på-stan" efter vi klarat av "läroverket". De äldre från H.A.L. nu på studentkompaniet-tog ju hem favörerna-helt rättvist.Giv Akt - för denna fina Bataljon. Hälsn.fr.en "patient" och medicinstudent i Gbg´s Högskola

    SvaraRadera