2011-11-12

Årets Gustafsbergsstipendiater utsedda

Fyra av 2011 års Gustafsbergsstipendiater vid stipendieutdelningen i dag. Från vänster Linus Nordgren, Hanna Skoglycke, Caroline Röhricht och Rebecka Karlsson.

I dag var det årets stipendieutdelning på Gustafsberg. Direktionen har utsett sju stipendiater fr o m höstterminen 2011. Förutom de ovanstående har också Hanna de la Torre, Linnea Stenström och Cathrine Coleman utsetts till stipendiater. Dessa tre studerar utomlands och kunde inte vara med vid stipendieutdelningen.

Årets Gustafsbergsstipendiater är således:

Linus Nordgren, Rebecka Karlsson, Hanna Skoglycke, Caroline Röhricht, Linnea Stenström, Cathrine Coleman och Hanna de la Torre.

Berättigade till medel ur Gustafsbergsstiftelsens fonder är ungdomar under 25 år, födda och uppvuxna i landskapet Bohuslän, som önskar utbilda sig teoretiskt eller praktiskt och visar stor begåvning och fallenhet för visst yrke, men av olika skäl främst ekonomiska har svårt för att genomföra utbildningen. Utbildningen skall företrädesvis vara eftergymnasial.

Gustafsbergsstiftelsen har ständigt en ”portfölj” med 15 stipendiater och delar för närvarande ut 5000 kr/termin upp till 25 års ålder så länge studierna pågår. Övriga åtta stipendiater är utsedda sedan tidigare. Sammanlagt delar stiftelsen således ut 150 000 kr årligen.

Gustafsbergsstiftelsens ordförande Zeidi Ström delade ut stipendierna vid en högtid i Skolhuset i eftermiddags.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar