2010-10-30

Konkursen ett faktum

PRESSMEDDELANDE


Uddevalla
29 oktober 2010

Sweden Grand Prix i Uddevalla AB, org nr 556798-9719, begärdes idag i konkurs vid Tingsrätten i Uddevalla, på egen begäran.

En enig styrelse och ägare, fattade beslutet vid den extra bolagsstämma som hölls torsdagen den 28 oktober. Ägaren, Föreningen Swedish Grand Prix Offshore, hade inga möjligheter att ge ytterligare ägartillskott, och då Tingsrätten avslagit bolagets begäran om rekonstruktion var alla alternativ uttömda.

Projektledaren Jan-Erik Blöe Hanssen initierade projektet redan under hösten 2009. Den förstudie som bland annat kommunen, regionen och en handfull lokala företagare stod bakom, resulterade i att Uddevalla blev värd för en VM-deltävling i Class 1 offshore. En dödsolycka vid säsongens sista tävling försenade kontraktskrivandet och det egenliga arbetet med att planera racet inleddes först i februari månad. Alltför sent skulle det visa sig.

I en liten organisation med extremt hög arbetsbelastning och med en ansträngd ekonomi från start, påtog sig Blöe Hanssen även rollen som VD och styrelseordförande för det bolag som bildades för att administrera tävlingarna. Vid samma tillfälle startades den idrottsförening som hade det sportsliga ansvaret för genomförandet av tävlingarna. Föreningen är idag en av de större fordringsägarna i konkursen, då man som ägare löpande skjutit till medel till bolaget.

Föreningen avser inte arrangera någon Class 1 eller annan tyngre motorbåtstävling under 2011. Ambitionen är att primärt att stärka föreningen lokalt, inte minst bland ungdomar, samt sprida kompetens om ett miljövänligt båtliv till en bredare allmänhet. Om förutsättningarna finns, avser föreningen arrangera fler race i framtiden. Under Grand Prix 2010 genomfördes även tävlingar i rundbaneklassen Formula 2 samt ungdomsklassen V50 med ett mycket lyckat resultat.

Bolagets företrädare, Jan-Erik, inser att många leverantörer idag känner sig lurade. Och att han i sin iver och entusiasm att skapa något bra för hela Uddevalla, förmedlat en alltför positiv bild av den ekonomiska situation projektet stod inför. Han är mer än ledsen för det inträffade och beklagar verkligen den ekonomiska skada som vållats både privatpersoner och företag.

Jan-Erik kommer nu att bistå den konkursförvaltare som rätten utser för att underlätta dennes arbete så långt detta är möjligt. Då tillgångarna är små, väntas ingen eller ringa utbetalning att ske till annan än prioriterade fordringsägare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar