2010-10-18

Kålmasken

Kärt barn har som bekant många namn. Elefantskiten, Brakskiten, Kålmasken är bara några.

Enligt "vanligtvis välunderrättad källa" var avsikten att sätta upp ett vackert vindskydd av bohusgranit vid ingången till matsalen för att soldaterna inte skulle behöva stå i vinddraget.

Ett sådant förslag diskuterades före 1971 men skall ha förkastats av konstärerna. Meningen var att konstverket skulle göras i bohusgranit men konstnärerna valde istället carraramarmorn. När konstverket väl kom till regementet visade det sig vara olämpligt med avsedd placering varför verket står där det står idag. Röster höjdes också på regementet att forsla konstverket till skjutfältet Bulid och skjuta/spränga sönder det.

Kostnaden för var ca 100 000 :- , dvs ungefär lika mycket som det kostade att köpa ett kedjehus på Hovhult 1971. Konstverket skulle enligt den kvinnliga konstnärens presentation bl.a föreställa glädje och sorg, livets uppgång och fall, krig och fred mm.

Bengt Nordlund skriver:

"KÅLMASKEN

Som dåvarande redaktör för tidningen Bohuslänningarna, organ för Bohusläns regementes kamratförening, skrev undertecknad följande rader i nummer 1 / 1978, under rubriken Kålmasken.

S:t Göran och draken är ett närmast naturalistiskt verk av Notke (1440 – 1509, typiskt för senmedeltiden. Alla har erkänt dess storhet, som ligger på flera plan, förutom att det tränger undan en stor mängd luft.

Utanför värnpliktsmatsalen på I 17 vältrar sig ett modernare verk, till formen påminnande om en förväxt kålfjärilslarv. Denna larv har oförskyllt fått lida för att den inte ordentligt introducerades på rege-mentet genom MBL. Dess konstvärde skall inte diskuteras här, men däremot dess många möjligheter till symboltolkning:

Upp ur marken tränger drakens embryo, Det Ondas larv, underjordens agent och spanare. Varje dag, i djupaste fred, är han i vår när-het, beredd att utnyttja vår svaghet och vår fega eftergivenhet, beredd att inför våra runda ögon och gapande munnar växa till en drake, fär-dig att sluka oss alla.

Detta hot finns givetvis inom Envar, som det medeltida spelet visar, men det riktar sig också mot oss alla tillsammans. Många av oss har svårt att se, var felen begås. Deras larv är bara en *oformlig sten.

Om Notkes S:t Göran har det sagts, att han föreställer Sten Sture den Äldre, och att hela konstverket är politisk propaganda. Vårt föremål har ingen S:t Göran. Han behövs först, när embryot utvecklats till fullvuxen drake, men idag är vi alla drakvaktare, och skulle vi misslyckas med uppgiften att hindra drakens tillväxt, så är vi också, var och en av oss, en presumtiv S:t Göran.

Bengt Nordlund

*Synonymer

Oformlig, formlös, klumpig, otymplig, ohanterlig, vanskaplig, miss-formad, formvidrig, regelvidrig, formellt bristfällig." //

2 kommentarer:

 1. Spräng brakskiten nu! Det är en skam för Uddevalla.
  Hissa blågul fana istället!

  SvaraRadera
 2. Marie på Hunneberg2010-10-24 14:24

  Hej!

  Det var en nyhet att det finns en carraramarmorskulptur i Uddevalla!
  Vilka är konstnärerna bakom verket?

  Undrar Marie

  SvaraRadera