2010-10-11

Badhytterna vid Sörkullen byggs upp igen

Natten till den 12 april 2008 brann badhytterna på Sörkullen ned till grunden. Räddningstjänsten väckte mig strax efter kl 04 och när jag kom ut till Gustafsberg hade redan badhytterna blivit till glödande aska. Brandorsaken var troligen en kvarglömd engångsgrill på ett av trägolven inne i en av hytterna.

Jag har efter branden då och då fått frågan om badhytterna kommer att byggas upp igen, så därför är det med glädje jag konstaterar att Kultur o Fritid avsatt pengar för att bygga upp dem igen.

Jag har idag haft möte med en representant som fått i uppdrag att genomföra återuppbyggnaden så att det kommer att vara klart till nästa badsäsong.

Nedre bilden visar badhytterna före branden. //

2 kommentarer: