2010-10-04

Uddevalla kulturråd

I kväll var det möte med Uddevalla kulturrådBohusläns museum. Av 47 registrerade kulturföreningar saknades det säkert representanter för ett 20-tal.

Kulturrådet är tänkt som ett nätverk för kultursektorn i kommunen. Saker som diskuterades ikväll var exempelvis ett kalendarium för att undvika planeringsmissar. Nu visade det sig att ett sådant redan finns men kännedomen om det och tillgängligheten till det kan förbättras.

Kunskapen om att kulturrådet existerar tycks heller inte vara allmänt känt bland alla föreningar. Den här gången var dock hembygdsrörelsen i Uddevalla väl representerad.

Frågan om vad kulturrådet skall ha för målsättning diskuterades också och allmänt sett uppfattade jag det som att det bör vara en slags lobbyorganisation för just kulturfrågorna.

Alla var överens om att det är en bra idé att skapa ett kulturråd och för min egen del tror jag att sammanslagningen av Kulturnämnden och Fritidsnämnden till en nämnd (Kultur o Fritid) för några år sedan har skapat ett behov av att kulturföreningarna lierar sig med varandra. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar