2010-05-11

Gamla badhuset vid Södergatan


Javisst sitter skylten på Gamla Badhuset och det är faktiskt unikt att en gatuskylt sitter  kvar på ett hus som inte längre har den adressen.

Men ingen har väl tänkt på att skylten sitter där eller haft anledning att ta bort den.

Södergatan fortsatte alltså tidigare rakt över Göteborgsvägen och in i det som nu är Teaterplantaget.

Strax väster om Gamla Badhuset anslöt Södergatan till Södra Hamngatan.

Jan Aronsson har påpassligt skickat mig den här bilden där man ser Södergatan förvinna bortåt till höger om Gamla Badhuset och till vänster om Teatern. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar