2010-02-07

NU-sjukvården - Bakgrund till strukturutredningen(Detta är den andra artikeln där Uddevallabloggen granskar NU-sjukvården. Klicka på länken NU-sjukvården under artiklarna för att följa serien)

På 1980-talet hade Sverige världens näst högsta kostnad för sjukvård efter USA. Precis som Obama idag drar i handbromsen blev Sverige under 90-talet tvungna att minska sina offentliga utgifter. En del verksamheter lades över på kommuner samtidigt som kommunerna hade skattestopp.

Sverige blev det enda OECD-land som lyckats minska sina sjukvårdskostnader. Idag ligger Sverige bland de länder som har lägst kostnad som del av BNP. Rätt eller fel?

Även om vi fortfarande har bra vård har vi en stående bottenplacering i tillgänglighet internationellt. En förklaring är att vi har minst antal vårdplatser av alla länder i Europa. Uddevallabloggen återkommer med följderna av ett alltför ensidigt fokus på kostnader i vården.

Strukturutredningen är regionens svar på detta sparbeting. En utlösande orsak i Fyrbodal var att Socialstyrelsen inte erkände varken NÄL eller Uddevalla sjukhus som "kompletta akutsjukhus" samt att man önskade ett ökat antal förlossningar på något av sjukhusen. Till saken hör att inte ens Sahlgrenskas akut blev godkänd eftersom man saknade (och saknar) infektion.

Ledstjärnan i förändringen vid denna tid var stordrift och att akutverksamheten ej skulle störa den planerade verksamheten. Samma system användes (med dåligt resultat) i Skåne där Västra Götalandsregionen hämtat inspiration.

Utredningen som låg till grund för Vård 2010 beslutades 2004, men stoppades omedelbart av NU-styrelsen då den förstod att beslutet skulle innebära en halvering av NÄL och en utbyggnad av Uddevalla sjukhus med 70%. Orsaken till detta är att akut verksamhet i förhållande till den planerade är en mycket liten del.

När den nya NU-ledningen anställdes fick man därför en annan infallsvinkel. Nu gjorde varje klinik en egen utredning om medicinska samband, och då blev situationen en annan. Då måste ju den akuta och den planerade verksamheten ligga på samma sjukhus. Det som förr var ett icke-argument blev nu ett av de främsta argumenten.

Därmed var också de slutsatser som exempelvis utredarna dragit att det krävs två akuter i Fyrbodal borta. Johan Calltorps utsaga att man måste bygga beslut som berör patienter på vetenskapliga grund var helt ute. Fakta som att Bohusläns befolkning ökar markant under sommaren och att Uddevallas akut är den största, speciellt sommartid, viftades bort.

Det internatinella kravet på att alla skall få vård inom den Gyllene timmen argumenterades med att ambulansvården är så bra och att det bara tar 10 minuter mellan NÄL och Uddevalla sjukhus. Efter en timme är chansen att överleva en svårare skada i princip noll. Här görs ex EU-satsningar för att den rättighten skall finnas för alla.

Egentligen startade den kritiska processen tidigare då NÄL-läkaren Christer Enkvist och framlidne professor Werkö ifrågasatte de argument eller "bevis" för att stordrift eller denna uppdelning skulle ge bättre vård. De hävdade då, som vi vet idag, att det inte finns visat någonstans.

De skriver år 2000 :

"Trots att det inte finns ett enda känt exempel på att sammanslagningar av sjukhus ger några ekonomiska vinster, är svensk sjukvård nu mitt uppe i det många kallar sammanslagningseran. Ingenting verkar kunna stoppa denna
trend. Trots att man nu kan se vilka problem det har medfört, ibland rena misslyckanden för dem som var ”först ut”, fortsätter det ena landstinget efter det andra att göra samma misstag".


Antalet ambulanser idag är lika många ambulanser som före Vård 2010. En extra ambulans går på nåder i Norra Bohuslän som också använder brandbilar vid utryckningar. Det mest intressanta är att man påstod att man kan köra en ambulans mellan Uddevalla och NÄL på 10 minuter. Det innebär en medelhastighet på 150 och toppfarter kring 190 km/timmen. Detta trots att det finns en rekommendation att en ambulans inte skall köra snabbare än omgivande trafik pga trafiksäkerhet (olyckor med ambulansr är inte ovanliga). Dessutom - du kan inte arbeta med patienter i dessa hastigheter, något som är nödvändigt pga de långa transporttiderna.

Uddevallabloggen kommer att återkomma till ambulanstransporterna.

NU-sjukvården är inte ensamma om att lida i Västra Götalandsregionen. Sammanslagningen av SU (Sahlgrenska universitetssjukhuset) blev så misslyckad att Dagens Nyheter gjorde en bilaga med ett eget spel - "Vårdspelet".

Ortopedin som skulle flytta till Mölndal ökade dödligheten bland patienter med lårbensbrott med 38% innan Socialstyrelsen ingrep. När hyllorna för obesvarade mammografibilder "tog slut" angrep man problemet med att bygga mer hyllor. En intressant detalj är att nuvarande ordförande i NU-styrelsen Britt-Marie Andrén Karlsson (S) då satt i SU:s styrelse.

Idag har Sverige minst vårdplatser i Europa och företrädare för SKL (Sveriges kommuner och landsting) förklarar att det beror på den tekniska utvecklingen. Det ologiska med den argumentationen är att "utvecklingen" lika mycket sker i länder med fler vårdplatser. SKL gjorde därför en undersökning som drog slutsatsen att besparingarna på 90-talet gjort vården bättre. När Göteborgs-Posten analyserade och frågade undersökaren visade det sig att man inte tittat på verkligheten i Västra Götalandsregionen utan SKL ville helt enkelt bara ge en annan bild än de kaos i vården som ofta visas.

Men vart har då pengarna tagit vägen? Men en relativt oförändrad skatt och en nästan halverad kostnad för vården - vart går pengarna idag? Tankesmedjan_Timbro visade nyligen att antalet anställda i vård inom kommuner och landsting ökat med några få procent medan antalet administratörer ökade mångfaldigt mer. Är det en förklaring?

Man säger ofta att vi aldrig haft så många läkare och sjuksköterskor, men glömmer säga att vi aldrig haft så få biträden och undersköterskor. Det gör att exempelvis läkare ägnar 50-80% av sin tid till icke patientarbete.

När Dagens_Medicins chefredaktör nyligen bytte jobb och vann "Friska Sjukvårdspriset" undrade en reporter, utifrån chefredaktörens erfarenhet av vården under 15 år, vad han mest ville göra med svensk vård inom de närmaste åren.

Hans svar var tydligt: - "Avskaffa landstingen".

Han förvånas också över alla sammanslagningar utan ett ordentligt underlag och att inte kunskap premieras i organisationen.

Uddevallabloggen kommer att under några veckor analysera Strukturutredningens olika delar i detalj samt hur dessa hanteras lokalt. Det fanns tidigt kritik, ett ifrågasättande av Strukturutredningen och det faktum att man i mellandagarna varnade folk att söka akut och patienter + personal vid flera tillfällen larmar om "kaos" borde leda till eftertanke.

En röd tråd kommer att vara varför det 10 år efter de första stegen och 6 år efter beslut fortfarande råder kaos. Borde det inte vara "guld och gröna skogar" om beslutet var väl underbyggt? //

19 kommentarer:

 1. Bra med bakgrund till dagens kaos på NÄL akuten.

  Jag tror inte att politikerna vill dåligt, men vad jag inte kan förstå är hur de försvarar kaoset och de som gjort det och att de inte drar i "nödbromsen".

  Man behöver inte tillhöra "intelligensreserven" för att se dagens situation - men tydligen behöver man tillhöra den för att göra något åt det !

  SvaraRadera
 2. Jättebra att Du tar detta initiativ
  när ingen annan än beslutsfattare ser något värde i utvecklingen i NU -sjukvården?
  Frågeställningen i den röda tråden är mycket välformulerad.
  Dan Turesson

  SvaraRadera
 3. På tal om välformulerad: Frågetecknet efter min första mening är ett misstag.

  SvaraRadera
 4. Under hela denna omstrukturering har alltid två grupper glömts bort Patienterna och personalen. Jag använder troligen fel ord "glömts" min övertygelse är att det hela sker med berått mod och en stor medvetenhet vad man gör. Personalen är skrämd till tystnad,informationsflödet minskar och filtreras av ledningen.
  Kom ihåg vem som stod bakom beslutet vid nästa val.

  SvaraRadera
 5. Jag ser fram emot den utlovade fortsättningen. Detta torde vara (S+C+Fp) största svek. Och snart är det val !!!

  Jag tror det är viktigt att ni tar upp allt som lovades ex. "vi (S) skall inte stänga någon akut" och att "det skall bli så fantastiskt bra" .... frågan är väl vara när och hur skall de som förstört så mycket kunna bygga - de verkar ju bara kunna förstöra.

  Minns ni alla löjliga utspel med VIP akuter etc. Inget annat än otroligt flum utan tanke. Intressant höra att Ordförande också satt i Sahlgrenskas styrelse. Blev hon satt i Nu för att man inte ville ha henne ?


  Samtidigt är det skrämmande att man visste hur det skulle bli. Eller tittade man inte på andra sammanslagningar?

  SvaraRadera
 6. Stefan Johansson2010-02-08 15:25

  Mycket intressant läsning, kommer verkligen följa detta. Håller verkligen med chefredaktör, Avskaffa landstingen.

  SvaraRadera
 7. US blir vårdcentral!
  Att slå sönder Uddevalla Sjukhus har nu blivit alltmer uppenbart, personal flyr, vårdplatser krymper liksom kompetens och förmåga. Snart kan vi inte upprätthålla kontinuitet på sjukhuset, akuten är flyttad med känt resultat och det blir till slut den vårdcentral personal och patienter länge misstänkt. En vårdcentral med ingrepp utförda av bemanningsföretag månne?

  SvaraRadera
 8. Ja, just kompetensflykten är farlig!

  Visste ej detta om Dagens Medicin, men han säger ju samma sak - sjukvårdens ledning bryr sig inte om kompetens vare sig dt är läkare eller biträden. Dominobrickor är personalen för dagens ledning.

  När jag jobbade var syster Elsa kittet - hon var syster för patienterna och hennes kompetens var sådan. Hon hade dock gått bara 7 år i folkskola. Elsa var "typ trevlig" (än lär man sig ord) och alla gillade henne inkl systrarna från Sofiahemmet.

  Hon hade helt enkelt gott omdöme.

  När jag läser detta undrar jag om de som bestämmer har folkvett och gott omdöme. Vi äldre vet att vi skall dö, men vi skall inte göra det för att unga politiker bloggar fryntligt på glöggen.

  Verner Jönsson, fd sommarboende Medicine Doktor och Leg. Läkare, nu bofast i Bohuslän.

  SvaraRadera
 9. Varför så tysta sjukvårdspolitiker?
  Det är dags att sjukvårds-politikerna träder fram i debatten om NU-sjukvården.
  Under en lång tid var det en intensiv debatt i pressen på debatt-och ledarsidor. Det har också varit ett otal nyhetsartiklar om de indragningar som skett och sker och planeras ske på Uddevalla Sjukhus. Som en konsekvens sker en motsvarande centralisering till sjukhuset i Trollhättan. .
  Den ena specialiteten efter den andra tas bort i Bohuslän och Dalsland till stort förfång för den del av länens befolkning som hittills betjänats av sjukhuset i Uddevalla.
  Personalen får resa och vad värre är att patienterna får resa och att patienternas ökade restid tydligen inte spelar någon medicinsk roll. Jag har svårt att inse att denna inriktning av VGR:s politik i slutändan med alla plus och minus inräknade verkligen blir lönsam.

  Som sagt, detta har verkligen debatterats i ex Bohusläningen. Men! Var finns de personer som vi väljare gav våra röster vid senaste valet? - De folkvalda regionpolitikerna som borde representera oss och visa sina väljare vem man representerar. De är så tysta så tysta...
  Vi som var med om debatten om NU-sjukvården i hörsalen på Bohusläns museum minns väl vilka krafttag som då togs av våra lokala och VGR-politiker för Uddevalla akutens fortlevnad och därför borde de nu träda fram och ta ansvar för sina väljare!
  Heder åt Uddevallabloggen som tar upp detta viktiga ämne!

  SvaraRadera
 10. Privatisera Uddevalla Sjukhus!
  Den enda möjligheten som nu finns att behålla Uddevalla sjukhus som ett någorlunda aktivt sjukhus är privatisering. Efter genomläsning av de insändare som skrivits om US finns bara det alternativet kvar. Ett regiondrivet sjukhus kostar alldeles för mycket i skattepengar, det skapar även dåliga arbetsförhållanden för de anställda och försämrar vården för patienterna.
  En privatisering brådskar. Ortopedin och kirurgen förlorar läkare, kompetensen från sjukhuset flyr.
  Våra politiker saknar visioner och kan inte ta till sig nya tankebanor, man är låst av partipolitiken. Samtidigt som regionledningen agerar som forntida "gulaschbaroner" utan kunskap och vett. Läget är låst och ett nytänkande måste till för att rädda Uddevalla Sjukhus.

  SvaraRadera
 11. Med all respekt för er som arbetar inom vården och är rädda om erat arbete och egna leverne.

  Givetvis förstår jag att det inte är lätt att resa sig ensam och öppet tala med pressen osv för att ge information om hur misshandlad NU-sjukvården är.
  Dock är det efterlängtat att höra om ett "myteri" snart som verkar vara behövligt. Öppnar NI vägen mot informationen så ska NI se att VI är många som ställer oss bakom er och stöttar!

  SvaraRadera
 12. Till Anders

  Orsaken till kritiken från personalen om alla "modeller" och "kloka förändringar" är inte att vi är rädda om jobben eller lönen. Det är idag - och kommer bli stor brist på personal.

  Nej, vi ser helt enkelt hur illa det fungerar och hur dåligt ställt det är med landstingen (=er region).

  Tyvärr är det nog så att Landstingen organiserat sönder sig själva genom inkompetens i politikerleden.

  SvaraRadera
 13. Processen startade med att direktör Axelsson sa "att flyttningarna inte fick kosta något, endast smärre ombyggnader fick förekomma" efter att ha fått OK till detta så startade kostnaderna att skena. Nu säger karln att det inte är samma pengar, pengarna han spenderar så frikostigt är alltid skattepengar. Pengar som kunde användas till annat ex patientvård men som nu öses över en konstant växande administration på hög förvaltningsnivå. hur länge skall denna cirkus få fortgå, vad händer efter valet.

  SvaraRadera
 14. Det är skrämmande att personer som är helt okunniga om sjukvård kan ta sådana här viktiga beslut och kasta så mycket pengar i sjön. Det är våra skattepengar dom leker med. Tänk så mycket bra vård man kunde fått istället! Dom skulle ha lyssnat på professionen som hade mycket bättre alternativ!

  SvaraRadera
 15. Politiker och tjänstemän som står bakom flytten av akuten från Uddevalla till Näl borde göra ett studiebesök på Nälakuten en fredag eller lördagskväll. Inte gå bredvid en läkare i vit rock, nej, som lågprioriterad patient liggandes på en brits i över 10 timmar. Sen vill jag höra om de tycker att flytten fungerat bra!

  SvaraRadera
 16. UNDERBART !!!!

  Fick veta denna länk av en kurskamrat som jobbar ibland på akuten i Trollhättan / NÄL. Även om han jobbat på många sjukhus har han aldrig upplevt sådant kaos. Personalen är oerhört lojal mot patienterna (och när folk dör i korridoren utan att man har någon vid sin sida... det är för jävligt) .... Mot ledning och politiker är inte orden nådiga - de få som vågar säga något.

  Han, min kursare, tänker på Sovjet när han är där.

  När kommer mer? Jag tror det finns ett stort behov av att "avslöja dett" ty här finns 1000-tals hundar begravda.

  SvaraRadera
 17. Publicering av kommande inlägg planeras till söndagkvällar några veckor framöver.

  SvaraRadera
 18. Väntar därmed !!!

  Mkt bra initiativ, ty jag tror ej folk förstår bakgrunden. Detta är ju horribelt hur ungdomar i polikerkretsen låts (som knappt växt ut blöjan) i julhelgen bloggar i glöggyra om att "allt är bra på NÄL"

  Fy fan vad naivt !!!

  Folkpartiet måste göra något åt Jonas Andersson innan valet. Mogna lär han ej göra så kvar blir att sparka honom.

  Skall bli kul att se var FP sätter honom på listan ... eller på VPK:s lista kanske ?

  Vi får väl se vilken lista han sitter på... ngn lär han sitta på som ett frimärke med äcklig smak.

  SvaraRadera